GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 8. LISTOPADA 2021./ 8 OCTOBER, 2021

BROJ/ NUMBER: 4.3.1/8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U KOLOVOZU 2021.1)

TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS IN COMMERCIAL ACCOMMODATION, AUGUST 20211)

 

 

 

U kolovozu 2021. ostvareno 64,8% više dolazaka i 56,9% više noćenja turista u odnosu na prošlogodišnji kolovoz

 

In August 2021, tourists realised 64.8% more arrivals and 56.9% more nights compared to the previous August

 

 

 

U komercijalnim smještajnim objektima u kolovozu 2021. ostvareno je 4,1 milijun dolazaka i 26,2 milijuna noćenja turista, što je porast dolazaka turista za 64,8% i porast noćenja za 56,9% u odnosu na kolovoz 2020. U odnosu na kolovoz 2019. ostvareno je 86,3% dolazaka i 94,3% noćenja turista.

 

In August 2021, there were 4.1 million tourist arrivals and 26.2 million tourist nights in commercial accommodation establishments, which was an increase of 64.8% in tourist arrivals and of 56.9% in tourist nights compared to August 2020. Compared to August 2019, tourists realised 86.3% of arrivals and 94.3% of tourist nights.

 

 

 

U strukturi ukupno ostvarenih noćenja turista, 8,5% čine noćenja domaćih turista, a 91,5% noćenja stranih turista.

 

Concerning the structure of total tourist nights, domestic tourists realised 8.5% and foreign tourists 91.5% of tourist nights.

 

 

 

 

 

 

Manje dolazaka, ali više noćenja domaćih turista u kolovozu 2021. u odnosu na kolovoz 2020.

 

Fewer arrivals, but more nights of domestic tourists in August 2021 compared to August 2020

 

 

 

Domaćih turista došlo je 396 tisuća te su ostvarili 2,2 milijuna noćenja u kolovozu 2021., što je pad dolazaka za 4,0%, ali porast noćenja za 3,0% u odnosu na kolovoz 2020. Međutim, u odnosu na pretpandemijski kolovoz 2019. domaći turisti ostvarili su dvoznamenkasti porast dolazaka za 14,2% i noćenja za 19,8%.

 

There were 396 thousand arrivals of domestic tourists, who realised 2.2 million tourist nights in August 2021, which was a decrease of 4.0% in tourist arrivals, but an increase of 3.0% in tourist nights compared to August 2020. However, compared to the pre-pandemic August 2019, domestic tourists recorded a double-digit increase in tourist arrivals of 14.2% and in nights of 19.8%.

 

 

 

Najviše noćenja domaći turisti ostvarili su u sobama, apartmanima i kućama za odmor, i to 1,4 milijuna, što je 62,3% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista. Slijede noćenja ostvarena u hotelima, i to 438 tisuća, što je 19,6% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista.

 

The highest number of domestic tourist nights in August 2021 was realised in rooms, apartments and summer houses, as much as 1.4 million, which was 62.3% of the total realised domestic tourist nights. They were followed by nights realised in hotels, as much as 438 thousand, which was 19.6% of the total realised domestic tourist nights.

 

 

 

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

Detailed monthly data are available on the web site of the Croatian Bureau of Statistics www.dzs.hr, under "CBS Databases", where it is possible to browse and print data in various forms. Databases are updated at the monthly basis.

 

 

 

431-G1-2_novi_2021

 

 

1)   Privremeni podaci

1)   Provisional data.

 

 

 

Domaći turisti ostvarili su najviše noćenja u Zadarskoj županiji, i to 528 tisuća noćenja. U odnosu na kolovoz 2020. to je porast noćenja domaćih turista za 6,1%, dok je u odnosu na kolovoz 2019. porast noćenja, i to za 16,1%.

 

Domestic tourists realised the most nights in the County of Zadar, 528 thousand. It was an increase of 6.1% compared to August 2020 and of 16.1% compared to August 2019.

 

 

 

 

 

 

Dvoznamenkasti porast dolazaka i noćenja stranih turista u kolovozu 2021. u odnosu na kolovoz 2020.

 

Double-digit increase in foreign tourist arrivals and nights in August 2021 compared to August 2020

 

 

 

Strani turisti ostvarili su 3,7 milijuna dolazaka i 24,0 milijuna noćenja u kolovozu 2021., što je porast dolazaka za 78,6% i porast noćenja za 65,0% u odnosu na kolovoz 2020. U odnosu na kolovoz 2019. ostvareno je 84,1% dolazaka i 92,5% noćenja turista. Sve županije ostvarile su porast dolazaka i noćenja stranih turista u kolovozu 2021. u odnosu na prošlogodišnji kolovoz.

 

Foreign tourists realised 3.7 million arrivals and 24.0 million nights in August 2021, which was an increase in tourist arrivals of 78.6% and in tourist nights of 65.0% compared to August 2020. Compared to August 2019, foreign tourists realised 84.1% of arrivals and 92.5% of  nights. All counties realised an increase in arrivals and nights of foreign tourists in August 2021 compared to the previous August.

 

 

 

Kao i domaći turisti, i strani turisti najviše su noćili u sobama, apartmanima i kućama za odmor s ostvarenih 13,3 milijuna noćenja, što je 55,5% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Slijede noćenja turista ostvarena u kampovima, i to 6,1 milijun noćenja, što je 25,5% od ukupno ostvarenih stranih noćenja.

 

As domestic tourists, foreign tourists spent the most nights in rooms, apartments and summer houses, as much as 13.3 million, which was 55.5% of the total nights realised by foreign tourists. These were followed by nights realised in camps, as much as 6.1 million nights, which accounted for 25.5% of total foreign tourist nights.

 

 

 

 

 

 

Turisti iz Njemačke ostvarili 35,7% stranih noćenja

 

Tourists from Germany realised 35.7% of foreign tourist nights

 

 

 

U kolovozu 2021. turisti iz Njemačke ostvarili su najviše dolazaka i noćenja, i to 1,1 milijun dolazaka i 8,6 milijuna noćenja, što je 30,2% od ukupno ostvarenih stranih dolazaka i 35,7% od ukupno ostvarenih stranih noćenja. U odnosu na kolovoz 2020. turisti iz Njemačke ostvarili su 88,7% više dolazaka i 72,2% više noćenja. Njemački turisti ostvarili su i u odnosu na kolovoz 2019. porast dolazaka za 43,4% i porast noćenja za 39,5%.

 

The most foreign tourist arrivals and nights in August 2021 were realised by tourists from Germany, as much as 1.1 million arrivals and 8.6 million nights, which accounted for 30.2% of the total foreign tourist arrivals and 35.7% of the total foreign tourist nights. Compared to August 2020, tourists from Germany realised 88.7% more arrivals and 72.2% more nights. Compared to August 2019, German tourists also realised an increase in arrivals, of 43.4%, and an increase in nights, of 39.5%.

 

 

 

Slijede noćenja turista iz Poljske (9,8%), Austrije (7,6%), Slovenije (7,4%), Češke (7,0%), Nizozemske (4,6%) te Italije (4,5%). Sve spomenute zemlje ostvarile su porast dolazaka i noćenja turista u kolovozu 2021. u odnosu na kolovoz 2020.

 

Those were followed by the nights realised by tourists from Poland (9.8%), Austria (7.6%), Slovenia (7.4%), the Czech Republic (7.0%), the Netherlands (4.6%) and Italy (4.5%). All these countries recorded an increase in tourist arrivals and nights in August 2021 compared to August 2020.

 

 

 

 

 

 

Rovinj − Rovigno, grad s više od milijun ostvarenih noćenja u kolovozu 2021.

 

Rovinj – Rovigno, a city with more than a million tourist nights realised in August 2021

 

 

 

U kolovozu 2021. Rovinj − Rovigno bio je jedini grad s više od milijun ostvarenih noćenja turista (1,1 milijun). Rovinj − Rovigno je u kolovozu 2021. ostvario 68,5% više dolazaka i 76,2% više noćenja turista u odnosu na kolovoz 2020. U odnosu na pretpandemijski kolovoz 2019. Rovinj − Rovigno je ostvario 2,2% više noćenja turista.

 

In August 2021, Rovinj – Rovigno was the only city with more than a million tourist nights (1.1 million). Rovinj – Rovigno  had 68.5% more tourist arrivals and 76.2% more tourist nights in August 2021 than in August 2020. Compared to the pre-pandemic August 2019, Rovinj – Rovigno had 2.2% more tourist nights.

 

 

 

 

 

 
Najviše noćenja u sobama, apartmanima i kućama za odmor

 

The most nights realised in rooms, apartments and summer houses

 

 

 

U sobama, apartmanima i kućama za odmor u kolovozu 2021. ostvareno je najviše noćenja turista, i to 14,7 milijuna noćenja, što je 56,1% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na kolovoz 2020. u toj    vrsti smještaja ostvaren je porast dolazaka za 44,6% i porast noćenja za 37,7%.

 

In August 2021, the highest number of tourist nights was realised in rooms, apartments and summer houses, as much as 14.7 million nights, which was 56.1% of the total number of tourist nights. Compared to August 2020, an increase in tourist arrivals of 44.6% and in tourist nights of 37.7% was realised in this type of accommodation.

 

 

 

Slijede noćenja turista ostvarena u kampovima, i to 6,3 milijun noćenja, što je 24,1% od ukupno ostvarenih noćenja turista u kolovozu 2021. U odnosu na kolovoz 2020. to je gotovo dvostruko više noćenja.

 

Those were followed by tourist nights realised in camps, as much as 6.3 million, which was 24.1% of the total tourist nights realised in August 2021. Compared to August 2020, it was almost twice as many nights.

 

 

 

 

 

 

Najviše smještajnih jedinica raspoloživo u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

 

The largest number of accommodation units available in the group Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

U kolovozu 2021. turistima je na raspolaganju bila 401 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s 1,1 milijun stalnih postelja.

 

In August 2021, there were 401 thousand rooms, apartments and camping sites available to tourists, with 1.1 million permanent beds.

 

 

 

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor turisti su na raspolaganju imali 237 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 59,0% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) sa 632 tisuće stalnih postelja (što je 59,9% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna bruto popunjenost stalnih postelja u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor u kolovozu 2021. bila je 76,5%.

 

In the group Holiday and other short-stay accommodation, tourists had 237 thousand rooms, apartments and camping sites at their disposal (which was 59.0% of the total number of available rooms, apartments and camping sites) with 632 thousand permanent beds (which was 59.9% of the total number of available permanent beds). The average gross occupancy rate of permanent beds in the group Holiday and other short-stay accommodation in August 2021 was 76.5%.

 

 

 

U skupini Kampovi i prostori za kampiranje turistima je na raspolaganju bilo 88 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 21,9% od ukupno raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) s 262 tisuće stalnih postelja (što je 24,8% od ukupno raspoloživih stalnih postelja). Prosječna bruto popunjenost stalnih postelja u skupini Kampovi i prostori za kampiranje u kolovozu 2021. bila je 79,7%.

 

In the group Camping sites and camping grounds, tourists had
88 thousand rooms, apartments and camping sites at their disposal (which was 21.9% of the total number of available rooms, apartments and camping sites) with 262 thousand permanent beds (which was 24.8% of the total number of available permanent beds). The average gross occupancy rate of permanent beds in group Camping sites and camping grounds in August 2021 was 79.7%.

 

 

 

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo 76 tisuća soba i apartmana (što je 19,0% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) sa 161 tisuću stalnih postelja (što je 15,2% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba u kolovozu 2021. iznosila je 82,4%, a stalnih postelja 95,3%, dok je u kolovozu 2020. prosječna popunjenost soba iznosila 51,6%, a stalnih postelja 58,9%.

 

In the group Hotels and similar accommodation, tourists had 76 thousand rooms and apartments at their disposal (which was 19.0% of the total number of available rooms and apartments) with 161 thousand permanent beds (which was 15.2% of the total number of available permanent beds). The average occupancy rate of rooms in August 2021 was 82.4% and of permanent beds it was 95.3%, while in August 2020, the average occupancy rate of rooms was 51.6% and of permanent beds it was 58.9%.

 

 

 

 

 

 

U prvih osam mjeseci 2021. ostvareno 60,6% više dolazaka i 54,9% više noćenja turista u odnosu na isto razdoblje 2020.

 

In the first eight months of 2021, tourist arrivals increased by 60.6% and nights by 54.9% compared to the same period of 2020

 

 

 

U prvih osam mjeseci 2021. u komercijalne smještajne objekte došlo je 9,9 milijuna turista koji su ostvarili 56,7 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 60,6% i porast noćenja turista za 54,9% u odnosu na prvih osam mjeseci 2020. Uspoređujući sa prvih osam mjeseci 2019., ostvareno je 63,8% dolazaka i 74,4% noćenja turista.

 

In the first eight months of 2021, there were 9.9 million tourist arrivals in commercial accommodation establishments, who realised 56.7 million nights, which was an increase of 60.6% in arrivals and of 54.9% in tourist nights compared to the first eight months of 2020. Compared to the first eight months of 2019, 63.8% of tourist arrivals and 74.4% of tourist nights were realised.

 

 

 

U prvih osam mjeseci 2021. došlo je 1,5 milijuna domaćih turista i ostvarili su 5,9 milijuna noćenja, što je 36,5% više dolazaka i 29,7% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. U odnosu na prvih osam mjeseci 2019. domaćih turista došlo je 3,3% manje, ali su ostvarili 4,4% više noćenja.

 

In the first eight months of 2021, domestic tourists realised 1.5 million arrivals and 5.9 million nights, which was 36.5% more arrivals and 29.7% more nights than in the same period of the previous year. Compared to the first eight months of 2019, there were 3.3% less arrivals, but 4.4% more nights of domestic tourists.

 

 

 

U prvih osam mjeseci 2021. došla su 8,4 milijuna stranih turista i ostvarili su 50,8 milijuna noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. porast dolazaka za 65,9% i porast noćenja za 58,5%. U odnosu na prvih osam mjeseci 2019. strani turisti ostvarili su 60,0% dolazaka i 72,0% noćenja.

 

In the first eight months of 2021, as compared to the same period of 2020, foreign tourists realised 8.4 million arrivals and 50.8 million nights, which was an increase in arrivals of 65.9% and in nights of 58.5%. Compared to the first eight months of 2019, foreign tourists realised 60.0% of arrivals and 72.0% of nights.

 

 

 

Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (29,5%), Poljske i Slovenije (svaka po 10,8%), Austrije (8,6%) i Češke (8,2%).

 

The most foreign tourist nights were realised by tourists from Germany (29.5%), Poland and Slovenia (10.8% each), Austria (8.6%) and the Czech Republic (8.2%).

 

 

 

 

 

 

Istarska županija prva po ostvarenim noćenjima u prvih osam mjeseci 2021.

 

County of Istria first in terms of tourist nights realised in the first eight months of 2021

 

 

 

Istarska županija ostvarila je u prvih osam mjeseci 2021. najviše  noćenja turista, i to 17,5 milijuna noćenja, što je 30,8% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na isto razdoblje 2020. to je porast  noćenja turista za 71,5%, ali pad noćenja za 22,0% u odnosu na isto razdoblje 2019.

 

In the first eight months of 2021, the County of Istria realised the most tourist nights, as much as 17.5 million, which was 30.8% of the total number of tourist nights. Compared to the same period of 2020, it was an increase in tourist nights of 71.5%, but a decrease of 22.0% compared to the same period of 2019.

 

 

 

Slijedi Splitsko-dalmatinska županija s ostvarenih 11,0 milijuna noćenja (19,4% od ukupno ostvarenih noćenja) te s 10,1 milijun noćenja ostvarenih u Primorsko-goranskoj županiji (17,9% od ukupno ostvarenih noćenja). U odnosu na prvih osam mjeseci 2020. to je porast noćenja turista za 53,8% u Splitsko-dalmatinskoj županiji i za 43,7% u Primorsko-goranskoj županiji. U usporedbi s prvih osam mjeseci 2019. Splitsko-dalmatinska županija ostvarila je 73,4%, a Primorsko-goranska    županija 78,2% turističkih noćenja.

 

Those were followed by tourist nights realised in the County of Split-Dalmatia, with 11.0 million nights (19.4% of the total realised tourist nights), and in the County of Primorje-Gorski kotar, with 10.1 million nights (17.9% of the total realised tourist nights). Compared to the first eight months of 2020, it was an increase in tourist nights of 53.8% in the County of Split-Dalmatia and of 43.7% in the County of Primorje-Gorski kotar. Compared to the first eight months of 2019, the County of Split-Dalmatia accounted for 73.4% and the County of Primorje-Gorski Kotar for 78.2% of tourist nights.

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

VIII. 2021.

I. − VIII. 2021.

indeksi

Indices

VIII. 2021.

VIII. 2020.

indeksi

Indices

I. − VIII. 2021.

I. − VIII. 2020.

VIII. 2021.

I. − VIII. 2021.

indeksi

Indices

VIII. 2021.

VIII. 2020.

indeksi

Indices

I. − VIII. 2021.

I. − VIII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

4 067 300

9 921 735

164,8

160,6

26 198 107

56 695 466

156,9

154,9

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

395 740

1 535 176

96,0

136,5

2 236 043

5 926 298

103,0

129,7

Domestic tourists

Strani turisti

3 671 560

8 386 559

178,6

165,9

23 962 064

50 769 168

165,0

158,5

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U KOLOVOZU 2021.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTIES, AUGUST 2021              

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi

Indices

VIII. 2021.

VIII. 2020.

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci/ Arrivals

4 067 300

395 740

3 671 560

164,8

96,0

178,6

Republic of Croatia

 

noćenja/ Nights

26 198 107

2 236 043

23 962 064

156,9

103,0

165,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

dolasci/ Arrivals

16 197

2 749

13 448

225,7

130,5

265,2

County of Zagreb

 

noćenja/ Nights

30 743

5 165

25 578

227,5

128,0

269,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

dolasci/ Arrivals

23 141

7 939

15 202

134,9

93,8

174,9

County of Krapina-Zagorje

 

noćenja/ Nights

53 188

21 444

31 744

138,8

97,0

196,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

dolasci/ Arrivals

2 218

710

1 508

156,1

95,2

223,4

County of Sisak-Moslavina

 

noćenja/ Nights

5 864

1 965

3 899

158,7

105,3

213,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

dolasci/ Arrivals

73 543

5 902

67 641

245,1

100,5

280,4

County of Karlovac

 

noćenja/ Nights

146 546

13 689

132 857

272,8

112,0

320,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

dolasci/ Arrivals

14 766

3 612

11 154

147,4

154,7

145,2

County of Varaždin

 

noćenja/ Nights

33 767

9 478

24 289

193,5

172,0

203,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

dolasci/ Arrivals

2 672

679

1 993

271,8

127,2

443,9

County of Koprivnica-Križevci

 

noćenja/ Nights

6 638

1 700

4 938

288,7

158,0

403,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bjelovarsko-bilogorska županija

dolasci/ Arrivals

2 202

1 378

824

165,6

136,4

257,5

County of Bjelovar-Bilogora

 

noćenja/ Nights

6 878

4 653

2 225

145,1

128,9

196,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci/ Arrivals

699 857

72 311

627 546

151,2

89,1

164,4

County of Primorje-Gorski kotar

 

noćenja/ Nights

4 644 576

400 278

4 244 298

149,8

101,4

156,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

dolasci/ Arrivals

174 795

11 893

162 902

177,6

88,3

191,7

County of Lika-Senj

 

noćenja/ Nights

911 267

61 417

849 850

162,8

95,5

171,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija

dolasci/ Arrivals

1 362

958

404

127,2

121,4

143,3

County of Virovitica-Podravina

 

noćenja/ Nights

3 357

2 431

926

117,1

113,1

129,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija

dolasci/ Arrivals

1 722

1 105

617

152,9

134,3

203,6

County of Požega-Slavonia

 

noćenja/ Nights

4 831

2 764

2 067

144,5

114,6

221,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija

dolasci/ Arrivals

4 430

1 021

3 409

216,1

180,1

229,9

County of Slavonski Brod-Posavina

 

noćenja/ Nights

6 398

1 827

4 571

203,9

201,7

204,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

dolasci/ Arrivals

452 409

76 407

376 002

141,2

97,5

155,3

County of Zadar

 

noćenja/ Nights

3 310 090

528 203

2 781 887

136,7

106,1

144,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

dolasci/ Arrivals

7 577

3 942

3 635

181,1

145,4

246,8

County of Osijek-Baranja

 

noćenja/ Nights

17 795

8 920

8 875

152,5

136,7

172,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

dolasci/ Arrivals

252 564

42 850

209 714

151,7

100,7

169,2

County of Šibenik-Knin

 

noćenja/ Nights

1 793 243

284 754

1 508 489

145,1

105,9

156,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

dolasci/ Arrivals

3 903

2 212

1 691

218,4

190,4

270,6

County of Vukovar-Sirmium

 

noćenja/ Nights

6 959

4 094

2 865

189,9

181,6

203,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

dolasci/ Arrivals

814 705

77 188

737 517

159,4

94,3

171,8

County of Split-Dalmatia

 

noćenja/ Nights

5 216 356

475 998

4 740 358

145,5

99,5

152,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

dolasci/ Arrivals

1 081 692

36 958

1 044 734

178,3

95,1

184,0

County of Istria

 

noćenja/ Nights

8 042 936

196 277

7 846 659

179,6

106,4

182,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

dolasci/ Arrivals

321 857

29 965

291 892

185,7

81,1

214,1

County of Dubrovnik-Neretva

 

noćenja/ Nights

1 734 139

177 024

1 557 115

164,4

91,8

180,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija

dolasci/ Arrivals

11 445

5 210

6 235

142,5

125,5

160,8

County of Međimurje

 

noćenja/ Nights

30 800

12 741

18 059

147,3

125,3

168,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

dolasci/ Arrivals

104 243

10 751

93 492

246,0

140,3

269,4

City of Zagreb

 

noćenja/ Nights

191 736

21 221

170 515

233,7

140,2

254,8

 

 

 

 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

 

The purpose of the statistical survey is to monitor the tourist activity  realised in commercial accommodation establishments and to provide internationally comparable data in accordance with European standards for tourism statistics. The results of this survey ensure the basic indicators necessary for the analysis of tourism in the Republic of Croatia. The basic indicators are the following: tourist arrivals and nights by country of residence, types of accommodation establishments, tourists by sex and age groups, mode of arrival as well as the number of rooms and permanent beds.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal basis

 

 

 

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

 

The survey is implemented on the basis of the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism.

 

 

 

 

 

 

Jedinice promatranja

 

Observation units

 

 

 

Jedinice promatranja jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju usluge smještaja turistima za kraći boravak.

 

The observation units are all legal entities and parts thereof, natural persons as well as households that provide short-stay accommodation services to tourists.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Od 2017. podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima preuzimaju se iz administrativnog izvora sustava eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

 

Since 2017, the Croatian Bureau of Statistics has been taking over data on tourist traffic (the number of tourist arrivals and nights) and accommodation capacities from the Croatian National Tourist Board, extracting them from the eVisitor system, and further processes them statistically.

 

 

 

Objavljivanjem Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.) sustav eVisitor službeno je postao središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od
1. siječnja 2016.

 

By publishing the Ordinance on Managing Tourist Records and the Form and Content of the Check-in Form for Checking in Tourists in Tourist Boards (NN, No. 126/15), the eVisitor system has officially become the central electronic system for checking in or checking out tourists in the Republic of Croatia, in effect since 1 January 2016.

 

 

 

Mjesečni podaci iz ovog Priopćenja smatraju se privremenima sve dok se ne objave konačni podaci za tekuću godinu. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Monthly data in this First Release are considered provisional until final data for the current year have been published. Monthly data are retrieved on the seventh day in a month for the previous month.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima; zdravstvene ustanove za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika služe školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima.

 

Reporting units are all business entities (enterprises/trade companies, craftsmen, institutions, associations, etc.) and parts thereof engaged in providing accommodation services in tourism: health institutions for their own establishments in which persons stay for medical rehabilitation (costs are on persons themselves); business entities that founded or take care of mountain resorts; business entities that use schools, homes and similar establishments as temporary accommodation capacities during school vacations.

 

 

 

Smještajni objekti koji se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 48/02., 108/02., 132/03., 73/04., 67/06., 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14., 92/14., 9/16., 54/16., 56/16., 61/16. i 69/17.) jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion, guest house, kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman, studio-apartman, kuća za odmor, ruralna kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom i objekt za robinzonski smještaj.

 

All accommodation establishments categorised according to the Ordinance on Classification, Minimum Standards and Categorization of Accommodation Establishments (NN, Nos 48/02, 108/02, 132/03, 73/04, 67/06, 88/07, 58/08, 62/09, 63/13, 33/14, 92/14, 9/16, 54/16, 56/16, 61/16 and 69/17) are as follows: hotels, heritage hotels, all-suite hotels, integral hotels, diffuse hotels, special-standard hotels, spa-type accommodation, tourist resorts, tourist apartments, boarding houses, guest houses, camping sites, small camps, quickstop camping, quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments, rooms, apartments, studio-type suites, summer houses, rural summer houses, overnight accommodations, vacation establishments for children, hostels, mountain lodges, hunting lodges, pupils’ homes or students’ homes and Robinson-type accommodation establishments.

 

 

 

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

 

Pursuant to Article 29 of the Hotel and Restaurant Activity Act (NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), this statistical survey also covers organised off-site camping sites. During sports, scout, cultural/artistic and similar events as well as during organised trips in canoes and similar vessels on sea, rivers and lakes, or by bikes etc., organised off-site camping is allowed on spaces provided for it.

 

 

 

Osim ugostiteljskih objekata za smještaj reguliranih Pravilnikom, ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

 

Save the accommodation establishments categorised by the Ordinance, this statistical survey also encompasses the following establishments offering accommodation services: spas, inns offering accommodation services and uncategorised establishments.

 

 

 

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ugostiteljskim uslugama u kućanstvu smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. Ugostiteljskim uslugama na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih poselja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

 

Accommodation establishments in households, according to the Hotel and Restaurant Activity Act (NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), are establishments in which accommodation services are provided in a room, suite, summer house or summer house – Robinson-type accommodation with the total of 10 rooms, that is, 20 beds (extra beds are not included) as well as  accommodation services in camping sites, quickstop camping or quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments with the total of 10 accommodation units, that is, for up to 30 guests at the same time, which does not include children up to 12 years of age. Accommodation services on private family farms, according to the Hotel and Restaurant Activity Act (NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), means accommodation services in a room, suite, summer house or summer house – Robinson-type accommodation with the total of 10 rooms, that is, for up to 20 permanent beds (extra beds are not included) as well as accommodation services in camping sites, quickstop camping or quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments with the total of 20 accommodation units, that is, for up to 60 guests at the same time, which does not include children up to 12 years of age.

 

 

 

Prema Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

 

Pursuant to the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism, data on tourist arrivals and nights in the Republic of Croatia according to the NKD 2007., division 55, groups 55.1 Hotels and similar accommodation, 55.2 Holiday and other short-stay accommodation and 55.3 Camping sites and camping grounds are submitted to the Eurostat on a monthly basis. Data submitted on group 55.1 Hotels and similar accommodation also include information on occupancy rates of permanent beds and rooms (net). The mentioned data are published on Eurostat’s web site http://ec.europa.eu/eurostat and are comparable to EU Member States data.

 

 

 

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

 

The data do not include non-commercial tourist traffic (the stay of owners and their relatives and friends in villas and summer houses as well as of tourists in other establishments where accommodation service is not charged, e.g., when they are accommodated by citizens of a tourist town/municipality). Non-commercial tourist traffic is covered by a separate statistical survey.

 

 

 

 

 

 


Povjerljivost

 

Confidentiality

 

 

 

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

 

Aggregate data for which there are reasons for keeping their confidentiality in line with the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and with the Regulation No. 223/2009 of the European Parliament and of the Council on European statistics are treated as confidential and are not published.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

 

Tourism means the activity of visitors taking a trip to or staying in a main destination outside their usual environment for less than a year, for the purposes of leisure, business or other personal purposes other than to be employed by a resident entity in the place visited.

 

 

 

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

 

eVisitor is the central electronic system for checking in and checking out tourists that serves to link all tourist boards in the Republic of Croatia. It is available via internet with no need for any additional software installations.

 

 

 

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

 

The tourist registry in the eVisitor system is kept separately for every legal entity and natural person offering accommodation services as part of the hotel and restaurant activity (boarding houses, hotels, hostels, etc.), or on a sea vessel as part of the nautical tourism (charter, cruising), as well as accommodation services in households and rural households.

 

 

 

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

 

Checking in and checking out the tourists who are entered into the eVisitor system is authorised on the basis of a secure access to the eVisitor authentication protocol which ensures the conditions for a safe and correct electronic check-in and check-out.

 

 

 

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

 

Establishing and running the eVisitor system is the responsibility of the Croatian National Tourist Board (CNTB).

 

 

 

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

 

CNTB is a national tourist organisation founded in order to create and promote the identity and reputation of the Croatian tourism, to plan and implement a common strategy and concept of its promotion, to propose and perform the promotional activities of mutual interest for all entities in tourism in the country and abroad, as well as to raise the overall quality of the entire tourist offer in the Republic of Croatia. The head office of the CNTB is situated in Zagreb. The duties of the President of the Croatian National Tourist Board are undertaken by the Minister of Tourism.


 

 

 

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

 

Tourist is every person who, outside his/her place of usual residence, spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment for reasons of rest, recreation, health, study, sport, religion, family, business, public tasks or meeting. Excluded are persons staying at their place of usual residence for longer that 12 months in succession, persons whose main reason for visiting is an activity that is financed from the place of visit, persons that travel to their work place or an education institution on a daily or weekly basis, persons coming into or going out of the country as migrants, border-line workers, diplomats, consular representatives and military force members on their regular duties, displaced persons, nomads and persons in transit.

 

 

 

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

 

Domestic tourist is a person permanently residing in the Republic of Croatia who spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment outside his or her place of permanent residence.

 

 

 

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

 

Foreign tourist is a person permanently residing outside the Republic of Croatia who temporarily resides in the Republic of Croatia and who spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment.

 

 

 

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

 

Tourist arrival is the number of persons (tourists) who arrived and registered their stay in an accommodation establishment. Consequently, in case tourists change the accommodation establishment they stay in, they are re-registered, which results in data ambiguity. Statistics thus register the number of tourist arrivals and not the number of tourists.

 

 

 

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

 

Tourist nights refer to every registered overnight stay of a person (tourist) in an accommodation establishment.

 

 

 

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

 

Residence is the place where a person came with the intention of permanently staying there.

 

 

 

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

 

Age group of tourists is presented according to the years of age at the time of a stay in a tourist accommodation establishement.

 

 

 

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

 

Accommodation capacities are presented as the number of rooms, apartments and camping sites, and the number of permanent beds. The application of the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council on European tourism statistics means that the capacity of an accommodation establishment presented is taken over from the month when it reached its maximum.

 

 

 

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

 

Permanent beds are those that are regularly available to guests.

 

 

 

Popunjenost stalnih postelja (bruto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja s brojem postelja i brojem dana u mjesecu. Podatak je izražen kao postotak.

 

Occupancy rate of permanent beds (gross) in the reference period is obtained by dividing the total number of realised nights by the number of beds and the number of days in a month. The data are expressed in precentages.

 

 

 

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

 

Occupancy rate of permanent beds (net) in the reference period is obtained by dividing the total number of nights by the number of beds on offer and the number of days when the beds are actually available for use during the reference period. The data is expressed as a percentage.

 

 

 

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

 

Occupancy rate of bedrooms (net) in the reference period is obtained by dividing the total number of bedrooms used during the reference period by the number of bedrooms available for use during the reference period. The data is expressed as a percentage.

 

 

 

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

 

Division 55 of the NKD 2007. includes short-stay accommodation service activities to tourists. Particular units may only provide accommodation services, while others may combine the services of accommodation, catering and/or recreation equipment. Tourist accommodation establishments listed in this division are broken down into four groups.

 

 

 

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

 

Group 55.1 Hotels and similar accommodation includes the following types of accommodation establishments: hotels, heritage hotels, all-suite hotels, integral hotels, diffuse hotels, spa-type accommodation, special standard hotels, tourist resorts, tourist apartments, boarding houses and guest houses.

 

 

 

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

 

Group 55.2 Holiday and other short-stay accommodation includes rooms, apartments, studio-type suites, summer houses, rural summer houses, hostels, spas, overnight accommodation, vacation establishments for children, inns offering accommodation services, mountain lodges, hunting lodges, pupils’ homes or students’ homes and Robinson-type accommodation establishment.

 

 

 

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

 

Group 55.3 Camping sites and camping grounds include camping sites, small camps, quickstop camping, quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments and organised off-site camping sites.

 

 

 

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

 

Group 55.9 Other accommodation includes uncategorised establishments.

 

 

 


 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Data by counties, cities and municipalities are given by the territorial constitution according to the Act on County, City and Municipality Areas in the Republic of Croatia (NN, Nos 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 and 110/15).

 

 

 
Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

CBS

Croatian Bureau of Statistics

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

NN

Narodne novine

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

flag_yellow_low

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Ivana Brozović i Jasna Perko

Prepared by: Ivana Brozović and Jasna Perko

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148