image description

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 10. SIJEČNJA 2022./ 10 JANUARY, 2022

BROJ/ NUMBER: 4.3.1/11.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U STUDENOME 2021.1)

TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS IN COMMERCIAL ACCOMMODATION, NOVEMBER 20211)

 

 

 

Više dolazaka i noćenja turista nego u studenome 2020.

 

More tourist arrivals and nights than in November 2020

 

 

 

U studenome 2021. u komercijalne smještajne objekte došla je
221 tisuća turista, što je za 133 tisuće više nego u studenome 2020. Turisti su ostvarili 576 tisuća noćenja, što je za 307 tisuća noćenja više nego u studenome 2020. U odnosu na studeni 2019. ostvareno je 56,4% dolazaka i 70,3% noćenja turista.

 

In November 2021, there were 221 thousand tourists who arrived in commercial accommodation establishments, which was 133 thousand tourist arrivals more than in November 2020. They realised 576 thousand nights, which was 307 thousand nights more than in November 2020. Compared to November 2019, tourists realised 56.4% of arrivals and 70.3% of nights.

 

 

 

Domaći turisti u studenome 2021. ostvarili su dvostruko više dolazaka i noćenja u odnosu na studeni 2020. Domaćih turista došlo je 113 tisuća i ostvarili su 239 tisuća noćenja. U odnosu na studeni 2019. domaći turisti ostvarili su 83,7% dolazaka i 87,9% noćenja.

 

In November 2021, domestic tourists had twice as many arrivals and nights as in November 2020. There were 113 thousand domestic tourist arrivals who realised 239 thousand nights. Compared to November 2019, domestic tourists realised 83.7% of arrivals and 87.9% of nights.

 

 

 

Strani turisti ostvarili su 108 tisuća dolazaka i 337 tisuća noćenja u studenome 2021., što je 76 tisuća dolazaka i 191 tisuću noćenja turista više u odnosu na studeni 2020. U odnosu na 2019. ostvareno je 42,1% dolazaka i 61,6% noćenja turista.

 

Foreign tourists realised 108 thousand arrivals and 337 thousand nights in November 2021, which was 76 thousand arrivals and 191 thousand nights more than in November 2020. Compared to November 2019, 42.1% of tourist arrivals and 61.6% of tourist nights were realised.

 

 

 

 

 

 

Njemački turisti ostvarili tri puta više noćenja nego u studenome 2021.

 

German tourists realised three times more nights than in November 2021

 

 

 

Turisti iz Njemačke ostvarili su najviše noćenja stranih turista u studenome 2021., i to 48 tisuća, što je 14,2% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Slijede noćenja turista iz Austrije (9,7%), Slovenije (8,1%), Italije (7,9%), SAD-a (6,5%) te Rusije (6,3%).

 

The most foreign tourist nights in November 2021 were realised by tourists from Germany, as much as 48 thousand nights, which was 14.2% of the total realised foreign tourist nights. These were followed by the nights realised by tourists from Austria (9.7%), Slovenia (8.1%), Italy (7.9%), the USA (6.5%) and the Russian Federation (6.3%).

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

Detailed monthly data are available on the web site of the Croatian Bureau of Statistics www.dzs.hr, under "CBS Databases", where it is possible to browse and print data in various forms. Databases are updated at the monthly basis.

 

 

 

 

1)   Privremeni podaci

1)   Provisional data.

 

 

 

U hotelima tri puta više noćenja nego u studenome 2020.

 

Three times more tourist nights realised in hotels than in November 2020

 

 

 

U studenome 2021. najviše noćenja turista je ostvareno u hotelima, i to 303 tisuće (52,6% od ukupno ostvarenih noćenja) što je tri puta više nego u studenome 2020. Slijede noćenja turista ostvarena u sobama, apartmanima i kućama za odmor sa 195 tisuća noćenja (33,9% od ukupno ostvarenih noćenja), što je 47,2% više nego u studenom 2020.

 

In November 2021, the highest number of tourist nights was realised in hotels, as much as 303 thousand (52.6% of the total realised tourist nights), which was three times more than in November 2020. These were followed by tourist nights realised in rooms, apartments and summer houses with 195 thousand nights (33.9% of the total realised tourist nights), which was 47.2% more than in November 2020.

 

 

 

 

 

 

U studenome 2021. turistima je na raspolaganju bilo 31,1% više stalnih postelja u odnosu na studeni 2020.

 

In November 2021, there were 31.1% more permanent beds available to tourists than in November 2020

 

 

 

Turistima je u studenome 2021. na raspolaganju bilo 75 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje te 179 tisuća stalnih postelja. U odnosu na studeni 2020. to je porast broja soba, apartmana i mjesta za kampiranje za 32,5% i stalnih postelja za 31,1%.

 

In November 2021, there were 75 thousand rooms, apartments and camping sites available to tourists, with 179 thousand permanent beds. Compared to November 2020, the number of rooms, apartments and camping sites increased by 32.5% and permanent beds by 31.1%.

 

 

 

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima su na raspolaganju bile
34 tisuće soba i apartmana (što je 45,7% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) sa 69 tisuća stalnih postelja (što je 38,3% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba u studenome 2021. iznosila je 21,9%, a stalnih postelja 17,2%.

 

In the group Hotels and similar accommodation, tourists had
34 thousand rooms and apartments at their disposal (which was 45.7% of the total number of available rooms and apartments) with
69 thousand permanent beds (which was 38.3% of the total number of available permanent beds). The average occupancy rate of rooms in November 2021 was 21.9% and of permanent beds it was 17.2%.

 

 

 

Turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja

 

 

Tourists aged 35 to 44 realised the most tourist nights

 

U studenome 2021. turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine ostvarili su najviše noćenja, i to 119 tisuća, što je 20,7% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 25 do 34 godine s ostvarenih 111 tisuća noćenja, što je 19,2% od ukupno ostvarenih noćenja.

 

In November 2021, tourists aged 35 to 44 realised the most nights, 119 thousand, which accounted for 20.7% of the total realised nights. They were followed by tourists aged 25 to 34, who realised 111 thousand nights, which accounted for 19.2% of the total realised nights.

 

 

 

 

 

 

U prvih 11 mjeseci 2021. turisti su ostvarili 80,7% više dolazaka i 71,5% više noćenja u odnosu na isto razdoblje 2020.

 

In the first 11 months of 2021, tourists realised 80.7% more tourist arrivals and 71.5% more nights compared to the same period of 2020

 

 

 

U prvih 11 mjeseci 2021. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 12,5 milijuna dolazaka i 69,6 milijuna noćenja turista, što je 80,7% više dolazaka i 71,5% više noćenja turista u odnosu na isto razdoblje 2020. U odnosu na prvih 11 mjeseci 2019. ostvareno je 34,7% manje dolazaka i 23,0% manje turističkih noćenja.

 

In the first 11 months of 2021, tourists realised 12.5 million arrivals and 69.6 million nights in commercial accommodation establishments, which was 80.7% more arrivals and 71.5% more tourist nights compared to the same period of 2020. Compared to the first 11 months of 2019, tourists realised 34.7% less arrivals and 23.0% less tourist nights.

 

 

 

Domaćih turista je od siječnja do studenoga 2021. došlo 2,0 milijuna i ostvarili su 7,1 milijun noćenja. U odnosu na isti period 2020. domaći turisti ostvarili su 43,2% više dolazaka i 34,1% više noćenja turista, a u odnosu na prvih 11 mjeseci 2019. domaćih turista došlo je 3,0% manje, ali su ostvarili 4,2% više noćenja.

 

There were 2.0 million domestic tourist arrivals, who realised 7.1 million nights in the first 11 months of 2021. Compared to the same period of 2020, domestic tourists realised 43.2% more arrivals and 34.1% more tourist nights, while compared to the first 11 months of 2019, there were 3.0% less arrivals, but 4.2% more nights of domestic tourists.

 

 

 

Stranih turista je od siječnja do studenoga 2021. došlo 10,5 milijuna te su ostvarili 62,5 milijuna noćenja. U odnosu na isti period 2020. strani turisti ostvarili su 90,3% više dolazaka i 77,1% više noćenja turista. U odnosu na prvih 11 mjeseci 2019. stranih turista došlo je 38,5% manje i ostvarili su 25,2% manje dolazaka.

 

There were 10.5 million foreign tourist arrivals, who realised 62.5 million nights in the period from January to November 2021. Compared to the same period of 2020, foreign tourists realised 90.3% more arrivals and 77.1% more tourist nights, while compared to the first 11 months of 2019, there were 38.5% less arrivals and 25.2% less nights.

 

 

 

Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (31,8%), Poljske (10,0%), Slovenije (9,7%) i Austrije (9,0%).

 

The most foreign tourist nights were realised by tourists from Germany (31.8%), Poland (10.0%), Slovenia (9.7%) and Austria (9.0%).

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

XI. 2021.

I. − XI. 2021.

indeksi

Indices

XI. 2021.

XI. 2020.

indeksi

Indices

I. − XI. 2021.

I. − XI. 2020.

XI. 2021.

I. − XI. 2021.

indeksi

Indices

XI. 2021.

XI. 2020.

indeksi

Indices

I. − XI. 2021.

I. − XI. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

220 572

12 539 799

252,9

180,7

576 070

69 648 028

214,5

171,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

112 805

2 017 592

204,9

143,2

238 674

7 126 896

195,0

134,1

Domestic tourists

Strani turisti

107 767

10 522 207

334,9

190,3

337 396

62 521 132

230,8

177,1

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U STUDENOME 2021.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTIES, NOVEMBER 2021

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi

Indices

XI. 2021.

XI. 2020.

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci/ Arrivals

220 572

112 805

107 767

252,9

204,9

334,9

Republic of Croatia

 

noćenja/ Nights

576 070

238 674

337 396

214,5

195,0

230,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

dolasci/ Arrivals

5 106

2 632

2 474

265,7

233,1

312,0

County of Zagreb

 

noćenja/ Nights

10 541

4 972

5 569

265,2

225,8

314,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

dolasci/ Arrivals

9 921

7 725

2 196

265,9

226,6

682,0

County of Krapina-Zagorje

 

noćenja/ Nights

23 350

17 328

6 022

300,9

244,0

913,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

dolasci/ Arrivals

1 189

665

524

184,3

145,5

278,7

County of Sisak-Moslavina

 

noćenja/ Nights

3 051

1 858

1 193

183,2

149,1

284,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

dolasci/ Arrivals

4 457

2 734

1 723

153,6

120,5

272,6

County of Karlovac

 

noćenja/ Nights

9 347

5 695

3 652

166,6

140,1

236,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

dolasci/ Arrivals

4 251

3 219

1 032

237,8

241,7

226,3

County of Varaždin

 

noćenja/ Nights

9 095

6 646

2 449

243,1

250,0

225,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

dolasci/ Arrivals

984

750

234

281,9

313,8

212,7

County of Koprivnica-Križevci

 

noćenja/ Nights

1 649

1 186

463

225,9

248,1

183,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bjelovarsko-bilogorska županija

dolasci/ Arrivals

1 189

783

406

216,6

168,8

477,6

County of Bjelovar-Bilogora

 

noćenja/ Nights

4 399

2 950

1 449

201,6

150,6

649,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci/ Arrivals

31 921

17 677

14 244

234,8

193,9

317,9

County of Primorje-Gorski kotar

 

noćenja/ Nights

85 715

39 379

46 336

198,0

179,9

216,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

dolasci/ Arrivals

4 022

2 155

1 867

158,5

122,0

242,5

County of Lika-Senj

 

noćenja/ Nights

7 716

3 744

3 972

157,9

123,4

214,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija

dolasci/ Arrivals

943

612

331

207,3

157,7

494,0

County of Virovitica-Podravina

 

noćenja/ Nights

1 827

995

832

281,1

194,0

607,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija

dolasci/ Arrivals

1 450

1 141

309

279,4

253,6

447,8

County of Požega-Slavonia

 

noćenja/ Nights

4 233

3 306

927

422,5

381,8

681,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija

dolasci/ Arrivals

2 125

1 114

1 011

239,3

204,8

293,9

County of Slavonski Brod-Posavina

 

noćenja/ Nights

3 354

1 742

1 612

220,4

202,6

243,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

dolasci/ Arrivals

10 044

6 010

4 034

250,6

239,7

268,8

County of Zadar

 

noćenja/ Nights

26 168

11 932

14 236

204,7

225,8

189,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

dolasci/ Arrivals

8 020

6 303

1 717

228,4

208,0

357,0

County of Osijek-Baranja

 

noćenja/ Nights

15 545

11 297

4 248

221,2

211,1

253,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

dolasci/ Arrivals

6 067

4 341

1 726

403,1

466,8

300,2

County of Šibenik-Knin

 

noćenja/ Nights

15 802

9 406

6 396

292,6

445,6

194,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

dolasci/ Arrivals

4 919

4 276

643

215,0

212,6

232,1

County of Vukovar-Sirmium

 

noćenja/ Nights

9 234

7 627

1 607

246,3

236,9

303,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

dolasci/ Arrivals

20 296

10 256

10 040

247,2

208,9

304,2

County of Split-Dalmatia

 

noćenja/ Nights

67 119

21 957

45 162

187,1

191,3

185,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

dolasci/ Arrivals

34 118

15 433

18 685

264,0

210,9

333,2

County of Istria

 

noćenja/ Nights

105 370

36 088

69 282

215,6

189,5

232,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

dolasci/ Arrivals

11 325

4 111

7 214

239,6

154,6

348,8

County of Dubrovnik-Neretva

 

noćenja/ Nights

35 866

8 698

27 168

194,9

153,9

213,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija

dolasci/ Arrivals

4 174

3 165

1 009

251,0

229,8

352,8

County of Međimurje

 

noćenja/ Nights

8 687

6 342

2 345

217,0

202,0

271,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

dolasci/ Arrivals

54 051

17 703

36 348

292,1

202,6

372,1

City of Zagreb

 

noćenja/ Nights

128 002

35 526

92 476

230,7

175,6

262,3

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

 

The purpose of the statistical survey is to monitor the tourist activity  realised in commercial accommodation establishments and to provide internationally comparable data in accordance with European standards for tourism statistics. The results of this survey ensure the basic indicators necessary for the analysis of tourism in the Republic of Croatia. The basic indicators are the following: tourist arrivals and nights by country of residence, types of accommodation establishments, tourists by sex and age groups, mode of arrival as well as the number of rooms and permanent beds.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal basis

 

 

 

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici
(NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

 

The survey is implemented on the basis of the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism.

 

 

 

 

 

 

Jedinice promatranja

 

Observation units

 

 

 

Jedinice promatranja jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju usluge smještaja turistima za kraći boravak.

 

The observation units are all legal entities and parts thereof, natural persons as well as households that provide short-stay accommodation services to tourists.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Od 2017. podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima preuzimaju se iz administrativnog izvora sustava eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

 

Since 2017, the Croatian Bureau of Statistics has been taking over data on tourist traffic (the number of tourist arrivals and nights) and accommodation capacities from the Croatian National Tourist Board, extracting them from the eVisitor system, and further processes them statistically.

 

 

 

Objavljivanjem Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.) sustav eVisitor službeno je postao središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od
1. siječnja 2016.

 

By publishing the Ordinance on Managing Tourist Records and the Form and Content of the Check-in Form for Checking in Tourists in Tourist Boards (NN, No. 126/15), the eVisitor system has officially become the central electronic system for checking in or checking out tourists in the Republic of Croatia, in effect since 1 January 2016.

 

 

 

Mjesečni podaci iz ovog Priopćenja smatraju se privremenima sve dok se ne objave konačni podaci za tekuću godinu. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Monthly data in this First Release are considered provisional until final data for the current year have been published. Monthly data are retrieved on the seventh day in a month for the previous month.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima; zdravstvene ustanove za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika služe školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima.

 

Reporting units are all business entities (enterprises/trade companies, craftsmen, institutions, associations, etc.) and parts thereof engaged in providing accommodation services in tourism: health institutions for their own establishments in which persons stay for medical rehabilitation (costs are on persons themselves); business entities that founded or take care of mountain resorts; business entities that use schools, homes and similar establishments as temporary accommodation capacities during school vacations.

 

 

 

Smještajni objekti koji se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 48/02., 108/02., 132/03., 73/04., 67/06., 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14., 92/14., 9/16., 54/16., 56/16., 61/16. i 69/17.) jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion, guest house, kamp, kampiralište, kamp-odmorište,
kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman, studio-apartman, kuća za odmor, ruralna kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom i objekt za robinzonski smještaj.

 

All accommodation establishments categorised according to the Ordinance on Classification, Minimum Standards and Categorization of Accommodation Establishments (NN, Nos 48/02, 108/02, 132/03, 73/04, 67/06, 88/07, 58/08, 62/09, 63/13, 33/14, 92/14, 9/16, 54/16, 56/16, 61/16 and 69/17) are as follows: hotels, heritage hotels, all-suite hotels, integral hotels, diffuse hotels, special-standard hotels, spa-type accommodation, tourist resorts, tourist apartments, boarding houses, guest houses, camping sites, small camps, quickstop camping, quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments, rooms, apartments, studio-type suites, summer houses, rural summer houses, overnight accommodations, vacation establishments for children, hostels, mountain lodges, hunting lodges, pupils’ homes or students’ homes and Robinson-type accommodation establishments.

 

 

 

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

 

Pursuant to Article 29 of the Hotel and Restaurant Activity Act
(NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), this statistical survey also covers organised off-site camping sites. During sports, scout, cultural/artistic and similar events as well as during organised trips in canoes and similar vessels on sea, rivers and lakes, or by bikes etc., organised off
-site camping is allowed on spaces provided for it.

 

 

 

Osim ugostiteljskih objekata za smještaj reguliranih Pravilnikom, ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

 

Save the accommodation establishments categorised by the Ordinance, this statistical survey also encompasses the following establishments offering accommodation services: spas, inns offering accommodation services and uncategorised establishments.

 

 

 

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ugostiteljskim uslugama u kućanstvu smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu,
kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. Ugostiteljskim uslugama na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih poselja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

 

Accommodation establishments in households, according to the Hotel and Restaurant Activity Act (NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), are establishments in which accommodation services are provided in a room, suite, summer house or summer house – Robinson-type accommodation with the total of 10 rooms, that is, 20 beds (extra beds are not included) as well as  accommodation services in camping sites, quickstop camping or quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments with the total of 10 accommodation units, that is, for up to 30 guests at the same time, which does not include children up to 12 years of age. Accommodation services on private family farms, according to the Hotel and Restaurant Activity
Act (NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), means accommodation services in a room, suite, summer house or summer house – Robinson-type accommodation with the total of 10 rooms, that is, for up to 20
 permanent beds (extra beds are not included) as well as accommodation services in camping sites, quickstop camping or quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments with the total of 20 accommodation units, that is, for up to 60 guests at the same time, which does not include children up to 12 years of age.

 

 

 

Prema Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

 

Pursuant to the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism, data on tourist arrivals and nights in the Republic of Croatia according to the NKD 2007., division 55, groups 55.1 Hotels and similar accommodation, 55.2 Holiday and other short-stay accommodation and 55.3 Camping sites and camping grounds are submitted to the Eurostat on a monthly basis. Data submitted on group 55.1 Hotels and similar accommodation also include information on occupancy rates of permanent beds and rooms (net). The mentioned data are published on Eurostat’s web site http://ec.europa.eu/eurostat and are comparable to EU Member States data.

 

 

 

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

 

The data do not include non-commercial tourist traffic (the stay of owners and their relatives and friends in villas and summer houses as well as of tourists in other establishments where accommodation service is not charged, e.g., when they are accommodated by citizens of a tourist town/municipality). Non-commercial tourist traffic is covered by a separate statistical survey.

 

 

 

 

 

 


Povjerljivost

 

Confidentiality

 

 

 

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

 

Aggregate data for which there are reasons for keeping their confidentiality in line with the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and with the Regulation No. 223/2009 of the European Parliament and of the Council on European statistics are treated as confidential and are not published.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

 

Tourism means the activity of visitors taking a trip to or staying in a main destination outside their usual environment for less than a year, for the purposes of leisure, business or other personal purposes other than to be employed by a resident entity in the place visited.

 

 

 

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

 

eVisitor is the central electronic system for checking in and checking out tourists that serves to link all tourist boards in the Republic of Croatia. It is available via internet with no need for any additional software installations.

 

 

 

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

 

The tourist registry in the eVisitor system is kept separately for every legal entity and natural person offering accommodation services as part of the hotel and restaurant activity (boarding houses, hotels, hostels, etc.), or on a sea vessel as part of the nautical tourism (charter, cruising), as well as accommodation services in households and rural households.

 

 

 

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

 

Checking in and checking out the tourists who are entered into the eVisitor system is authorised on the basis of a secure access to the eVisitor authentication protocol which ensures the conditions for a safe and correct electronic check-in and check-out.

 

 

 

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

 

Establishing and running the eVisitor system is the responsibility of the Croatian National Tourist Board (CNTB).

 

 

 

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

 

CNTB is a national tourist organisation founded in order to create and promote the identity and reputation of the Croatian tourism, to plan and implement a common strategy and concept of its promotion, to propose and perform the promotional activities of mutual interest for all entities in tourism in the country and abroad, as well as to raise the overall quality of the entire tourist offer in the Republic of Croatia. The head office of the CNTB is situated in Zagreb. The duties of the President of the Croatian National Tourist Board are undertaken by the Minister of Tourism.


 

 

 

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

 

Tourist is every person who, outside his/her place of usual residence, spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment for reasons of rest, recreation, health, study, sport, religion, family, business, public tasks or meeting. Excluded are persons staying at their place of usual residence for longer that 12 months in succession, persons whose main reason for visiting is an activity that is financed from the place of visit, persons that travel to their work place or an education institution on a daily or weekly basis, persons coming into or going out of the country as migrants, border-line workers, diplomats, consular representatives and military force members on their regular duties, displaced persons, nomads and persons in transit.

 

 

 

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

 

Domestic tourist is a person permanently residing in the Republic of Croatia who spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment outside his or her place of permanent residence.

 

 

 

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

 

Foreign tourist is a person permanently residing outside the Republic of Croatia who temporarily resides in the Republic of Croatia and who spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment.

 

 

 

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

 

Tourist arrival is the number of persons (tourists) who arrived and registered their stay in an accommodation establishment. Consequently, in case tourists change the accommodation establishment they stay in, they are re-registered, which results in data ambiguity. Statistics thus register the number of tourist arrivals and not the number of tourists.

 

 

 

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

 

Tourist nights refer to every registered overnight stay of a person (tourist) in an accommodation establishment.

 

 

 

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

 

Residence is the place where a person came with the intention of permanently staying there.

 

 

 

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

 

Age group of tourists is presented according to the years of age at the time of a stay in a tourist accommodation establishment.

 

 

 

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

 

Accommodation capacities are presented as the number of rooms, apartments and camping sites, and the number of permanent beds. The application of the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council on European tourism statistics means that the capacity of an accommodation establishment presented is taken over from the month when it reached its maximum.

 

 

 

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

 

Permanent beds are those that are regularly available to guests.

 

 

 

Popunjenost stalnih postelja (bruto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja s brojem postelja i brojem dana u mjesecu. Podatak je izražen kao postotak.

 

Occupancy rate of permanent beds (gross) in the reference period is obtained by dividing the total number of realised nights by the number of beds and the number of days in a month. The data are expressed in percentages.

 

 

 

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

 

Occupancy rate of permanent beds (net) in the reference period is obtained by dividing the total number of nights by the number of beds on offer and the number of days when the beds are actually available for use during the reference period. The data is expressed as a percentage.

 

 

 

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

 

Occupancy rate of bedrooms (net) in the reference period is obtained by dividing the total number of bedrooms used during the reference period by the number of bedrooms available for use during the reference period. The data is expressed as a percentage.

 

 

 

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

 

Division 55 of the NKD 2007. includes short-stay accommodation service activities to tourists. Particular units may only provide accommodation services, while others may combine the services of accommodation, catering and/or recreation equipment. Tourist accommodation establishments listed in this division are broken down into four groups.

 

 

 

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

 

Group 55.1 Hotels and similar accommodation includes the following types of accommodation establishments: hotels, heritage hotels, all-suite hotels, integral hotels, diffuse hotels, spa-type accommodation, special standard hotels, tourist resorts, tourist apartments, boarding houses and guest houses.

 

 

 

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

 

Group 55.2 Holiday and other short-stay accommodation includes rooms, apartments, studio-type suites, summer houses, rural summer houses, hostels, spas, overnight accommodation, vacation establishments for children, inns offering accommodation services, mountain lodges, hunting lodges, pupils’ homes or students’ homes and Robinson-type accommodation establishment.

 

 

 

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

 

Group 55.3 Camping sites and camping grounds include camping sites, small camps, quickstop camping, quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments and organised off-site camping sites.

 

 

 

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

 

Group 55.9 Other accommodation includes uncategorised establishments.

 

 

 


 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Data by counties, cities and municipalities are given by the territorial constitution according to the Act on County, City and Municipality Areas in the Republic of Croatia (NN, Nos 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 and 110/15).

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

CBS

Croatian Bureau of Statistics

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

NN

Narodne novine

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

SAD

Sjedinjene Američke Države

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

USA

United States of America

 

 

 

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Ivana Brozović i Jasna Perko

Prepared by: Ivana Brozović and Jasna Perko

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148