image description

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 1. SRPNJA 2021./ 1 JULY, 2021

BROJ/ NUMBER: 8.1.6.

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI SVEUČILIŠNI ILI STRUČNI STUDIJ U 2020.

 

STUDENTS WHO GRADUATED FROM UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED
PROFESSIONAL STUDY, 2020

 

 

 

U 2020. diplomiralo je ili završilo studij 33 284 studenta. Udio studentica u tom broju iznosio je 20 157, odnosno 60,6%.

 

A total of 33 284 students graduated from university study or completed professional study in 2020. The share of female students in that number amounted to 20 157, that is, 60.6%.

 

 

 

 

 

 

Među studentima koji su diplomirali ili završili studij više je studentica

 

More female students among students who graduated from university study or completed professional study

 

 

 

Od ukupno 33 284 studenta koji su diplomirali/završili studij, na visokim je školama diplomiralo/završilo studij 4,4% studenata, na veleučilištima 15,5%, na fakultetima 78,3% (na stručnom studiju 9,8%, a na sveučilišnom studiju 68,5% studenata), dok je na umjetničkim akademijama diplomiralo 1,8% studenata.

 

Out of the total of 33 284 students who graduated from university study or completed professional study, 4.4% graduated from or completed the study at schools of professional higher education, 15.5% at polytechnics, 78.3% at faculties (9.8% at professional studies and 68.5% at university studies) and 1.8% at art academies.

 

 

 

Najviše studentica koje su diplomirale/završile studij zastupljeno je na umjetničkim akademijama, 66,8%, a slijede sveučilišni studij na fakultetima, 63,2%, stručni studij na fakultetima, 58,1%, veleučilišta, 53,5%, te visoke škole, s 46,7% studentica.

 

The highest share of female students graduated from or completed professional study at art academies, 66.8%, followed by university studies, 63.2%, professional studies at faculties, 58.1%, polytechnics, 53.5%, and schools of professional higher education, 46.7%.

 

 

 

 

 

 

Najviše studenata diplomiralo je na sveučilišnome preddiplomskom studiju

 

The largest number of students graduated from an undergraduate university study

 

 

 

Najviše studenata prema bolonjskom je programu diplomiralo na sveučilišnome preddiplomskom studiju, njih 33,1%, na sveučilišnome diplomskom studiju 28,9%, na stručnome preddiplomskom studiju 22,0%, na integriranome preddiplomskome i diplomskom studiju 8,2%, na specijalističkome diplomskome stručnom studiju 7,6%, a kratki stručni preddipomski studij završilo je 0,1% studenata. Prema predbolonjskom programu diplomiralo je ili završilo studij 0,1% studenata.

 

According to the Bologna programme, the largest number of students, 33.1% of them, graduated from an undergraduate university study, followed by 28.9% who graduated from a graduate university study, 22.0% from an undergraduate professional study, 8.2% from an integrated undergraduate and graduate study, 7.6% from a specialist professional graduate study and 0.1% who completed an undergraduate short professional study. Out of the total number of students, 0.1% of them graduated from or completed the study according to the pre-Bologna programme.

 

 

 

 

 

 

Najviše studenata koji su diplomirali/završili studij jesu osobe u dobi od 20 do 24 godine

 

The largest number of students who graduated from university study or completed professional study are in the 20 to 24 age group

 

 

 

Prema godinama života, najviše studenata koji su diplomirali/završili studij bilo je u skupini 20 – 24 godine (48,1%), a najmanje u skupini
do 21 godinu (
3,5%). U skupini 25 – 27 godina bilo je 30,1% studenata, u skupini 28 30 godina 7,5%, u skupini 31 33 godine 3,4%, u
skupini 34
36 godina 2,2%, u skupini 37 39 godina 1,7%, a u
skupini 40 i više godina bilo je 3,5% studenata koji su diplomirali/završili studij.

 

Regarding age, the largest number of students who graduated from university study or completed professional study was classified in the
20 – 24 age group (48.1%) and the smallest one in the up to 21 age group (3.5%). There were 30.1% of students in the 25 – 27 age group, 7.5% in the 28 – 30 age group, 3.4% in the 31 – 33 age group, 2.2% in the 34 – 36 age group, 1.7% in the 37 – 39 age group and 3.5% in the 40 and over age group
.

 

 

 

 

 

 

Najviše je studenata diplomiralo/završilo studij iz područja Društvenih znanosti

 

The greatest number of students graduated from or completed study in the field of Social sciences

 

 

 

U 2020. najveći je broj studenata koji su diplomirali/završili studij bio iz područja Društvenih znanosti (41,2%), a slijedila su područja Tehničke znanosti (26,6%), Biomedicina i zdravstvo (10,9%), Humanističke znanosti (7,1%), Biotehničke znanosti (5,8%), Prirodne znanosti (4,5%) i Umjetničko područje (2,1%). Najmanje studenata koji su diplomirali/završili studij bilo je iz Interdisciplinarnih područja znanosti (1,8%).

 

In 2020, the greatest number of students graduated from or completed study in the field of Social sciences (41.2%), followed by Engineering (26.6%), Biomedicine and health (10.9%), Humanities (7.1%), Biotechnical sciences (5.8%), Natural sciences (4.5%) and Artistic field (2.1%). The smallest number of students graduated from or completed study in the Interdisciplinary fields of science (1.8%).


 

 

 

1.   STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTI VISOKOG UČILIŠTA,
      VRSTI STUDIJA I SPOLU U 2020.

      STUDENTS WHO GRADUATED FROM UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED PROFESSIONAL STUDY AT INSTITUTIONS
      OF HIGHER EDUCATION,                BY TYPE OF INSTITUTION, TYPE OF STUDY AND SEX, 2020

 

Spol

Ukupno

Total

Visoke škole

Schools of professional higher education

Veleučilišta

Polytechnics

Fakulteti

Faculties

Umjetničke akademije

Art
academies

Sex

 

ukupno

Total

stručni studij

Professional study

sveučilišni studij

University study

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka učilišta

svega

33 284

1 450

5 163

26 084

3 278

22 806

587

All

Institutions of higher education

 

studenti

13 127

773

2 401

9 758

1 375

8 383

195

Male

 

 

studentice

20 157

677

2 762

16 326

1 903

14 423

392

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema predbolonjskom

svega

31

-

-

31

-

31

-

All

According to pre-Bologna

programu

studenti

28

-

-

28

-

28

-

Male

programme

 

studentice

3

-

-

3

-

3

-

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni dodiplomski studij

svega

31

-

-

31

-

31

-

All

Undergraduate university

 

studenti

28

-

-

28

-

28

-

Male

study

 

studentice

3

-

-

3

-

3

-

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema bolonjskom programu

svega

33 253

1 450

5 163

26 053

3 278

22 775

587

All

According to Bologna

 

studenti

13 099

773

2 401

9 730

1 375

8 355

195

Male

programme

 

studentice

20 154

677

2 762

16 323

1 903

14 420

392

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratki stručni preddiplomski

svega

7

-

5

2

2

-

-

All

Undergraduate short

studij

studenti

6

-

5

1

1

-

-

Male

professional study

 

studentice

1

-

-

1

1

-

-

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni preddiplomski studij

svega

7 341

979

3 840

2 522

2 522

-

-

All

Undergraduate professional

 

studenti

3 321

3 321

3 321

3 321

3 321

-

-

Male

study

 

studentice

4 020

459

2 133

1 428

1 428

-

-

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specijalistički diplomski

svega

2 543

471

1 318

754

754

-

-

All

Specialist professional

stručni studij

studenti

1 222

1 222

1 222

1 222

1 222

-

-

Male

graduate study

 

studentice

1 321

218

629

474

474

-

-

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni preddiplomski

svega

11 016

-

-

10 701

-

10 701

315

All

Undergraduate university

studij

studenti

4 198

-

-

4 088

-

4 088

110

Male

study

 

studentice

6 818

-

-

6 613

-

6 613

205

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni diplomski

svega

9 626

-

-

9 367

-

9 367

259

All

Graduate university study

studij

studenti

3 550

-

-

3 469

-

3 469

81

Male

 

 

studentice

6 076

-

-

5 898

-

5 898

178

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrirani preddiplomski i

svega

2 720

-

-

2 707

-

2 707

13

All

Integrated undergraduate and

diplomski studij

studenti

802

-

-

798

-

798

4

Male

graduate study

 

studentice

1 918

-

-

1 909

-

1 909

9

Female

 

 

 

 


 

 

 

2.   STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTI VISOKIH UČILIŠTA,
      DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2020.

      STUDENTS WHO GRADUATED FROM UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED PROFESSIONAL STUDY AT INSTITUTIONS
      OF HIGHER EDUCATION
,                BY TYPE OF INSTITUTION, AGE GROUPS AND SEX, 2020

 

 

Ukupno

Total

Dobne skupine

Age groups

 

21 i manje

21 and under

22 – 24

25 – 27

28 – 30

31 – 33

34 – 36

37 – 39

40 i više

40 and over

 

 

 

 

Visoka učilišta

Institutions of higher education

ukupno

Total

33 284

1 160

16 014

10 032

2 502

1 119

722

541

1 194

 

studenti

Male students

13 127

395

6 028

4 023

1 167

511

294

250

459

 

studentice

Female students

20 157

765

9 986

6 009

1 335

608

428

291

735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoke škole

Schools of professional higher

ukupno

Total

1 450

28

524

288

174

143

76

67

150

education

studenti

Male students

773

12

228

171

103

83

53

47

76

 

studentice

Female students

677

16

296

117

71

60

23

20

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veleučilišta

Polytechnics

ukupno

Total

5 163

156

2 271

1 165

478

296

224

180

393

 

studenti

Male students

2 401

56

954

597

275

150

105

84

180

 

studentice

Female students

2 762

100

1 317

568

203

146

119

96

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteti

Faculties

ukupno

Total

26 084

958

12 933

8 378

1 804

668

417

285

641

 

studenti

Male students

9 758

323

4 761

3 189

765

274

134

114

198

 

studentice

Female students

16 326

635

8 172

5 189

1 039

394

283

171

443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni studij

Professional study

ukupno

Total

3 278

88

1 478

818

320

175

129

91

179

 

studenti

Male students

1 375

31

567

376

166

80

46

40

69

 

studentice

Female students

1 903

57

911

442

154

95

83

51

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni studij

University study

ukupno

Total

22 806

870

11 455

7 560

1 484

493

288

194

462

 

studenti

Male students

8 383

292

4 194

2 813

599

194

88

74

129

 

studentice

Female students

14 423

578

7 261

4 747

885

299

200

120

333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetničke akademije

Art academies

ukupno

Total

587

18

286

201

46

12

5

9

10

 

studenti

Male students

195

4

85

66

24

4

2

5

5

 

studentice

Female students

392

14

201

135

22

8

3

4

5

 

 

 

 

 

3.   STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA,
      NAČINU STUDIRANJA I SPOLU U 2020.

      STUDENTS WHO GRADUATED FROM UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED PROFESSIONAL STUDY AT INSTUTIONS
      OF HIGHER EDUCATION
, MODE OF STUDY AND SEX, 2020

 

Ukupno

Total

Način studiranja

Mode of study

 

Redoviti

Full-time

Izvanredni

Part-time

svega

All

studenti

Male students

studentice

Female students

svega

All

studenti

Male students

studentice

Female students

svega

All

studenti

Male students

studentice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka učilišta

33 284

13 127

20 157

24 379

9 434

14 945

8 905

3 693

5 212

Institutions of higher education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoke škole

1 450

773

677

772

364

408

678

409

269

Schools of professional higher

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

education

Veleučilišta

5 163

2 401

2 762

2 503

1 160

1 343

2 660

1 241

1 419

Polytechnics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteti

26 084

9 758

16 326

20 565

7 733

12 832

5 519

2 025

3 494

Faculties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni studij

3 278

1 375

1 903

1 485

650

835

1 793

725

1 068

Professional study

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni studij

22 806

8 383

14 423

19 080

7 083

11 997

3 726

1 300

2 426

University study

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetničke akademije

587

195

392

539

177

362

48

18

30

Art academies

 

 

 

4.     STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U 2020.

        STUDENTS WHO GRADUATED FROM UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED PROFESSIONAL STUDY BY SCIENTIFIC AND ARTISTIC
        FIELDS OF STUDY AND SEX, 2020

 

Ukupno

Total

Znanstveno i umjetničko područje studija

Scientific and artistic field of study

svega

All

studentice

Female students

prirodne
znanosti

Natural sciences

tehničke
znanosti

Engineering

biomedicina
i zdravstvo

Biomedicine
and health

biotehničke
znanosti

Biotechnical
sciences

društvene
znanosti

Social
sciences

humanističke znanosti

Humanities

umjetničko
područje

Artistic field

interdisciplinarna područja znanosti

Interdisciplinary fields of science

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

33 284

20 157

1 508

8 855

3 640

1 927

13 696

2 375

674

609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoke škole
Schools of higher education

1 450

677

-

302

-

54

1 073

12

9

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veleučilišta
Polytechnics

5 163

2 762

-

1 638

1 211

189

2 051

-

4

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteti
Faculties

26 084

16 326

1 508

6 915

2 429

1 684

10 572

2 363

168

445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni studij
Professional study

3 278

1 903

-

777

344

70

2 080

7

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni studij
University study

22 806

14 423

1 508

6 138

2 085

1 614

8 492

2 356

168

445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetničke akademije
Art academies

587

392

-

-

-

-

-

-

493

94

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka o studentima koji su diplomirali/završili studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u 2020. Podaci se prikupljaju upitnikom Statistički list za studente koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij u 2020. u tiskanome ili elektroničkom obliku (obrazac ŠV-50).

 

Data are the result of the annual data processing on students who graduated from university study or completed professional study at institutions of higher education in the Republic of Croatia in 2020. They are collected, either on paper or electronically, through the questionnaire entitled Statistical Sheet for students who graduated or completed university or professional study in 2020 (ŠV-50 form).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su studenti koji su diplomirali/završili studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj prema predbolonjskom programu i oni koji su diplomirali/završili studij prema bolonjskom programu. Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

 

The statistical survey covers students who graduated from university study or completed professional study at institutions of higher education in the Republic of Croatia. It includes both students who graduated according to the pre-Bologna programme and those who graduated according to the Bologna programme. Data are comparable to those from previous years.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Visoko obrazovanje provodi se kroz sveučilišne i stručne studije.

 

Higher (tertiary) education is carried out through university and professional studies.

 

 

 

Studenti su osobe upisane na visoka učilišta, a mogu biti redoviti i izvanredni. Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici (puno radno vrijeme). Izvanredni studenti su oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu s izvedbenim planom nastave.

 

Students are persons enrolled in institutions of higher education. There are full-time and part-time students. Full-time students are those who study according to a programme based on a full-time teaching schedule. Part-time students are those who participate in the educational programme while they work or perform some other activity requiring a specific programme and methods of performing studies in line with an operational teaching plan.

 

 

 

Završetkom preddiplomskoga, diplomskoga ili integriranoga sveučilišnog studija stječe se akademski naziv, dok se završetkom stručnoga ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija stječe stručni naziv uz naznaku struke u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.). 

 

Upon the completion of the undergraduate, graduate or integrated university studies candidates are awarded the academic title, while upon the completion of the professional or specialist degree programme candidates are awarded the professional title in accordance with the Act on Academic and Professional Titles and Academic Degree (NN, Nos 107/07 and 118/12).

 

 

 

Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet i umjetnička akademija u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola.

 

Institutions of higher education are university and faculty and art academy as its component parts, polytechnic and school of higher education.

 

 

 

Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

 

Institutions of higher education can be public and private.

 

 

 

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili putem svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

 

University is an institution that establishes and conducts university and interdisciplinary studies in at least two areas of scientific or artistic activity in a number of fields, as an autonomous and integrated process, indirectly or through its faculties, art academies and departments.

 

 

 

Sastavnice sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te druge sastavnice u skladu sa zakonom.

 

University comprises the following: faculties, art academies, departments and institutes and other units according to law.

 

 

 

Sveučilište i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije.

 

Professional courses can also be taught at universities and their units.

 

 

 

Fakultet je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

 

Faculty is an institution of higher education, a component part of a university, where university studies are organised and conducted, and where scientific and professional work in one or more scientific or professional fields are developed. Professional studies can also be conducted there.

 

 

 

Umjetnička akademija je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, a može izvoditi i stručne studije.

 

Art academy is an institution of higher education, a component part of a university, where artistic studies are organised and conducted, and where top artistic endeavours and scientific activity in the field of art are nourished. Professional studies can also be conducted there.

 

 

 

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

 

University department is a component part of a university where university courses are taught and where scientific, artistic or professional work in a particular field of science or an interdisciplinary area is developed.

 

 

 

Veleučilište i visoka škola jesu ustanove koje ustrojavaju i izvode stručne studije. Veleučilište je visoka škola koja izvodi barem tri različita studija iz barem tri različita polja i ne može imati visoke škole kao sastavnice.

 

Polytechnic and school of professional higher education are institutions that establish and conduct professional courses. Polytechnic is a school of higher education that conducts at least three different courses in at least three different fields and cannot have schools of professional higher education as its component parts.

 

 

 

Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti, umjetnosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih, umjetničkih i stručnih dostignuća. Sveučilišni studiji ustrojavaju se i izvode na sveučilištu.

 

University studies prepare students for performing work in science, arts and higher education, in business, public sector and society in general and also prepares them for development and application of scientific, artistic and professional achievements. University studies are organised and conducted at universities.


 

 

 

Sveučilišno obrazovanje obuhvaća preddiplomski sveučilišni, diplomski sveučilišni i poslijediplomski studij. U skladu s Europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS), jednom godinom studija u pravilu se stječe 60 ECTS bodova. Studijski programi mogu se provoditi i kao integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova.

 

University education encompasses undergraduate, graduate and postgraduate study. In accordance to the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), 60 ECTS credits measure the workload of a full-time student during one academic year. Study programmes may also be carried out as an integral undergraduate and graduate university study, whose completion brings at least 300 ECTS credits.

 

 

 

Stručni studij pruža studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućuju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces. Stručni studiji provode se na visokoj školi ili veleučilištu, a mogu se provoditi i na sveučilištu u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

 

Professional studies provide students with an adequate level of knowledge and skills that enable performance of professional occupations and prepares them for direct entry into labour market. Professional studies are conducted at schools of professional higher education or at polytechnics according to the Scientific Activity and Higher Education Act (NN, Nos 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 and 131/17).

 

 

 

Stručno obrazovanje obuhvaća kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij. Stručni studiji traju dvije do tri godine, završavaju polaganjem svih ispita, a studijskim se programom može predvidjeti polaganje završnog ispita i/ili izrada završnog rada. Njihovim završetkom stječe se 120 – 180 ECTS bodova. Iznimno, stručni studij može trajati četiri godine. Takvim studijem stječe se 240 ECTS bodova.

 

Professional education includes a short professional study, undergraduate professional study and specialist graduate professional study. Professional studies last two to three years, completes upon passing all the examinations. Passing of the final examination and/or producing the final paper may also be provided by the programme of study. This brings students 120 to 180 ECTS credits. Exceptionally, professional study may last up to four years and students earn up to 240 ECTS credits.

 

 

 

Veleučilišta ili visoke škole mogu organizirati specijalistički diplomski stručni studij u trajanju od jedne do dvije godine za osobe koje su završile stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij.

 

Polytechnics or schools of professional higher education can organise a specialist graduate professional study lasting one to two years for persons who completed a professional study or an undergraduate university study.

 

 

 

Završetkom specijalističkoga diplomskog stručnog studija u trajanju od jedne do dvije godine te polaganjem svih ispita, izradom završnog rada i polaganjem odgovarajućega završnog ispita stječe se u pravilu
60 – 120 ECTS bodova.

 

The completion of a specialist graduate professional study lasting one to two years, passing all the examinations, producing a final paper and passing of the final examination bring students 60 to 120 ECTS credits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

ECTS   Europski sustav prijenosa bodova

 

ECTS   European Credit Transfer and Accumulation System

ISVU    Informacijski sustav visokih učilišta

 

ISVU    Information System of Institutions of Higher Education

NN       Narodne novine

 

NN       Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-           nema pojave

 

-           no occurrence

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić-Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Suzana Stubičan Ćelić i Željka Zwirn Periš

Prepared by: Suzana Stubičan Ćelić and Željka Zwirn Periš

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148