GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 30. SRPNJA 2021./ 30 JULY, 2021

BROJ/ NUMBER: 8.1.7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

STUDENTI UPISANI NA STRUČNI I SVEUČILIŠNI STUDIJ U ZIMSKOM SEMESTRU
AK. G. 2020./2021.

 

STUDENTS ENROLLED ON PROFESSIONAL AND UNIVERSITY STUDY,

WINTER SEMESTER OF 2020/2021 ACADEMIC YEAR

 

 

 

Prema prikupljenim podacima, u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj bilo je upisano 155 627 studenata. Od toga je bilo 89 187 studentica, što iznosi 57,3%.

 

According to the collected data in the winter semester of the 2020/2021 academic year, a total of 155 627 students enrolled in the institutions of higher education in the Republic of Croatia. The share of female students was 89 187 (57.3%).

 

 

 

Od ukupnog broja studenata upisanih na visoka učilišta, 81,2% bilo je upisano na fakultete, 13,0% na veleučilišta i 4,1% na visoke škole, dok ih je 1,7% bilo upisano na umjetničke akademije.

 

Out of the total number of students enrolled in institutions of higher education, 81.2% enrolled in faculties, 13.0% in polytechnics, 4.1% in schools of professional higher education and 1.7% in art academies.

 

 

 

 

 

 

Među upisanim studentima više je studentica

 

There were more female students among enrolled students

 

 

 

Najviše studentica studira na fakultetima i umjetničkim akademijama. Na stručnom studiju fakulteta studira ih 53,4%, na sveučilišnom studiju fakulteta 60,7%, a na umjetničkim akademijama 64,8%.

 

The largest number of female students enrolled in faculties and art academies. Thus, 53.4% of them attended professional studies on faculties and 60.7% attended university studies on faculties, while 64.8% of them attended art academies.

 

 

 

 

 

 

Redoviti studenti najzastupljeniji su na umjetničkim akademijama

 

The most full-time students were enrolled in art academies

 

 

 

Na redoviti studij bilo je upisano 72,4%, a na izvanredni studij 27,6% studenata. Na umjetničkim akademijama studira najviše redovitih studenata, 93,3%. 

 

There were 72.4% of full-time and 27.6% of part-time students enrolled. The largest number of full-time students was enrolled in art academies (93.3%).

 

 

 

U zimskom semestru akademske godine 2020./2021., od ukupnog broja studenata prema Bolonjskom programu studira 99,9%. Na kratki stručni studij upisano je manje od 0,1% studenata, na preddiplomski stručni studij 25,2% studenata, na specijalistički diplomski stručni studij 4,8% studenata, na preddiplomski sveučilišni studij 33,8% studenata, na diplomski sveučilišni studij 18,8% studenata te na integrirani preddiplomski i diplomski studij 17,2% studenata. Prema predbolonjskom programu, na sveučilišnome dodiplomskom studiju još studira 0,1% studenata.

 

In the winter semester of the 2020/2021 academic year, 99.9% out of the total number of students followed the Bologna programme. Less than 0.1% of students were enrolled in a short-term professional study, 25.2% in an undergraduate professional study, 4.8% in a specialist graduate professional study, 33.8% in an undergraduate university study, 18.8% in a graduate university study and 17.2% of them were enrolled in an integrated undergraduate and graduate study. There were still 0.1% of students attending an undergraduate university study who followed the pre-Bologna programme.

 

 

 

 

 

 

Društvene znanosti najzastupljenije kod odabira studija

 

Social sciences was the most often chosen field of study

 

 

 

Prema znanstvenim i umjetničkim područjima na koja se odnose studijski programi, najviše je zastupljeno područje društvenih znanosti (43,4%), slijedi područje tehničkih znanosti (25,9%), područje biomedicine i zdravstva (12,0%), područje humanističkih znanosti (6,5%), područje biotehničkih znanosti (4,7%), područje prirodnih znanosti (3,9%), umjetničko područje (2,0%) te interdisciplinarna područja znanosti (1,6%).

 

Regarding the scientific and artistic fields of studies, the most often chosen was the field of Social sciences (43.4%), followed by Engineering (25.9%), Biomedicine and health (12.0%), Humanities (6.5%), Biotechnical sciences (4.7%), Natural sciences (3.9%), Artistic field (2.0%) and Interdisciplinary fields of science (1.6%).

 

 

 

1.   STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA, GODINAMA STUDIJA I NAČINU STUDIRANJA

      U AK. G. 2020./2021.

      STUDENTS ENROLLED IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION, BY TYPE OF INSTITUTION, YEARS AND MODE OF STUDY,

      2020/2021 ACADEMIC YEAR

 

Način studiranja

Ukupno

Total

I. godina
1st year

II. godina
2nd year

III. godina
3rd year

IV. godina
4th year

V. godina
5th year

VI. godina
6th year

Mode of study

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka učilišta

svega

155 627

55 038

51 138

36 460

6 654

5 346

991

All

Institutions of higher education

 

redoviti

112 728

41 977

36 772

23 850

4 817

4 321

991

Full-time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoke škole

svega

6 418

2 195

1 970

1 927

326

-

-

All

Schools of professional higher

 

redoviti

3 785

1 429

1 082

949

325

-

-

Full-time

education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veleučilišta

svega

20 196

6 943

6 356

6 897

-

-

-

All

Polytechnics

 

redoviti

9 302

3 403

2 748

3 151

-

-

-

Full-time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteti

svega

126 324

45 003

41 955

27 118

6 137

5 120

991

All

Faculties

 

redoviti

97 133

36 331

32 153

19 261

4 302

4 095

991

Full-time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni studij

svega

20 078

7 036

6 671

6 303

68

-

-

All

Professional study

 

redoviti

10 160

4 365

3 254

2 485

56

-

-

Full-time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni studij

svega

106 246

37 967

35 284

20 815

6 069

5 120

991

All

University study

 

redoviti

86 973

31 966

28 899

16 776

4 246

4 095

991

Full-time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetničke akademije

svega

2 689

897

857

518

191

226

-

All

Art academies

 

redoviti

2 508

814

789

489

190

226

-

Full-time

 

 

 

 

8-1-7_17_G-1

 

 

 

2.   STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTI STUDIJA, GODINAMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

      STUDENTS ENROLLED IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION, BY TYPE OF STUDY, YEARS OF STUDY AND SEX,

      2020/2021 ACADEMIC YEAR

 

Spol

Ukupno
Total

I. godina
1st year

II. godina
2nd year

III. godina
3rd year

IV. godina
4th year

V. godina
5th year

VI. godina
6th year

Sex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka učilišta

svega

155 627

55 038

51 138

36 460

6 654

5 346

991

All

Institutions of higher education

 

studenti

66 440

24 749

21 475

15 792

2 364

1 754

306

Male students

 

 

studentice

89 187

30 289

29 663

20 668

4 290

3 592

685

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema predbolonjskom programu

svega

72

6

16

14

12

24

-

All

According to pre-Bologna

 

studenti

64

6

12

14

12

20

-

Male students

programme

 

studentice

8

-

4

-

-

4

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni dodiplomski studij

svega

72

6

16

14

12

24

-

All

Undergraduate university study

 

studenti

64

6

12

14

12

20

-

Male students

 

 

studentice

8

-

4

-

-

4

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema Bolonjskom programu

svega

155 555

55 032

51 122

36 446

6 642

5 322

991

All

According to Bologna programme

 

studenti

66 376

24 743

21 463

15 778

2 352

1 734

306

Male students

 

 

studentice

89 179

30 289

29 659

20 668

4 290

3 588

685

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratki stručni studij

svega

12

3

9

-

-

-

-

All

Professional short-term

 

studenti

11

3

8

-

-

-

-

Male students

study

 

studentice

1

-

1

-

-

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preddiplomski stručni studij

svega

39 206

13 260

10 425

15 127

394

-

-

All

Undergraduate professional study

 

studenti

20 067

7 305

5 125

7 430

207

-

-

Male students

 

 

studentice

19 139

5 955

5 300

7 697

187

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specijalistički diplomski

svega

7 474

2 911

4 563

-

-

-

-

All

Specialist graduate professional

stručni studij

studenti

3 648

1 386

2 262

-

-

-

-

Male students

study

 

studentice

3 826

1 525

2 301

-

-

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preddiplomski sveučilišni studij

svega

52 723

19 580

14 838

16 541

1 764

-

-

All

Undergraduate university study

 

studenti

22 453

8 740

6 205

6 801

707

-

-

Male students

 

 

studentice

30 270

10 840

8 633

9 740

1 057

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomski sveučilišni studij

svega

29 338

13 021

16 317

-

-

-

-

All

Graduate university study

 

studenti

11 326

5 148

6 178

-

-

-

-

Male students

 

 

studentice

18 012

7 873

10 139

-

-

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrirani preddiplomski i

svega

26 802

6 257

4 970

4 778

4 484

5 322

991

All

Integrated undergraduate and

diplomski studij

studenti

8 871

2 161

1 685

1 547

1 438

1 734

306

Male students

graduate study

 

studentice

17 931

4 096

3 285

3 231

3 046

3 588

685

Female students

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

8-1-7_17_G-2

 

 

 

3.   STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA SKUPINAMA VISOKIH UČILIŠTA, VRSTI STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

      STUDENTS ENROLLED IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION, BY GROUPS OF INSTITUTIONS, TYPE OF STUDY AND SEX,
      2020/2021 ACADEMIC YEAR

 

Spol

Ukupno

Total

Visoke škole

Schools of professional higher education

Veleučilišta

Polytechnics

Fakulteti

Faculties

Umjetničke akademije

Art academies

Sex

 

ukupno

Total

stručni studij

Professional study

sveučilišni studij

University study

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka učilišta

svega

155 627

6 418

20 196

126 324

20 078

106 246

2 689

All

Institutions of higher education

 

studenti

66 440

3 767

10 606

51 121

9 353

41 768

946

Male students

 

 

studentice

89 187

2 651

9 590

75 203

10 725

64 478

1 743

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema predbolonjskom

svega

72

-

-

72

-

72

-

All

According to pre-Bologna

programu

studenti

64

-

-

64

-

64

-

Male students

programme

 

studentice

8

-

-

8

-

8

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni dodiplomski

svega

72

-

-

72

-

72

-

All

Undergraduate university

studij

studenti

64

-

-

64

-

64

-

Male students

study

 

studentice

8

-

-

8

-

8

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema Bolonjskom programu

svega

155 555

6 418

20 196

126 252

20 078

106 174

2 689

All

According to Bologna

 

studenti

66 376

3 767

10 606

51 057

9 353

41 704

946

Male students

programme

 

studentice

89 179

2 651

9 590

75 195

10 725

64 470

1 743

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratki stručni studij

svega

12

-

3

9

9

-

-

All

Professional short-term

 

studenti

11

-

3

8

8

-

-

Male students

study

 

studentice

1

-

-

1

1

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preddiplomski stručni

svega

39 206

5 350

16 574

17 282

17 282

-

-

All

Undergraduate professional

studij

studenti

20 067

3 227

8 570

8 270

8 270

-

-

Male students

study

 

studentice

19 139

2 123

8 004

9 012

9 012

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specijalistički diplomski

svega

7 474

1 068

3 619

2 787

2 787

-

-

All

Specialist graduate

stručni studij

studenti

3 648

540

2 033

1 075

1 075

-

-

Male students

professional study

 

studentice

3 826

528

1 586

1 712

1 712

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preddiplomski sveučilišni

svega

52 723

-

-

51 471

-

51 471

1 252

All

Undergraduate university

studij

studenti

22 453

-

-

22 067

-

22 067

386

Male students

study

 

studentice

30 270

-

-

29 404

-

29 404

866

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomski sveučilišni studij

svega

29 338

-

-

28 557

-

28 557

781

All

Graduate university study

 

studenti

11 326

-

-

11 046

-

11 046

280

Male students

 

 

studentice

18 012

-

-

17 511

-

17 511

501

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrirani preddiplomski i

svega

26 802

-

-

26 146

-

26 146

656

All

Integrated undergraduate

diplomski studij

studenti

8 871

-

-

8 591

-

8 591

280

Male students

and graduate study

 

studentice

17 931

-

-

17 555

-

17 555

376

Female students

 

 

 

 

8-1-7_17_G-3

 

 

 

4.   STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

      STUDENTS ENROLLED IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION, BY SCENTIFIC AND ARTISTIC FIELDS OF STUDY AND SEX,
2020/2021 ACADEMIC YEAR

 

Znanstveno i umjetničko područje studija

Scientific and artistic field of study

 

svega

All

prirodne znanosti

Natural sciences

tehničke znanosti

Engineering

biomedicina i zdravstvo

Biomedicine and health

biotehničke znanosti

Biotechnical sciences

društvene znanosti

Social sciences

humanističke znanosti

Humanities

umjetničko područje

Artistic field

interdiscipli-
narna područja znanosti

Interdiscipli-
nary
fields of science

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

155 627

6 088

40 301

18 660

7 376

67 578

10 056

3 098

2 470

Studentice

Female students

89 187

3 940

11 267

13 836

4 579

44 603

7 179

1 936

1 847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoke škole
Schools of higher professional education

6 418

-

1 796

111

359

3 895

46

179

32

Studentice

Female students

2 651

-

261

71

177

2 005

15

103

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veleučilišta
Polytechnics

20 196

-

7 525

5 261

680

6 730

-

-

-

Studentice

Female students

9 590

-

1 497

3 940

361

3 792

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteti
Faculties

126 324

6 088

30 980

13 288

6 337

56 915

9 958

633

2 125

Studentice

Female students

75 203

3 940

9 509

9 825

4 041

38 779

7 119

396

1 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni studij
Professional study

20 078

-

4 996

1 856

369

12 722

17

118

-

Studentice

Female students

10 725

-

1 137

1 436

182

7 908

10

52

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni studij
University study

106 246

6 088

25 984

11 432

5 968

44 193

9 941

515

2 125

Studentice

Female students

64 478

3 940

8 372

8 389

3 859

30 871

7 109

344

1 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetničke akademije
Art academies

2 689

-

-

-

-

38

52

2 286

313

Studentice

Female students

1 743

-

-

-

-

27

45

1 437

234

 

 

 

8-1-7_17-04

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka o studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. Podaci se prikupljaju upitnikom Prijavni list za upis studenata na stručni i sveučilišni studij (obrazac ŠV-20), a ispunjavaju ih studenti u tiskanome ili elektroničkom obliku pri upisu na sve godine stručnoga ili sveučilišnog studija. Većina visokih učilišta podatke dostavlja elektoničkim putem iz Informacijskog sustava visokih učilišta Sveučilišnoga računskog centra ili samostalno.

 

The data are the result of the annual data processing on students enrolled in institutions of higher education in the Republic of Croatia in the winter semester of the 2020/2021 academic year. The data are collected through a questionnaire entitled the Registration Sheet for the Enrolment of Students on Professional and University Study (ŠV-20 form), which is filled in by students in the process of enrolment in all years of professional or university study in either paper or electronic format. The majority of the institutions of higher education submit their data electronically from the Information system of institutions of higher education of the University Computing Centre or on their own.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su studenti upisani u zimskom semestru na visoka učilišta na teritoriju Republike Hrvatske. Prikazani su studenti koji su se upisali studij prema Bolonjskom programu u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) i oni koji su nastavili studij prema predbolonjskom programu. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

 

The statistical survey covers students enrolled in institutions of higher education on the territory of the Republic of Croatia in winter semester. It includes students who enrolled according to the Bologna programme in line with the Scientific Activity and Higher Education Act (NN, Nos 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 139/13, 101/14, 60/15 and 131/17) as well as those who continued their studies according to the pre-Bologna programme. Data are comparable to those from previous years.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Studenti su osobe upisane na visoka učilišta, a mogu biti redoviti i izvanredni. Redoviti studenti studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici (puno radno vrijeme). Izvanredni studenti jesu oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu s izvedbenim planom nastave.

 

Students are persons enrolled in institutions of higher education. There are full-time and part-time students. Full-time students are those who study according to a programme based on a full-time teaching schedule. Part-time students are those who participate in the educational programme while they work or perform some other activity requiring a specific programme and methods of performing studies in line with an operational teaching plan.

 

 

 

Studiji se ustrojavaju prema studijskim programima i klasificiraju u skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjma, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.).

 

Studies are organised by study programmes and classified according to the Ordinance of Scientific and Artistic Areas, Fields and Branches (NN, Nos 118/09, 82/12, 32/13 and 34/16).

 

 

 

Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet i umjetnička akademija u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola.

 

Institutions of higher education are universities with faculties and academies of art as their principle components, polytechnics and schools of higher education.

 

 

 

Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

 

Institutions of higher education can be public and private.

 

 

 

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili preko svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

 

University is an institution that establishes and conducts university and interdisciplinary studies in at least two areas of scientific or artistic activity in a number of fields, as an autonomous and integrated process, indirectly or through its faculties, art academies and departments.

 

 

 

Sastavnice sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te druge sastavnice u skladu sa zakonom.

 

University comprises faculties, art academies, departments and institutes and other units according to the Law.

 

 

 

Sveučilište i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije.

 

Professional studies can also be taught at universities and their component parts.

 

 

 

Fakultet je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

 

Faculty is an institution of higher education, a component part of a university, where university studies are organised and conducted, and where scientific and professional work in one or more scientific or professional fields is developed. Professional studies can also be conducted there.

 

 

 

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, a može izvoditi i stručne studije.

 

Art academy is an institution of higher education, a component part of a university, where artistic studies are organised and conducted, and where top artistic endeavours and scientific activity in the field of art are nourished. Professional studies can also be conducted there.

 

 

 

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

 

University department is a component part of a university where study programmes are conducted, and where scientific, artistic or professional work in a particular field of science or an interdisciplinary area is developed.

 

 

 

Veleučilište i visoka škola jesu ustanove koje ustrojavaju i izvode stručne studije. Veleučilište je visoka škola koja izvodi barem tri različita studija iz barem tri različita polja i ne može imati visoke škole kao sastavnice.

 

Polytechnic and school of professional higher education is an institution that establishes and conducts professional courses. Polytechnic is a school of higher education that conducts at least three different studies in at least three different fields and cannot have schools of professional higher education as its component parts.

 

 

 

Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju, poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća. Sveučilišni studiji ustrojavaju se i izvode na sveučilištu.

 

University study prepares students for performing work in science and higher education, in business, public sector and society in general and also prepares them for the development and application of scientific and professional findings. University studies are organised and conducted at universities.

 

 

 

Sveučilišno obrazovanje obuhvaća preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij. U skladu s europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS), jednom godinom studija u pravilu se stječe 60 ECTS bodova.

 

University education is comprised of undergraduate, graduate and postgraduate studies. In accordance with the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), 60 ECTS credits should be accrued during the course of one academic year.

 

 

 

Preddiplomski sveučilišni studij, koji u pravilu traje od tri do četiri godine i kojim se stječe od 180 do 240 ECTS bodova, osposobljava studente za diplomski studij te im daje mogućnost zapošljavanja na određenim stručnim poslovima.

 

An undergraduate university study, which normally lasts for three to four years and during which students earn 180 to 240 ECTS credits, enables students to continue their studies at a graduate university study or to enter the labour market.

 

 

 

Diplomski sveučilišni studij traje u pravilu od jedne do dvije godine. Njime se stječe od 60 do 120 ECTS bodova te ukupan broj bodova koji se stječu na preddiplomskome i diplomskom studiju iznosi najmanje 300 ECTS bodova.

 

A graduate university study normally lasts for one to two years and students earn 60 to 120 ECTS credits during the course of their study. The total number of credits earned at an undergraduate and graduate study is at least 300 ECTS credits.

 

 

 

Stručni studij pruža studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućuju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces. Stručni studiji provode se na visokoj školi ili veleučilištu, a mogu se provoditi i na sveučilištu.

 

Professional study provides students with an adequate level of knowledge and skills that enables the performance of professional occupations and prepares them for the direct entry into the labour market. Professional studies are conducted at schools of professional higher education or at polytechnics, but can also be conducted at universities.

 

 

 

Stručni studiji (kratki stručni studij i preddiplomski stručni studij) traju od dvije do tri godine te se njihovim završetkom stječe od 120 do 180 ECTS bodova. Iznimno stručni studij može trajati četiri godine te se takvim studijem stječe 240 ECTS bodova.

 

A professional study (professional short-term study and undergraduate professional study) lasts two to three years and students earn 120 to 180 ECTS credits during the course of their study. Exceptionally, professional study may last up to four years and students earn up to 240 ECTS credits during its course.

 

 

 

Veleučilišta ili visoke škole mogu organizirati specijalistički diplomski stručni studij u trajanju od jedne do dvije godine, za osobe koje su završile stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij. Završetkom specijalističkoga diplomskoga stručnog studija stječe se u pravilu od 60 do 120 ECTS bodova.

 

Polytechnics or schools of professional higher education can organise a specialist graduate professional study lasting one to two years for persons who completed a professional study or an undergraduate university study. Upon the completion of a specialist graduate professional study lasting one to two years, students earn 60 to 120 ECTS credits.

 

 

 

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće godine, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

 

Academic year starts on 1 October of the current year and ends on 30 September of the following calendar year.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

ak. g.

akademska godina

 

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System

ECTS

europski sustav prijenosa bodova

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

NN

Narodne novine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić-Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Marija Gojević, Josipa Jurić i Željka Zwirn Periš

Prepared by: Marija Gojević, Josipa Jurić and Željka Zwirn Periš

 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148