image description

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 10. RUJNA 2021./ 10 SEPTEMBER, 2021

BROJ/ NUMBER: 7.1.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2020.

POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, 2020

 

 

 

Prema procjeni stanovništva sredinom 2020. Republika Hrvatska imala je 4 047 680 stanovnika, od toga 1 967 680 muškaraca i 2 080 000 žena.

 

According to the mid-2020 population estimate, the Republic of Croatia had 4 047 680 inhabitants, out of which there were 1 967 680 men and
2 080 000 women.

 

 

 

Kontinuirani pad broja stanovnika nastavlja se i u 2020. U odnosu na procjenu prethodne godine, broj stanovnika smanjio se za 17 573 osobe ili 0,4%.

 

A decrease in population continued in 2020. As compared to the previous year estimate, the population decreased by 17 573 persons or 0.4%.

 

 

 

Povećanje ukupnog broja stanovnika ostvarili su Dubrovačko-neretvanska županija, u kojoj je, u odnosu na procjenu prethodne godine, ostvaren relativni porast od 0,62%, Grad Zagreb (0,25%), Istarska županija (0,24%), i Zagrebačka županija (0,10%). Sve ostale županije ostvarile su smanjenje ukupnog broja stanovnika te je najveći relativni pad broja stanovnika ostvaren u Vukovarsko-srijemskoj županiji (1,72%), Virovitičko-podravskoj županiji (1,72%) te Požeško-slavonskoj županiji (1,69%).

 

An increase in the total population was recorded in the County of Dubrovnik-Neretva, where, as compared to the previous year estimate, a relative increase of 0.62% was recorded, in the City of Zagreb (0.25%), the County of Istria (0.24%), and the County of Zagreb (0.10%). The decrease in the total population was recorded in all other counties, and the highest relative decrease in the population was recorded in the County of Vukovar-Sirmium (1.72%), the County of Virovitica-Podravina (1.72%) and the County of Požega-Slavonia (1.69%).

 

 

 

Udio žena u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske bio je 51,4%, a udio muškaraca 48,6%. Takav je omjer bio u većini županija. Najmanji udio ženskog stanovništva bio je u Ličko-senjskoj županiji (49,8%), dok je najveći udio bio u Gradu Zagrebu (52,8%).

 

The share of women in the total population of the Republic of Croatia was 51.4%, while the share of men was 48.6%. Such a ratio was recorded in most counties. The lowest share of female population was recorded in the County of Lika-Senj (49.8%), while the largest share was recorded in the City of Zagreb (52.8%).

 

 

 

U 2020. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je 43,8 godina (muškarci 42,0, žene 45,5), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.

 

In 2020, the continuous ageing of the population kept on. The average age of the total population of the Republic of Croatia was 43.8 years (men 42.0, women 45.5), which places it among the oldest nations in Europe.

 

 

 

Procesu starenja uvelike pridonosi višegodišnje opadanje udjela mladog stanovništva (0 – 19 godina) u ukupnom stanovništvu. Spomenuti udio na razini države u 2020. iznosio je 19,1%, dok je na razini županija najmanji bio u Primorsko-goranskoj županiji (16,4%), a najveći u Međimurskoj županiji (21,7%).

 

The ageing process was to a great degree caused by the multi-year drop in the share of youth (0 – 19 years of age) in the total population. At the country level, this share amounted to 19.1% in 2020, while at the county level, it was the lowest in the County of Primorje-Gorski kotar (16.4%) and the highest in the County of Međimurje (21.7%).

 

 

 

Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu kontinuirano opada te je u 2020. iznosio 40,8%.

 

The share of the fertile contingent in the total female population continued to decrease. Therefore, in 2020, it amounted to 40.8%.

 

 

 

Najviše stanovništva u dobi od 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo bilo je u Šibensko-kninskoj županiji (26,3%) i u
Ličko-senjskoj županiji (25,3%), a najmanje u Međimurskoj županiji (19,4%).

 

As compared to the total population, the largest number of persons aged 65 and over was recorded in the County of Šibenik-Knin (26.3%) and the County of Lika-Senj (25.3%), while the smallest number was recorded in the County of Međimurje (19.4%).

 

 

 

U Republici Hrvatskoj 52,3% stanovništva živjelo je u samo pet županija, najviše u Gradu Zagrebu (809 268 ili 20,0%) i u
Splitsko-dalmatinskoj županiji (447 440 ili 11,1%), dok su najmanje stanovnika imale Požeško-slavonska županija (65 134 ili 1,6%) i Ličko-senjska županija (44 068 ili 1,1%).

 

In the Republic of Croatia, 52.3% lived in only five counties, most of them in the City of Zagreb (809 268 or 20.0%) and the County of Split-Dalmatia (447 440 or 11.1%), while the least populated counties were the County of Požega-Slavonia (65 134 or 1.6%) and the County of Lika-Senj (44 068 or 1.1%).

 

 

 


1.   PROCJENA UKUPNOG STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PO ŽUPANIJAMA SREDINOM GODINE OD 2016. DO 2020.

      MID-YEAR TOTAL POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES, 2016 – 2020

Županija

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

County of

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

4 174 349

4 124 531

4 087 843

4 065 253

4 047 680

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

314 549

311 416

309 469

309 169

309 463

Zagreb

Krapinsko-zagorska

127 748

126 334

125 357

124 517

124 110

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

157 204

152 546

148 589

145 904

143 618

Sisak-Moslavina

Karlovačka

120 321

118 263

116 829

115 484

114 269

Karlovac

Varaždinska

170 563

168 560

166 982

166 112

165 357

Varaždin

Koprivničko-križevačka

110 976

109 137

107 711

106 367

105 385

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

111 867

109 822

107 909

106 258

104 908

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

289 479

286 677

284 239

282 730

281 056

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

46 888

45 943

45 184

44 625

44 068

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

79 111

77 086

75 257

73 641

72 378

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

71 920

69 583

67 862

66 256

65 134

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

148 373

143 827

140 072

137 487

135 483

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

169 581

168 672

168 153

168 213

167 914

Zadar

Osječko-baranjska

290 412

283 035

277 227

272 673

269 511

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

103 021

101 436

100 153

99 210

98 453

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

165 799

159 213

154 371

150 985

148 389

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

452 035

449 610

448 071

447 747

447 440

Split-Dalmatia

Istarska

208 105

208 229

208 765

209 573

210 083

Istria

Dubrovačko-neretvanska

121 970

121 381

121 215

121 816

122 571

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

112 089

110 999

109 921

109 232

108 822

Međimurje

Grad Zagreb

802 338

802 762

804 507

807 254

809 268

City of Zagreb

 

 

 


 

 

 

2.   PROSJEČNA STAROST, INDEKS STARENJA I FERTILNI KONTINGENT STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      AVERAGE AGE, AGEING INDEX AND FERTILE CONTINGENT OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Prosječna starost

Average age

Indeks starenja, %

Ageing index, %

Fertilni kontingent, 15 – 49, %

Fertile contingent, 15 – 49, %

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

1971.

34,0

32,4

35,5

47,2

38,5

56,2

51,4

1981.

35,4

33,8

37,1

52,6

40,4

65,3

48,5

1991.

37,1

35,4

38,7

66,7

50,8

83,3

46,6

2001.

39,3

37,5

41,0

90,7

71,6

110,8

46,9

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

39,6

37,8

41,3

93,8

74,1

114,3

47,1

2003.

39,9

38,1

41,5

96,2

76,1

117,2

46,9

2004.

40,1

38,3

41,8

98,4

77,8

119,9

46,7

2005.

40,3

38,5

42,0

99,6

78,7

121,5

46,4

2006.

40,5

38,8

42,2

100,5

79,4

122,6

46,1

2007.

40,8

39,0

42,4

103,1

81,7

125,5

45,8

2008.

41,0

39,2

42,6

105,2

83,6

127,8

45,6

2009.

41,1

39,4

42,8

107,6

85,8

130,4

45,3

2010.

41,3

39,5

43,0

110,3

88,5

133,3

45,0

2011.

41,8

40,0

43,5

115,7

92,9

139,7

43,8

2012.

42,0

40,2

43,7

117,8

95,1

141,7

43,6

2013.

42,2

40,3

43,9

121,0

98,0

145,2

43,4

2014.

42,4

40,5

44,1

123,9

100,8

148,4

43,1

2015.

42,6

40,7

44,3

127,5

104,1

152,2

42,8

2016.

42,8

41,0

44,5

132,0

108,2

157,0

42,4

2017.

43,1

41,3

44,8

136,9

112,8

162,3

41,9

2018.

43,4

41,5

45,0

141,4

116,7

167,5

41,5

2019.

43,6

41,8

45,3

145,4

120,5

171,8

41,1

2020.

43,8

42,0

45,5

149,3

124,1

176,0

40,8

 

 

 

 

 

 

3.   PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA SPOLU I POJEDINAČNIM GODINAMA STAROSTI SREDINOM 2020.

      POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY SEX AND SINGLE AGE, MID-2020

 

 

 

 

 

(nastavak)

(continued)

 

 

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno/ Total

4 047 680

1 967 680

2 080 000

 

42

55 731

28 399

27 332

 

 

 

 

 

43

54 864

27 959

26 905

0

36 105

18 506

17 599

 

44

54 785

27 929

26 856

1

36 498

18 571

17 927

 

45

54 063

27 520

26 543

2

36 381

18 902

17 479

 

46

53 895

27 372

26 523

3

36 804

18 822

17 982

 

47

53 839

27 441

26 398

4

35 757

18 248

17 509

 

48

54 253

27 360

26 893

5

37 393

19 280

18 113

 

49

51 649

26 162

25 487

6

38 141

19 657

18 484

 

50

51 921

25 956

25 965

7

38 920

20 375

18 545

 

51

53 537

26 600

26 937

8

39 681

20 388

19 293

 

52

55 322

27 655

27 667

9

39 834

20 549

19 285

 

53

57 059

28 138

28 921

10

42 135

21 519

20 616

 

54

58 360

28 715

29 645

11

40 932

20 908

20 024

 

55

57 054

27 986

29 068

12

40 652

20 763

19 889

 

56

55 607

27 316

28 291

13

38 490

19 866

18 624

 

57

57 654

27 954

29 700

14

39 519

20 340

19 179

 

58

58 785

28 287

30 498

15

40 685

20 955

19 730

 

59

58 620

28 199

30 421

16

37 932

19 443

18 489

 

60

59 931

28 782

31 149

17

38 158

19 634

18 524

 

61

59 396

28 503

30 893

18

39 485

20 326

19 159

 

62

57 664

27 363

30 301

19

41 511

21 505

20 006

 

63

58 659

27 850

30 809

20

43 655

22 562

21 093

 

64

58 921

27 901

31 020

21

44 862

23 270

21 592

 

65

59 714

28 446

31 268

22

47 801

24 674

23 127

 

66

54 929

25 982

28 947

23

50 402

26 376

24 026

 

67

55 716

25 936

29 780

24

49 321

25 742

23 579

 

68

49 892

23 043

26 849

25

47 233

24 454

22 779

 

69

49 519

22 639

26 880

26

46 710

24 063

22 647

 

70

49 740

22 270

27 470

27

47 581

24 833

22 748

 

71

46 298

19 935

26 363

28

47 003

24 641

22 362

 

72

42 273

18 080

24 193

29

49 028

25 521

23 507

 

73

42 955

18 094

24 861

30

48 332

25 036

23 296

 

74

29 596

12 296

17 300

31

49 418

25 424

23 994

 

75

29 206

11 973

17 233

32

51 254

26 448

24 806

 

76

31 509

12 624

18 885

33

50 689

26 168

24 521

 

77

32 554

12 915

19 639

34

52 039

26 529

25 510

 

78

32 515

12 703

19 812

35

54 935

28 155

26 780

 

79

31 359

12 188

19 171

36

56 241

29 102

27 139

 

80

30 562

11 571

18 991

37

55 376

28 412

26 964

 

81

27 356

9 983

17 373

38

55 981

28 720

27 261

 

82

26 034

9 314

16 720

39

56 851

29 162

27 689

 

83

24 050

8 478

15 572

40

56 973

29 242

27 731

 

84

21 440

7 384

14 056

41

56 750

29 137

27 613

 

85 +

95 446

28 251

67 195

 

 

 


 

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2020.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2020

Dobne skupine

Age groups

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Zagrebačka županija

County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

4 047 680

1 967 680

2 080 000

309 463

151 412

158 051

124 110

60 810

63 300

143 618

70 216

73 402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

181 545

93 049

88 496

13 481

6 865

6 616

5 176

2 667

2 509

6 029

3 092

2 937

05 – 09

193 969

100 249

93 720

14 695

7 550

7 145

5 612

2 859

2 753

6 457

3 263

3 194

10 – 14

201 728

103 396

98 332

16 635

8 523

8 112

5 997

3 080

2 917

7 038

3 587

3 451

15 – 19

197 771

101 863

95 908

16 305

8 391

7 914

6 238

3 253

2 985

7 310

3 707

3 603

20 – 24

236 041

122 624

113 417

18 455

9 628

8 827

7 473

3 828

3 645

8 627

4 529

4 098

25 – 29

237 555

123 512

114 043

17 884

9 386

8 498

7 461

3 918

3 543

7 531

3 967

3 564

30 – 34

251 732

129 605

122 127

18 883

9 770

9 113

7 797

4 139

3 658

7 613

4 085

3 528

35 – 39

279 384

143 551

135 833

21 548

11 198

10 350

8 227

4 276

3 951

8 684

4 577

4 107

40 – 44

279 103

142 666

136 437

22 651

11 628

11 023

8 232

4 286

3 946

9 051

4 717

4 334

45 – 49

267 699

135 855

131 844

21 525

10 988

10 537

8 356

4 244

4 112

9 170

4 754

4 416

50 – 54

276 199

137 064

139 135

21 288

10 700

10 588

9 369

4 755

4 614

10 194

5 270

4 924

55 – 59

287 720

139 742

147 978

21 205

10 344

10 861

9 714

4 934

4 780

10 910

5 437

5 473

60 – 64

294 571

140 399

154 172

22 118

10 381

11 737

9 276

4 628

4 648

11 392

5 590

5 802

65 – 69

269 770

126 046

143 724

20 701

9 669

11 032

7 956

3 793

4 163

10 526

4 959

5 567

70 – 74

210 862

90 675

120 187

15 817

6 879

8 938

6 016

2 570

3 446

8 001

3 428

4 573

75 – 79

157 143

62 403

94 740

11 575

4 812

6 763

4 774

1 847

2 927

6 273

2 395

3 878

80 – 84

129 442

46 730

82 712

8 355

3 006

5 349

3 720

1 121

2 599

5 201

1 792

3 409

85 +

95 446

28 251

67 195

6 342

1 694

4 648

2 716

612

2 104

3 611

1 067

2 544

 

 

 


4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2020.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2020

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Karlovačka županija

County of Karlovac

Varaždinska županija

County of Varaždin

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

114 269

55 987

58 282

165 357

80 959

84 398

105 385

51 387

53 998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

4 650

2 366

2 284

7 023

3 572

3 451

4 787

2 440

2 347

05 – 09

4 866

2 457

2 409

7 561

3 848

3 713

5 160

2 641

2 519

10 – 14

5 348

2 688

2 660

8 525

4 395

4 130

5 497

2 925

2 572

15 – 19

5 247

2 722

2 525

8 568

4 279

4 289

5 496

2 829

2 667

20 – 24

6 090

3 222

2 868

9 951

5 181

4 770

6 454

3 344

3 110

25 – 29

5 879

3 084

2 795

9 665

5 169

4 496

6 014

3 168

2 846

30 – 34

6 490

3 415

3 075

10 276

5 463

4 813

6 034

3 146

2 888

35 – 39

7 616

4 084

3 532

11 558

6 059

5 499

6 749

3 508

3 241

40 – 44

7 612

3 965

3 647

11 441

5 941

5 500

6 673

3 471

3 202

45 – 49

7 348

3 876

3 472

11 200

5 784

5 416

6 862

3 475

3 387

50 – 54

8 093

4 155

3 938

11 939

6 013

5 926

7 580

3 733

3 847

55 – 59

9 028

4 487

4 541

12 364

6 098

6 266

7 992

3 978

4 014

60 – 64

9 272

4 660

4 612

12 095

5 924

6 171

8 021

3 950

4 071

65 – 69

8 056

3 920

4 136

10 385

4 899

5 486

7 066

3 370

3 696

70 – 74

5 944

2 577

3 367

8 051

3 491

4 560

5 401

2 252

3 149

75 – 79

4 733

1 809

2 924

6 368

2 452

3 916

4 279

1 596

2 683

80 – 84

4 414

1 485

2 929

4 861

1 547

3 314

3 086

975

2 111

85 +

3 583

1 015

2 568

3 526

844

2 682

2 234

586

1 648

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2020.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2020

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

104 908

51 221

53 687

281 056

136 335

144 721

44 068

22 131

21 937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

4 732

2 390

2 342

10 701

5 501

5 200

1 829

935

894

05 – 09

5 029

2 681

2 348

11 809

6 094

5 715

1 815

922

893

10 – 14

5 476

2 851

2 625

12 008

6 148

5 860

1 937

995

942

15 – 19

5 460

2 767

2 693

11 436

5 907

5 529

2 122

1 129

993

20 – 24

6 451

3 337

3 114

13 559

7 080

6 479

2 593

1 348

1 245

25 – 29

6 111

3 239

2 872

14 753

7 672

7 081

2 405

1 214

1 191

30 – 34

5 733

3 093

2 640

17 413

8 921

8 492

2 401

1 305

1 096

35 – 39

6 232

3 327

2 905

20 071

10 237

9 834

2 559

1 393

1 166

40 – 44

6 449

3 334

3 115

20 578

10 735

9 843

2 651

1 384

1 267

45 – 49

6 623

3 355

3 268

18 762

9 484

9 278

2 706

1 506

1 200

50 – 54

7 120

3 557

3 563

18 632

9 107

9 525

3 088

1 647

1 441

55 – 59

7 927

3 865

4 062

20 319

9 664

10 655

3 390

1 785

1 605

60 – 64

8 410

4 050

4 360

22 153

10 332

11 821

3 426

1 801

1 625

65 – 69

7 474

3 568

3 906

22 172

10 422

11 750

3 027

1 541

1 486

70 – 74

5 647

2 445

3 202

17 434

7 810

9 624

2 388

1 060

1 328

75 – 79

4 131

1 553

2 578

11 522

4 839

6 683

2 168

890

1 278

80 – 84

3 431

1 096

2 335

10 076

3 900

6 176

2 039

753

1 286

85 +

2 472

713

1 759

7 658

2 482

5 176

1 524

523

1 001


 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2020.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2020

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

72 378

35 041

37 337

65 134

31 973

33 161

135 483

66 417

69 066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

3 242

1 655

1 587

2 923

1 509

1 414

5 948

3 115

2 833

05 – 09

3 463

1 789

1 674

3 080

1 616

1 464

6 561

3 433

3 128

10 – 14

3 714

1 918

1 796

3 513

1 857

1 656

7 316

3 803

3 513

15 – 19

3 891

1 986

1 905

3 586

1 840

1 746

7 783

4 077

3 706

20 – 24

4 688

2 419

2 269

4 710

2 434

2 276

9 561

5 024

4 537

25 – 29

4 303

2 218

2 085

3 905

2 050

1 855

8 359

4 510

3 849

30 – 34

3 866

2 042

1 824

3 330

1 811

1 519

7 558

4 019

3 539

35 – 39

4 378

2 267

2 111

3 692

1 878

1 814

7 501

4 037

3 464

40 – 44

4 462

2 259

2 203

3 722

1 893

1 829

7 928

3 991

3 937

45 – 49

4 418

2 175

2 243

4 016

2 095

1 921

8 456

4 281

4 175

50 – 54

5 289

2 627

2 662

4 561

2 284

2 277

9 409

4 710

4 699

55 – 59

5 886

2 913

2 973

4 907

2 478

2 429

10 483

5 125

5 358

60 – 64

5 857

2 805

3 052

5 010

2 493

2 517

10 302

5 011

5 291

65 – 69

4 842

2 332

2 510

4 454

2 151

2 303

8 803

4 176

4 627

70 – 74

3 566

1 517

2 049

3 212

1 377

1 835

6 630

2 791

3 839

75 – 79

2 876

1 017

1 859

2 737

1 001

1 736

5 465

2 045

3 420

80 – 84

2 164

707

1 457

2 273

769

1 504

4 409

1 467

2 942

85 +

1 473

395

1 078

1 503

437

1 066

3 011

802

2 209

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2020.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2020

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Zadarska županija

County of Zadar

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

167 914

83 127

84 787

269 511

130 230

139 281

98 453

48 770

49 683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

7 718

4 012

3 706

11 424

5 878

5 546

4 005

2 046

1 959

05 – 09

8 295

4 266

4 029

12 632

6 487

6 145

4 380

2 261

2 119

10 – 14

8 680

4 423

4 257

13 337

6 752

6 585

4 486

2 285

2 201

15 – 19

8 435

4 281

4 154

13 823

7 141

6 682

4 620

2 419

2 201

20 – 24

10 115

5 279

4 836

16 832

8 681

8 151

5 901

3 087

2 814

25 – 29

10 260

5 312

4 948

16 424

8 604

7 820

5 634

2 945

2 689

30 – 34

9 911

5 104

4 807

16 460

8 529

7 931

5 292

2 824

2 468

35 – 39

10 913

5 576

5 337

17 485

9 014

8 471

5 573

2 939

2 634

40 – 44

11 046

5 520

5 526

17 127

8 676

8 451

5 924

3 089

2 835

45 – 49

10 567

5 399

5 168

16 916

8 485

8 431

5 933

3 116

2 817

50 – 54

11 003

5 553

5 450

19 178

9 361

9 817

6 318

3 138

3 180

55 – 59

10 904

5 390

5 514

21 236

10 241

10 995

6 937

3 470

3 467

60 – 64

11 615

5 853

5 762

21 118

10 173

10 945

7 521

3 765

3 756

65 – 69

11 366

5 586

5 780

18 247

8 587

9 660

7 388

3 651

3 737

70 – 74

9 993

4 639

5 354

13 441

5 586

7 855

6 324

2 963

3 361

75 – 79

7 139

3 182

3 957

10 471

3 935

6 536

4 328

1 885

2 443

80 – 84

5 775

2 344

3 431

8 108

2 717

5 391

4 514

1 706

2 808

85 +

4 179

1 408

2 771

5 252

1 383

3 869

3 375

1 181

2 194


 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2020.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2020

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

Istarska županija

County of Istria

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

148 389

72 097

76 292

447 440

219 386

228 054

210 083

103 831

106 252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

6 421

3 272

3 149

20 440

10 526

9 914

8 321

4 286

4 035

05 – 09

7 192

3 757

3 435

22 006

11 441

10 565

9 135

4 795

4 340

10 – 14

8 014

4 064

3 950

23 300

11 875

11 425

9 686

5 014

4 672

15 – 19

8 603

4 457

4 146

23 295

11 964

11 331

8 683

4 563

4 120

20 – 24

10 142

5 185

4 957

27 531

14 182

13 349

10 186

5 373

4 813

25 – 29

8 560

4 566

3 994

28 249

14 617

13 632

11 216

5 831

5 385

30 – 34

8 185

4 374

3 811

28 343

14 603

13 740

13 573

7 180

6 393

35 – 39

8 598

4 492

4 106

29 875

15 272

14 603

15 529

8 140

7 389

40 – 44

8 708

4 390

4 318

29 974

15 364

14 610

15 761

8 347

7 414

45 – 49

9 239

4 731

4 508

29 765

15 163

14 602

13 822

7 254

6 568

50 – 54

10 398

5 276

5 122

29 930

14 922

15 008

14 149

6 971

7 178

55 – 59

11 344

5 561

5 783

30 972

15 131

15 841

15 808

7 767

8 041

60 – 64

11 343

5 467

5 876

31 664

15 213

16 451

16 374

7 863

8 511

65 – 69

9 901

4 571

5 330

28 470

13 433

15 037

15 351

7 288

8 063

70 – 74

7 722

3 186

4 536

23 720

10 300

13 420

11 492

5 328

6 164

75 – 79

5 806

2 187

3 619

15 318

6 401

8 917

8 167

3 467

4 700

80 – 84

4 947

1 642

3 305

14 078

5 571

8 507

7 256

2 720

4 536

85 +

3 266

919

2 347

10 510

3 408

7 102

5 574

1 644

3 930

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2020.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2020

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

Međimurska županija

County of Međimurje

Grad Zagreb

City of Zagreb

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

122 571

60 568

62 003

108 822

53 445

55 377

809 268

382 337

426 931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

6 016

2 999

3 017

5 778

2 964

2 814

40 901

20 959

19 942

05 – 09

6 265

3 270

2 995

5 790

3 031

2 759

42 166

21 788

20 378

10 – 14

6 221

3 216

3 005

5 917

3 047

2 870

39 083

19 950

19 133

15 – 19

5 779

2 950

2 829

6 144

3 185

2 959

34 947

18 016

16 931

20 – 24

7 305

3 820

3 485

6 648

3 414

3 234

42 769

22 229

20 540

25 – 29

7 701

4 026

3 675

6 307

3 385

2 922

48 934

24 631

24 303

30 – 34

7 669

4 000

3 669

6 670

3 471

3 199

58 235

28 311

29 924

35 – 39

7 982

4 101

3 881

7 257

3 805

3 452

67 357

33 371

33 986

40 – 44

8 335

4 441

3 894

7 286

3 700

3 586

63 492

31 535

31 957

45 – 49

7 721

4 050

3 671

6 979

3 512

3 467

57 315

28 128

29 187

50 – 54

8 034

4 037

3 997

7 305

3 598

3 707

53 322

25 650

27 672

55 – 59

8 203

3 964