GODINA/ YEAR: LVIII.                                           ZAGREB, 11. LIPNJA 2021./ 11 JUNE, 2021                                         BROJ/ NUMBER: 8.1.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

SREDNJE ŠKOLE

KRAJ ŠK. G. 2019./2020. I POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

 

UPPER SECONDARY SCHOOLS

END OF 2019/2020 SCHOOL YEAR AND BEGINNING OF 2020/2021 SCHOOL YEAR

 

 

 

1. Srednje škole – kraj šk. g. 2019./2020.

 

1. Upper secondary schools − end of 2019/2020 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2019./2020. djelovalo je 437 srednjih škola koje prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka uključuju 741 školsku jedinicu različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnoga plana i programa.

 

At the end of the 2019/2020 school year, there were 437 active upper secondary schools on the territory of the Republic of Croatia, which, according to the methodology of statistical data collection, included 741 school units of various kinds, depending on the educational plan and programme.

 

 

 

Kada se promatraju redovite, samostalne, škole (nastava organizirana samo za jednu vrstu programa) najveći udio imaju gimnazije, 41,7%, a najmanji imaju industrijske i obrtničke škole, 9,9%.

 

Observing regular, self-contained schools (in which lessons are organised only for one type of a programme), grammar schools had the largest share, 41.7%, while industrial and crafts schools had the lowest share, 9.9%.

 

 

 

U gimnazijama je najveći udio učenika koji su položili razred, 99,9%, a u srednjim umjetničkim školama je najmanji, 97,1%.  

 

The largest share of students who passed the grade was in grammar schools, 99.9%, while the lowest share was in secondary art schools, 97.1%.

 

 

 

Najviše učenica ima u umjetničkim školama, a najmanje ih ima u industrijskim i obrtničkim školama.

 

Art schools had the highest number of female students, while industrial and crafts school had the lowest number of female students.

 

 

 

Na kraju školske godine 2019./2020. broj učenika manji je za 1,3% u odnosu na kraj školske godine 2018./2019. Udio učenica iznosi 50,1%, iako nije jednako raspoređen prema vrstama srednjih škola. Tako u srednjim umjetničkim školama ima 71,6% učenica, u gimnazijama 63,1%, u tehničkim i srodnim školama 47,3%, a u industrijskim i obrtničkim školama ima samo 32,1% učenica. Srednju školu završilo je 37 656 učenika, a od toga je 48,9% učenica.

 

At the end of the 2019/2020 school year, the number of students decreased by 1.3% compared to the end of the 2018/2019 school year. The share of female students was 50.1%, although their number was not equally distributed in different types of schools. Thus, there were 71.6% of female students in secondary art schools, 63.1% in grammar schools, 47.3% in technical and related schools and only 32.1% in industrial and crafts schools. There were 37 656 students who completed the upper secondary education, out of which female students accounted for 48.9%.

 

 

 

Engleski i njemački jezik − dva jezika koja se najviše uče u srednjim školama

 

English and German – two most often learned languages in upper secondary schools

 

 

 

U srednjim školama učenici uče jedan, dva ili tri strana jezika, a svi učenici obvezni su učiti barem jedan strani jezik. Od ukupnog broja učenika, engleski jezik uči 92,4% učenika, njemački 34,9%, talijanski 13,3%, francuski 3,7%, a španjolski, ruski, hrvatski (uče ga učenici strani državljani), arapski, portugalski, novogrčki, japanski, kineski, češki i mađarski uči samo 2,0% učenika.

 

Students enrolled in upper secondary schools learn one, two or three foreign languages, providing that at least one foreign language is obligatory for all students. Out of the total number of students, English was learned by 92.4% of students, German by 34.9%, Italian by 13.3%, French by 3.7%, while Spanish, Russian, Croatian (for foreign citizens), Arabic, Portuguese, Modern Greek, Japanese, Chinese, Czech, and Hungarian were learned by only 2.0% of students.

 

 

 

Udio žena nastavnika najveći je u gimnazijama, 74,2%, a najmanji je u industrijskim i obrtničkim školama, 61,9%. 

 

The share of female teachers was the largest in grammar schools, 74.2%, while it was the lowest in industrial and crafts schools, 61.9%.

 

 

 

8-1-3_G-1

 

 

 

1.1.  SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, CLASS UNITS AND STUDENTS, END OF 2019/2020 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni

odjeli

Class units

Učenici

Students

Učenici koji su završili školu

Graduated students

ukupno

Total

samostalne

Self-contained

školske jedinice/odjeli

School/class units

ukupno

Total

učenice

Female students

ukupno

Total

učenice

Female

students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – ukupno

Upper secondary schools – total

 741

 239

 502

  7 598

  145 434

  72 923

  37 656

  18 398

Državne

State

    689

    203

    486

  7 293

  139 785

  69 653

  36 199

  17 542

Privatne

Private

   34

   22

   12

   158

  2 472

  1 122

    625

   287

Vjerskih zajednica

Religious community

   18

   14

   4

   147

  3 177

  2 148

   832

    569

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Secondary schools – regular

   695

   223

   472

  7 374

  144 415

  72 492

  37 336

  18 266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

   189

   93

   96

  2 067

  45 290

  28 593

  11 673

  7 288

Državne

State

   154

   64

   90

  1 851

  40 996

  25 999

  10 574

  6 609

Privatne

Private

   19

   15

   4

   90

  1 587

   783

    404

    205

Vjerskih zajednica

Religious community

   16

   14

   2

   126

  2 707

  1 811

    695

    474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

   260

   65

   195

  3 327

  67 420

  31 901

  16 519

  7 705

Državne

State

   249

   62

   187

  3 254

  66 157

  31 254

  16 190

  7 536

Privatne

Private

   9

   3

   6

   52

   793

   310

      192

   74

Vjerskih zajednica

Religious community

   2

-

   2

   21

   470

   337

   137

   95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

   52

   43

   9

   326

  4 611

  3 301

   983

   705

Državne

State

   48

   39

   9

   316

  4 584

  3 286

   979

    701

Privatne

Private

   4

   4

-

   10

   27

   15

    4

   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

   194

   22

   172

  1 654

  27 094

  8 697

  8 161

  2 568

Državne

State

   192

   22

   170

  1 648

  27 029

  8 683

  8 136

  2 564

Privatne

Private

   2

-

   2

   6

   65

   14

   25

   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

   46

   16

   30

   224

  1 019

   431

   320

   132

Državne

State

   46

   16

   30

   224

  1 019

   431

   320

   132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih2)

Education of adults2)

62

9

 53

350

3 103

1 252

1 291

 499

Državne

State

36

1

35

191

1 960

873

 680

 286

Privatne

Private

26

8

18

159

1 143

379

 611

 213

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

2)       Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

 

1)       See Notes on Methodology.

2)       Not included in “Upper secondary schools – total”.

 

 

 

1.2.  USPJEH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

        ACHIEVEMENT OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS, BY GRADES, END OF 2019/2020 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students

ukupno

Total

I. razred

1st grade

II. razred

2nd grade

III. razred

3rd grade

IV. razred

4th grade

V. razred

5th grade

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

 144 415

 143 373

  39 505

  39 009

  37 379

  37 102

  36 990

  36 824

  29 585

  29 482

   956

   956

Državne

State

 138 766

 137 747

  38 012

  37 524

  36 012

  35 742

  35 676

  35 512

  28 170

  28 073

   896

   896

Privatne

Private

  2 472

  2 453

   680

   675

   599

   592

   576

   574

   617

   612

-

-

Vjerskih zajednica

Religious community

  3 177

  3 173

   813

   810

   768

   768

   738

   738

   798

   797

   60

   60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

  45 290

  45 238

  11 148

  11 138

  11 104

  11 082

  11 296

  11 291

  11 742

  11 727

-

-

Državne

State

  40 996

  40 958

  10 032

  10 026

  10 041

  10 026

  10 298

  10 293

  10 625

  10 613

-

-

Privatne

Private

  1 587

  1 576

   405

   403

   400

   393

   364

   364

   418

   416

-

-

Vjerskih zajednica

Religious community

  2 707

  2 704

   711

   709

   663

   663

   634

   634

   699

   698

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

  67 420

  67 128

  17 176

  17 047

  16 316

  16 251

  16 333

  16 283

  16 639

  16 591

   956

   956

Državne

State

  66 157

  65 872

  16 828

  16 702

  16 038

  15 973

  16 050

  16 001

  16 345

  16 300

   896

   896

Privatne

Private

   793

   787

   246

   244

   173

   173

   179

   178

   195

   192

-

-

Vjerskih zajednica

Religious community

   470

   469

   102

   101

   105

   105

   104

   104

   99

   99

   60

   60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

  4 611

  4 477

  1 334

  1 290

  1 176

  1 142

  1 044

  1 027

  1 057

  1 018

-

-

Državne

State

  4 584

  4 452

  1 325

  1 282

  1 170

  1 136

  1 036

  1 020

  1 053

  1 014

-

-

Privatne

Private

   27

   25

   9

   8

   6

   6

   8

   7

   4

   4

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

  2 027

  1 922

    618

    585

    540

    519

    416

    402

    453

    416

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plesne

Dance schools

    242

    234

    96

    91

   39

    39

    54

   52

    53

    52

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

  2 342

    2 321

    620

    614

    597

    584

    574

   573

   551

    550

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

  27 094

  26 530

  9 847

  9 534

  8 783

  8 627

  8 317

  8 223

   147

   146

-

-

Državne

State

  27 029

  26 465

  9 827

  9 514

  8 763

  8 607

  8 292

  8 198

   147

   146

-

-

Privatne

Private

   65

   65

   20

   20

   20

   20

   25

   25

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

  1 019

   985

   335

   317

   309

   301

   332

   324

   43

   43

-

-

Državne

State

  1 019

   985

   335

   317

   309

   301

   332

   324

   43

   43

-

-

 

 

 

1.3.  SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, BY COUNTIES, END OF 2019/2020 SCHOOL YEAR

Županija

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Učenici

Students

Učenici koji su završili školu

Graduated students

Nastavnici1)

Teachers1)

County of

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

    741

  7 598

  145 434

  72 923

  37 656

  18 398

  26 169

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

   34

   311

  6 066

  2 750

  1 477

   695

  1 099

Zagreb

Krapinsko-zagorska

   23

   219

  4 317

  2 160

  1 142

   552

   819

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

   29

   241

  4 116

  1 943

  1 029

   479

   812

Sisak-Moslavina

Karlovačka

   28

   222

  3 877

  1 947

  1 019

   499

   874

Karlovac

Varaždinska

   39

   356

  6 872

  3 627

  1 833

   924

  1 674

Varaždin

Koprivničko-križevačka

   18

   195

  3 592

  1 799

   919

   438

   730

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

   27

   234

  4 214

  2 115

  1 164

   587

   878

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

   57

   484

  9 135

  4 605

  2 343

  1 130

  1 686

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

   11

   70

  1 151

   525

   307

   125

   267

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

   17

   152

  2 623

  1 327

   718

   335

   516

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

   15

   149

  2 563

  1 347

   680

   331

   561

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

   15

   265

  4 845

  2 363

  1 400

   648

   656

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

   34

   325

  6 252

  3 240

  1 617

   801

  1 132

Zadar

Osječko-baranjska

   52

   548

  10 157

  5 125

  2 698

  1 374

  1 886

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

   21

   184

  3 325

  1 700

   899

   442

   666

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

   30

   364

  5 881

  2 891

  1 595

   734

  1 302

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

   90

   881

  17 788

  8 824

  4 542

  2 261

  2 996

Split-Dalmatia

Istarska

   42

   336

  6 085

  2 946

  1 521

   692

  1 358

Istria

Dubrovačko-neretvanska

   29

   232

  4 146

  2 070

  1 069

   519

   821

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

   21

   193

  3 672

  1 791

  1 025

   493

   809

Međimurje

Grad Zagreb

   109

  1 638

  34 757

  17 828

  8 659

  4 339

  4 627

City of Zagreb

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.4.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA KOJI UČE STRANE JEZIKE I NASTAVNICI KOJI PREDAJU STRANE JEZIKE, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

        UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGES AND FOREIGN LANGUAGE TEACHERS,
        END OF 2019/2020 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students attending

Nastavnici1)

Teachers1)

ukupno

Total

gimnazija

Grammar schools

tehničkih i srodnih škola

Technical and related schools

umjetničkih škola

Art schools

industrijskih i obrtničkih škola

Industrial and crafts schools

s teškoćama u razvoju

Secondary schools for disabled youth

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

English

  134 405

  45 188

  61 520

  2 700

  24 769

   228

  1 928

Njemački

German

  50 812

  28 113

  16 267

    250

  6 121

   61

  1 116

Talijanski

Italian

  19 276

  10 282

  7 159

   380

  1 439

    16

    371

Francuski

French

  5 354

  2 019

  1 504

   4

  1 827

-

    143

Španjolski

Spanish

  2 596

  2 048

    547

   1

 -

 -

   58

Ruski

Russian

    223

    179

   44

-

 -

 -

    10

Arapski

Arabic

 73

 73

-

-

-

-

 1

Portugalski

Portuguese

 10

 10

-

-

-

-

 1

Ostali jezici

Other languages

82

 82

-

-

-

-

 9

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.5.  NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

        UPPER SECONDARY SCHOOL TEACHERS AND ASSISTANTS, BY SEX AND WORKING TIME1), END OF 2019/2020 SCHOOL YEAR

 

Nastavnici

Teachers

Nastavnici u ekvivalentu pune zaposlenosti

Teachers, FTE

Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti

Assistants, FTE

ukupno

Total

žene

Women

s punim radnim vremenom

Full-time

s kraćim od punoga radnog  vremena

Part-time

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

  25 542

  17 295

  11 824

  8 017

  13 718

  9 278

 17 207,70

 11 607,50

 920,63

 820,90

Državne

State

24 397

16 469

11 416

7 706

12 981

8 763

16 540,83

11 106,96

 868,84

 773,96

Privatne

Private

 664

 462

 211

 153

 453

 309

 343,67

 251,19

 18,97

 17,12

Vjerskih zajednica

Religious community

 481

 364

 197

 158

 284

 206

 323,20

 249,35

 32,82

 29,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

  6 232

  4 627

  2 962

  2 278

  3 270

  2 349

 4 200,69

 3 166,18

 297,94

 269,30

Državne

State

5 454

4 056

2 678

2 061

2 776

1 995

3 729,84

2 814,01

256,51

231,97

Privatne

Private

 400

 284

 130

 93

 270

 191

 211,71

 154,84

11,11

10,01

Vjerskih zajednica

Religious community

 378

 287

 154

 124

 224

 163

 259,14

 197,33

30,32

27,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

  11 012

  7 464

  5 266

  3 598

  5 746

  3 866

 7 733,94

 5 270,62

 368,80

 326,12

Državne

State

10 727

7 256

5 154

3 509

5 573

3 747

7 565,73

5 137,26

358,73

316,80

Privatne

Private

 182

 131

 69

 55

 113

 76

 104,15

 81,34

7,57

6,82

Vjerskih zajednica

Religious community

 103

 77

 43

 34

 60

 43

 64,06

 52,02

2,50

2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

  1 744

  1 147

  1 113

   740

   631

   407

 1 340,65

 885,95

 28,80

 26,17

Državne

State

1 691

1 121

1 104

 737

 587

 384

1 323,72

 878,99

28,60

25,97

Privatne

Private

 53

 26

 9

 3

 44

 23

 16,93

 6,96

0,20

0,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

  6 554

  4 057

  2 483

  1 401

  4 071

  2 656

 3 932,42

 2 284,75

 225,09

 199,31

Državne

State

6 525

4 036

2 480

1 399

4 045

2 637

3 921,54

2 276,70

225,00

199,22

Privatne

Private

 29

 21

 3

 2

 26

 19

 10,88

 8,05

0,09

0,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

   627

   440

   190

   138

   437

   302

 313,99

 216,30

 40,40

 36,11

Državne

State

   627

   440

   190

   138

   437

   302

 313,99

 216,30

 40,40

 36,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih

Education of adults

1540

900

118

 66

1422

834

342,12

197,18

 -

 -

Državne

State

 902

 526

43

 30

 859

 496

172,88

 103,38

 -

 -

Privatne

Private

 638

374

75

36

 563

338

169,24

 93,8

 -

 -

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

2. Srednje škole – početak šk. g. 2020./2021.

 

2. Upper secondary schools beginning of 2020/2021 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na početku školske godine 2020./2021. djelovalo je 439 srednjih škola. Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, uključuju 741 školsku jedinicu različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnoga plana i programa.

 

At the beginning of the 2020/2021 school year, there were 439 active upper secondary schools on the territory of the Republic of Croatia. According to the methodology of statistical data collection, they included 741 school units of various kinds, depending on the educational plan and programme.

 

 

 

Na početku školske godine 2020./2021. broj učenika veći je za 0,3% u odnosu na početak školske godine 2019./2020. Udio učenica iznosi 50,1%. Od ukupnog broja učenika, u redovitom obrazovanju ima samo 0,4% ponavljača, i to u I. razredu 0,6%, u II. razredu 0,4%, u III. razredu 0,2%, u IV. razredu 0,2%, dok u V. razredu nema ponavljača.

 

At the beginning of the 2020/2021 school year, the number of students increased by 0.3% compared to the beginning of the 2019/2020 school year. The share of female students was 50.1%. Out of the total number of students in regular education, there were only 0.4% of repeaters, as follows: 0.6% in the 1st grade, 0.4% in the 2nd grade, 0.2% in the 3rd grade and 0.2% in the 4th grade, while in the 5th grade, there were no repeaters.

 

 

 

Prema godinama rođenja, može se zaključiti da među učenicima redovitih srednjih škola ima 98,3% učenika u dobi od 14 do 18 godina, tj. u dobi primjerenoj za srednje obrazovanje. Samo je 1,7% učenika starijih od 18 godina, a 0,02% mlađih od 14 godina, i to su uglavnom učenici srednjih umjetničkih škola (glazbenih i plesnih).

 

By year of birth, there were 98.3% of students in regular upper secondary schools in the age group from 14 to 18, which is the age appropriate for upper secondary education. There were only 1.7% of students older than 18 and 0.02% of students younger than 14, who mostly attended secondary art schools (music and dance ones).

 

 

 

8-1-3_G-2

 

 

 

2.1.  SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, CLASS UNITS AND STUDENTS, BEGINNING OF 2020/2021 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni

odjeli

Class units

Učenici

Students

Ponavljači

Repeaters

ukupno

Total

samostalne

Self-contained

školske jedinice/odjeli

School/class units

ukupno

Total

učenice

Female students

ukupno

Total

učenice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – ukupno

Upper secondary schools – total

   741

   240

   501

  7 638

  146 671

  73 494

   529

   184

Državne

State

   688

   203

   485

  7 333

  141 070

  70 183

   522

   178

Privatne

Private

   35

   23

   12

   158

  2 420

  1 126

   3

   2

Vjerskih zajednica

Religious community

   18

   14

   4

   147

  3 181

  2 185

   4

   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Secondary schools – regular

 696

 224

 472

 7 417

145 640

  73 034

   509

   178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

   190

   94

   96

  2 049

  44 575

  28 364

   20

   10

Državne

State

   154

   64

   90

  1 834

  40 301

  25 733

   18

   8

Privatne

Private

   20

   16

   4

   89

  1 545

   781

   1

   1

Vjerskih zajednica

Religious community

   16

   14

   2

   126

  2 729

  1 850

   1

   1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

   259

   64

   195

  3 364

  68 348

  32 357

   127

   40

Državne

State

   249

   62

   187

  3 293

  67 125

  31 713

   123

   37

Privatne

Private

   8

   2

   6

   50

   771

   309

   1

-

Vjerskih zajednica

Religious community

   2

-

   2

   21

   452

   335

   3

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

   53

   44

   9

   331

  4 666

  3 358

   52

   27

Državne

State

   48

   39

   9

   318

  4 636

  3 339

   51

   26

Privatne

Private

   5

   5

-

   13

   30

   19

   1

   1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

   194

   22

   172

  1 673

  28 051

  8 955

   310

   101

Državne

State

   192

   22

   170

  1 667

  27 977

  8 938

   310

   101

Privatne

Private

   2

-

   2

   6

   74

   17

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

   45

   16

   29

   221

  1 031

   460

   20

   6

Državne

State

   45

   16

   29

   221

  1 031

   460

   20

   6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih2)

Education of adults2)

 57

9

 48

295

2 395

1 062

 -

 -

Državne

State

35

 1

34

179

1 679

794

 -

 -

Privatne

Private

22

8

14

116

 716

268

 -

 -

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

2)       Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

 

1)       See Notes on Methodology.

2)       Not included in "Upper secondary schools – total."

 

 

 

2.2.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I PREMA SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

        UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS (INCLUDING REPEATERS), BY GRADES AND SEX, BEGINNING OF 2020/2021 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students

ukupno

Total

I. razred

1st grade

II. razred

2nd grade

III. razred

3rd grade

IV. razred

4th grade

V. razred

5th grade

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

145 640

   509

  39 475

   232

  39 172

   145

  36 959

   68

  28 984

   64

  1 050

-

Učenice

Female students

  73 034

   178

  19 259

   75

  19 134

   59

  18 065

   23

  15 761

   21

815

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije – ukupno

Grammar schools – total

  44 575

   20

  11 102

   3

  11 061

   6

  11 078

   3

  11 334

   8

-

-

Učenice

Female students

  28 364

   10

  7 125

   1

  7 001

   3

  6 998

   1

  7 240

   5

-

-

Državne

State

  40 301

   18

  9 988

   3

  9 953

   5

  10 025

   3

  10 335

   7

-

-

Privatne

Private

  1 545

   1

   377

-

   404

   1

   395

-

   369

-

-

-

Vjerskih zajednica

Religious community

  2 729

   1

   737

-

   704

-

   658

-

   630

   1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne – ukupno

Technical and related schools – total

  68 348

   127

  17 450

   40

  17 210

   37

  16 208

   20

  16 430

   30

  1 050

-

Učenice

Female students

  32 357

   40

  8 183

   16

  8 172

   14

  7 565

   6

  7 622

   4

   815

-

Državne

State

  67 125

   123

  17 179

   40

  16 844

   34

  15 947

   20

  16 156

   29

   999

-

Privatne

Private

   771

   1

   180

-

   252

-

   161

-

   178

   1

-

-

Vjerskih zajednica

Religious community

   452

   3

   91

-

   114

   3

   100

-

   96

-

   51

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke – ukupno

Secondary art schools – total

  4 666

   52

  1 267

   8

  1 235

   10

  1 119

   8

  1 045

   26

-

-

Učenice

Female students

  3 358

   27

   906

   4

   921

   8

   807

   3

   724

   12

-

-

Državne

State

  4 636

   51

  1 257

   8

  1 230

   10

  1 110

   7

  1 039

   26

-

-

Privatne

Private

   30

   1

   10

-

   5

-

   9

   1

   6

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

  2 021

    38

    590

   1

   525

    6

    488

    7

   418

    24

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plesne

Dance schools

   253

   3

    66

    2

    89

-

   43

 -

   55

 1

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

  2 392

    11

   611

    5

    621

    4

   588

   1

    572

 1

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke – ukupno

Industrial and crafts schools – total

  28 051

   310

  9 656

   181

  9 666

   92

  8 554

   37

   175

-

-

-

Učenice

Female students

  8 955

   101

  3 045

   54

  3 040

   34

  2 695

   13

   175

-

-

-

Državne

State

  27 977

   310

  9 632

   181

  9 644

   92

  8 526

   37

   175

-

-

-

Privatne

Private

   74

-

   24

-

   22

-

   28

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

  1 031

   20

   345

   14

   323

   3

   318

   2

   45

   1

-

-

Učenice

Female students

   460

   6

   160

   3

   138

   1

   142

   1

   20

   1

-

-

Državne

State

  1 031

   20

   345

   14

   323

   3

   318

   2

   45

   1

-

-

 

 

 

2.3.  SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, BY COUNTIES, BEGINNING OF 2020/2021 SCHOOL YEAR

Županija

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Učenici

Students

Nastavnici1)

Teachers1)

County of

svega

All

učenice

Female students

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

   741

  7 638

  146 671

  73 494

  26 553

  17 993

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

   33

   317

  6 293

  2 810

  1 076

   737