image description

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 14. SIJEČNJA 2022./ 14 JANUARY, 2022

BROJ/ NUMBER: 8.1.10.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ
U AK. G. 2020./2021.

 

STUDENTS ENROLLED ON POSTGRADUATE SPECIALIST STUDIES,
2020/2021 ACADEMIC YEAR

 

 

 

U akademskoj godini 2020./2021. na poslijediplomski specijalistički studij bila su upisana 1 463 studenta.

 

In the 2020/2021 academic year, the total of 1 463 students were enrolled on postgraduate specialist studies.

 

 

 

Od ukupnog broja studenata, na Sveučilištu u Zagrebu upisano ih je 73,0%, na Sveučilištu u Osijeku 8,1%, na Sveučilištu u Rijeci 7,9%, na Sveučilištu u Splitu 5,2%, na Sveučilištu Sjever u Koprivnici 2,9%, na Sveučilištu u Zadru 1,2%, na Libertas međunarodnom sveučilištu 0,9%, a na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 0,8%.

 

Out of the total number of students, 73.0% were enrolled at the University of Zagreb, 8.1% at the University of Osijek, 7.9% at the University of Rijeka, 5.2% at the University of Split, 2.9% at the University North, 1.2% at the University of Zadar, 0.9% at the Libertas International University and 0.8% at the University of Slavonski Brod.

 

 

 

Među upisanim studentima poslijediplomskoga specijalističkog  studija više je žena

 

More women than men among students enrolled on postgraduate specialist studies

 

 

 

Udio žena u ukupnom broju studenata bio je 972 (66,4%). Promatrajući prema pojedinom sveučilištu, najviše je žena na Sveučilištu u Zadru (94,4%), na Libertas međunarodnom sveučilištu (84,6%), slijedi Sveučilište u Osijeku (69,5%), Sveučilište u Zagrebu (68,1%), Sveučilište u Splitu (67,1%), Sveučilište Sjever (55,8%), te Sveučilište u Rijeci (51,3%).

 

The share of women in the total number of students was 972 (66.4%). Observing by individual university, the University of Zadar had the highest share of female students (94.4%), followed by the Libertas International University (84.6%), the University of Osijek (69.5%), the University of Zagreb (68.1%), the University of Split (67.1%), the University North (55.8%) and the University of Rijeka (51.3%).

 

 

 

Područje društvenih znanosti najzastupljenije je područje specijalističkog studija

 

Social sciences – the most often chosen field of specialist studies

 

 

 

Prema znanstvenim i umjetničkim područjima na koja se odnose studiji, najviše je zastupljeno područje društvenih znanosti (45,0%), biomedicine i zdravstva (42,2%), slijede interdisciplinarna područja znanosti (5,9%), područje tehničkih znanosti (3,5%), umjetničko područje (1,7%), područje prirodnih znanosti (0,9%) i područje biotehničkih znanosti (0,8%).

 

Regarding the scientific and artistic fields of studies, the most often chosen was the field of Social sciences (45.0%), followed by Biomedicine and health (42.2%), Interdisciplinary fields of science (5.9%), Engineering (3.5%), Artistic field (1.7%), Natural sciences (0.9%) and Biotechnical sciences (0.8%).

 

 

 

Najviše studenata specijalističkog studija jesu osobe u dobi od 30 do 34 godine

 

The largest number of students enrolled on postgraduate specialist studies in the 30 to 34 age group

 

 

 

Promatrajući dobnu strukturu u petogodišnjim dobnim skupinama, najviše studenata bilo je u skupini 30 – 34 godine (32,3%), a najmanje u skupini do 24 godine (1,5%). U skupini 25 – 29 godina bilo je 25,2%, u skupini 35 – 39 godina 17,0%, u skupini 40 – 44 godine 11,1%, u skupini 45 – 49 godina 7,9%, u skupini 50 – 54 godine 3,4% studenata i u skupini 55 i više godina bilo je 1,6% studenata.

 

According to 5-year age groups, the largest number of students was classified in the 30 – 34 age group (32.3%) and the smallest one in the under-24 age group (1.5%). There were 25.2% of students in the 25 – 29 age group, 17.0% in the 35 – 39 age group, 11.1% in the 40 – 44 age group, 7.9% in the 45 – 49 age group, 3.4% in the 50 – 54 age group and 1.6% in the 55-and-over age group.

 

 

 

Prema prebivalištu, 98,1% studenata imalo je prebivalište u Republici Hrvatskoj, a 1,9% izvan nje. Prema državljanstvu, od ukupnog broja studenata, 97,7% bili su državljani Republike Hrvatske, a 2,3% imalo je strano državljanstvo. Od hrvatskih državljana, 95,1% prethodno je diplomiralo u Republici Hrvatskoj, a 4,9% izvan nje.

 

By place of usual residence, 98.1% of students were residents of the Republic of Croatia and 1.9% were residents of other countries. By citizenship, out of the total number of students, 97.7% were the citizens of the Republic of Croatia and 2.3% of foreign countries. Out of the total number of Croatian citizens, 95.1% had previously graduated in the Republic of Croatia and 4.9% in other countries.

 

 

 

Studenti specijalističkog studija najviše su zaposleni u području djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

The largest number of students enrolled on postgraduate specialist studies employed in Human health and social work activities

 

 

 

Od ukupnog broja studenata, zaposlenih je bilo 97,0%, a nezaposlenih 3,0%. Od svih zaposlenih studenata, najveći je broj bio u području djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (45,7%), u području javne uprave i obrane; obveznoga socijalnog osiguranja (13,5%), u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (8,9%), u području obrazovanja (7,8%), području trgovine na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikla (4,9%), u području financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja (4,6%), u području prerađivačke industrije (2,1%), u području djelatnosti informacija i komunikacija (1,8%), a svim ostalim područjima djelatnosti pripadalo ih je 10,7%.

 

Out of the total number of students, 97.0% were employed and 3.0% unemployed. Out of the total number of employed students, the largest number were employed in Human health and social work activities (45.7%), in Public administration and defence; compulsory social security (13.5%), in Professional, scientific and technical activities (8.9%), in Education (7.8%), in Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (4.9%),  in Financial and insurance activities (4.6%), in Manufacturing activities (2.1%), in Information and communication activities (1.8%), while in all other activities they accounted for 10.7%.

 

 

 

Troškove studija uglavnom plaća poslodavac

 

Employers mostly paid the costs of studies

 

 

 

Poslodavac je platio studij za 54,7% studenata, 44,4% studenata osobno je platilo studij, a 0,9% pripadalo je kategoriji Ostalo.

 

Employers paid the costs of studies for 54.7% of students, 44.4% of students paid for the study themselves, while 0.9% were classified in the category Other.

 

 

 

 

1.   STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA SVEUČILIŠTU, NAZIVU I MJESTU VISOKOG UČILIŠTA,
      ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

      STUDENTS ENROLLED ON POSTGRADUATE SPECIALIST STUDIES, BY UNIVERSITIES, NAME AND LOCATION OF INSTITUTION
      OF HIGHER EDUCATION,
SCIENTIFIC AND ARTISTIC FIELDS OF STUDY AND SEX, 2020/2021 ACADEMIC YEAR

 

Ukupno

Total

Znanstveno i umjetničko područje studija

Scientific and artistic field of study

 

 

prirodne
znanosti

Natural
sciences

tehničke
znanosti

Engineering

biomedicina
i zdravstvo

Biomedicine

and health

biotehničke
znanosti

Biotechnical sciences

društvene
znanosti

Social
sciences

umjetničko
područje

Artistic field

interdisciplinarna
područja znanosti

Interdisciplinary
fields of science

 

 

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

1 463

972

13

10

51

15

617

415

11

9

659

433

25

21

87

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Osijeku

University of Osijek

118

82

1

1

-

-

37

23

8

6

38

23

24

20

10

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinski fakultet, Osijek

Faculty of Medicine, Osijek

37

23

-

-

-

-

37

23

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek

Faculty of Food Technology, Osijek

8

6

-

-

-

-

-

-

8

6

-

-

-

-

-

-

 

Ekonomski fakultet, Osijek

Faculty of Economics, Osijek

37

22

-

-

-

-

-

-

-

-

37

22

-

-

-

-

 

Pravni fakultet, Osijek

Faculty of Law, Osijek

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

 

Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek

Academy of Art and Culture, Osijek

24

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

20

-

-

 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek

Faculty of Education, Osijek

10

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

9

 

Sveučilište u Osijeku

University of Osijek

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Rijeci

University of Rijeka

115

59

-

-

-

-

26

11

-

-

85

45

-

-

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinski fakultet, Rijeka

Faculty of Medicine, Rijeka

26

11

-

-

-

-

26

11

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Ekonomski fakultet, Rijeka

Faculty of Economics and Business, Rijeka

51

27

-

-

-

-

-

-

-

-

51

27

-

-

-

-

 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija

4

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

3

 

Sveučilište u Rijeci

University of Rijeka

34

18

-

-

-

-

-

-

-

-

34

18

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište Sjever

University North

43

24

-

-

-

-

-

-

-

-

43

24

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Slavonskom Brodu

University of Slavonski Brod

 

11

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Sveučilište u Splitu

University of Split

76

51

-

-

-

-

45

30

-

-

31

21

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinski fakultet, Split

Faculty of Medicine, Rijeka

45

30

-

-

-

-

45

30

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Ekonomski fakultet, Split

Faculty of Economics, Split

8

5

-

-

-

-

-

-

-

-

8

5

-

-

-

-

 

Pravni fakultet, Split

Faculty of Law, Split

23

16

-

-

-

-

-

-

-

-

23

16

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zadru

University of Zadar 

18

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu

University of Zagreb

1 069

728

12

9

40

15

496

340

3

3

462

320

1

1

55

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Faculty of Science, Zagreb

12

9

12

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


Geodetski fakultet, Zagreb

Faculty of Geodesy, Zagreb

2

1

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb

6

2

-

-

6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zagreb

20

6

-

-

20

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

Faculty of Transport and Traffic Engineering, Zagreb

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medicinski fakultet, Zagreb

Faculty of Medicine, Zagreb

360

248

-

-

-

-

360

248

-

-

-

-

-

-

-

-

Stomatološki fakultet, Zagreb

Faculty of Dental Medicine, Zagreb

35

17

-

-

-

-

35

17

-

-

-

-

-

-

-

-

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Faculty of Pharmacy and Biochemistry, Zagreb

79

68

-

-

-

-

79

68

-

-

-

-

-

-

-

-

Veterinarski fakultet, Zagreb

Faculty of Veterinary Medicine, Zagreb

22

7

-

-

-

-

22

7

-

-

-

-

-

-

-

-

Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

Faculty of Food Technology and Biotechnology, Zagreb

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Agronomski fakultet, Zagreb

Faculty of Agronomy, Zagreb

2

2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

Ekonomski fakultet, Zagreb

Faculty of Economics and Business, Zagreb

23

11

-

-

-

-

-

-

-

-

23

11

-

-

-

-

Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

Faculty of Organization and Informatics, Varaždin

14

5

-

-

-

-

-

-

-

-

14

5

-

-

-

-

Pravni fakultet, Zagreb

Faculty of Law, Zagreb

351

256

-

-

-

-

-

-

-

-

351

256

-

-

-

-

Fakultet političkih znanosti, Zagreb

Faculty of Political Sciences, Zagreb

33

12

-

-

-

-

-

-

-

-

33

12

-

-

-

-

Filozofski fakultet, Zagreb

Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb

15

13

-

-

-

-

-

-

-

-

15

13

-

-

-

-

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Zagreb

26

23

-

-

-

-

-

-

-

-

26

23

-

-

-

-

Muzička akademija, Zagreb

Academy of Music, Zagreb

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

Sveučilište u Zagrebu

University of Zagreb

65

46

-

-

10

6

-

-

-

-

-

-

-

-

55

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb

Libertas International University, Zagreb

13

11

-

-

-

-

13

11

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 


2.   STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA
      I POLJIMA studija, DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

      STUDENTS ENROLLED ON POSTGRADUATE SPECIALIST STUDIES, BY SCIENTIFIC AND ARTISTIC FIELDS of studY,
      AGE
GROUPS AND SEX, 2020/2021 ACADEMIC YEAR

 

Ukupno

Total

Dobne skupine

Age groups

 

svega

All

žene

Women

do 24

Up
to 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55 i više

55 and over

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 463

972

22

368

473

248

163

116

50

23

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prirodne znanosti

13

10

-

7

-

3

1

1

-

1

Natural sciences

Matematika

12

9

-

7

-

3

-

1

-

1

Mathematics

Interdisciplinarne prirodne znanosti

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

Interdisciplinary natural sciences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke znanosti

51

15

3

15

17

7

1

7

1

-

Engineering

Geodezija

2

1

-

1

1

-

-

-

-

-

Geodesy

Računalstvo

9

2

1

2

4

2

-

-

-

-

Computer science

Strojarstvo

17

2

2

7

2

2

-

3

1

-

Mechanical engineering

Tehnologija prometa i transport

2

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Technology of transport and traffic

Interdisciplinarne tehničke znanosti

21

10

-

5

10

3

1

2

-

-

Interdisciplinary technical sciences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomedicina i zdravstvo

617

415

4

197

272

87

25

19

10

3

Biomedicine and health

Kliničke medicinske znanosti

421

279

1

121

221

51

14

7

6

-

Clinical medical sciences

Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

60

44

-

20

21

8

2

5

2

2

Public health and health care

Veterinarska medicina

22

7

-

5

4

8

3

1

1

-

Veterinary medicine

Dentalna medicina

35

17

-

10

9

8

4

3

-

1

Dental medicine

Farmacija

79

68

3

41

17

12

2

3

1

-

Pharmacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotehničke znanosti

11

9

-

5

2

2

2

-

-

-

Biotechnical sciences

Poljoprivreda

2

2

-

1

-

-

1

-

-

-

Agronomy

Prehrambena tehnologija

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

Food technology

Nutricionizam

8

6

-

3

2

2

1

-

-

-

Nutrition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvene znanosti

659

433

12

128

160

130

112

70

32

15

Social sciences

Ekonomija

168

92

4

40

48

30

24

16

5

1

Economics

Pravo

269

166

7

45

76

55

50

23

8

5

Law

Politologija

33

12

-

12

12

2

1

5

1

-

Political science

Informacijske i komunikacijske znanosti

8

2

-

2

2

1

1

1

1

-

Information and communication sciences

Psihologija

15

13

-

5

7

3

-

-

-

-

Psychology

Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

26

23

1

17

2

1

4

1

-

-

Education and rehabilitation

Socijalne djelatnosti

140

125

-

7

13

38

32

24

17

9

Social work

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetničko područje

25

21

3

6

5

2

4

3

1

1

Artistic field

Glazbena umjetnost

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Musical arts

Interdisciplinarno umjetničko polje

24

20

2

6

5

2

4

3

1

1

Interdisciplinary arts field

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinarna područja znanosti

87

69

-

10

17

17

18

16

6

3

Interdisciplinary fields of science

Obrazovne znanost

28

26

-

1

2

6

3

9

4

3

Educational sciences

Ostala interdisciplinarna polja

59

43

-

9

15

11

15

7

2

-

Other interdisciplinary fields

 

 

 


3.   STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA SVEUČILIŠTU, DRŽAVI PREBIVALIŠTA I SPOLU
      U AK. G. 2020./2021.

      STUDENTS ENROLLED ON POSTGRADUATE SPECIALIST STUDIES, BY UNIVERSITIES, COUNTRY OF USUAL RESIDENCE AND SEX,
      2020/2021 ACADEMIC YEAR

Država prebivališta

Ukupno

Total

Sveučilište

University

Country of usual residence

Osijek

Rijeka

Slavonski Brod

Split

Zadar

Zagreb

Libertas

Sjever/ North

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 463

972

118

82

115

59

11

-

76

51

18

17

1 069

728

13

11

43

24

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

1 430

956

112

79

115

59

11

-

75

51

18

17

1 043

715

13

11

43

24

Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale države

33

16

6

3

-

-

-

-

1

-

-

-

26

13

-

-

-

-

Other countries

Bosna i Hercegovina

16

7

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

12

5

-

-

-

-

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Montenegro

Češka

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

Czech Republic

Luksemburg

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

Luxembourg

Njemačka

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Germany

Sjeverna Makedonija1)

3

2

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

North Macedonia1)

Slovenija

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

Slovenia

Srbija

8

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

4

-

-

-

-

Serbia

 

 

1)   Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

1)   As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

4.   STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA DRŽAVI U KOJOJ SU DIPLOMIRALI,            DRŽAVLJANSTVU
      I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

      STUDENTS ENROLLED ON POSTGRADUATE SPECIALIST STUDIES, BY COUNTRY OF GRADUATION, CITIZENSHIP AND SEX,
      2020/2021 ACADEMIC YEAR

Država prethodnog obrazovanja

Ukupno

Total

Državljanstvo

Citizenship

Country of previous education

hrvatsko

Croatian

strano

Foreign

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 463

972

1 435

960

28

12

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

1 391

934

1 389

934

2

-

Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale države

72

38

46

26

26

12

Other countries

Austrija

2

1

2

1

-

-

Austria

Bosna i Hercegovina

42

21

30

16

12

5

Bosnia and Herzegovina

Italija

5

4

5

4

-

-

Italy

Kosovo

2

2

1

1

1

1

Kosovo

Kuba

1

-

1

-

-

-

Cuba

Mađarska

1

-

1

-

-

-

Hungary

Rusija

2

2

1

1

1

1

Russian Federation

Sjeverna Makedonija1)

3

2

-

-

3

2

North Macedonia1)

Slovenija

2

1

1

1

1

-

Slovenia

Srbija

9

4

1

1

8

3

Serbia

Španjolska

2

-

2

-

-

-

Spain

Ujedinjena Kraljevina

1

1

1

1

-

-

United Kingdom

 

 

1)   Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

1)   As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 


5.   STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA DJELATNOSTI U KOJOJ OBAVLJAJU ZANIMANJE,
      NAČINU PLAĆANJA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

      STUDENTS ENROLLED ON POSTGRADUATE SPECIALIST STUDIES, BY ACTIVITY, WAY OF PAYING FOR            STUDY AND BY SEX,
      2020/2021 ACADEMIC YEAR

 

Ukupno

Total

Način plaćanja poslijediplomskog studija

Way of paying for postgraduate study

 

 

svega

All

žene

Women

poslodavac

Employer

student

Student

ostalo

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 463

972

800

650

13

Total

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni

1 419

944

800

607

12

Employed

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

23

8

9

14

-

Agriculture, forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje

2

2

2

-

-

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

30

15

16

14

-

Manufacturing

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

22

6

9

13

-

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

11

6

6

5

-

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

Građevinarstvo

9

2

3

6

-

Construction

Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla

70

50

27

42

1

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje

14

10

3

11

-

Transportation and storage

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

8

3

2

6

-

Accommodation and food service activities

Informacije i komunikacije

26

14

12

14

-

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

65

41

32

33

-

Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama

1

1

-

1

-

Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

127

70

48

75

4

Professional, scientific and technical activities

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

19

12

4

14

1

Administrative and support service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

192

121

55

136

1

Public administration and defence; compulsory social security

Obrazovanje

111

99

32

79

-

Education

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

648

457

531

112

5

Human health and social work activities

Umjetnost, zabava i rekreacija

10

7

1

9

-

Arts, entertainment and recreation

Ostale uslužne djelatnosti

25

17

8

17

-

Other service activities

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

6

3

-

6

-

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni

44

28

-

43

1

Unemployed

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka o studentima upisanima na poslijediplomski specijalistički studij. Prikupljaju se upitnikom Prijavni list za studente upisane na poslijediplomski specijalistički studij (obrazac ŠV-30), koji ispunjavaju studenti pri upisu na svaku godinu poslijediplomskoga specijalističkog studija.

 

Data are the result of the annual data processing on students enrolled on postgraduate specialist studies. They are collected through the questionnaire titled the Registration Sheet for Students Enrolled on Postgraduate Specialist Studies (ŠV-30 form), which is filled in by students at the enrolment on each year of postgraduate specialist studies.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su studenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2020./2021.

 

This statistical survey covers all students enrolled on postgraduate specialist studies at institutions of higher education in the Republic of Croatia in the 2020/2021 academic year.

 

 

 

Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

 

Data are comparable to data from previous years.

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Studenti prikazani u ovom Priopćenju upisali su poslijediplomski specijalistički studij u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

 

Students presented in this First Release are enrolled on the postgraduate specialist study in line with the Act on Scientific Activity and Higher Education (NN, Nos 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 and 131/17).

 

 

 

 

 

 

Poslijediplomski studijski programi klasificiraju se prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.).

 

Postgraduate study programmes are classified according to the Rule Book of Scientific and Artistic Fields (NN, Nos 118/09, 82/12, 32/13 and 34/16).

 

 

 

Visoko učilište jest svaka ustanova visoke naobrazbe ovlaštena za ustroj i izvedbu studija te znanstvenoga, visokostručnoga ili umjetničkog rada. Visoka učilišta jesu sveučilište te fakulteti i umjetničke akademije u njegovu sastavu, veleučilišta i visoke škole. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

 

Institution of higher education – any institution of higher education authorised to organise and implement courses of study, as well as scientific research, highly professional or artistic work. Institutions of higher education are university and adjoining faculties and art academies as well as polytechnics and schools of higher education. Institutions of higher education may be public and private.

 

 

 

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili putem svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

 

University is an institution that establishes and conducts university and interdisciplinary studies in at least two areas of scientific or artistic activity in a number of fields, as an autonomous and integrated process, indirectly or through its faculties, art academies and departments.

 

 

 

Fakultet je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

 

Faculty is an institution of higher education, a component part of a university, where university studies are organised and conducted and where scientific and professional work in one or more scientific or professional areas are developed. Professional studies can also be conducted there.

 

 

 

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije, razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti te može izvoditi i stručne studije.

 

Art academy is an institution of higher education, a component part of a university, where artistic study is organised and conducted, and where top artistic endeavours and scientific activity in the field of art are nourished. Professional studies can also be conducted there.

 

 

 

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

 

University department is a component part of a university where university courses are taught, and scientific, artistic or professional work in a particular filed of science or an interdisciplinary area are developed.

 

 

 

Poslijediplomski specijalistički studij može organizirati sveučilište u trajanju od jedne do dvije godine i njime se stječe akademski naziv sveučilišni specijalist uz naznaku struke (univ. spec.).

 

The university may organise a postgraduate specialist study which shall last from one to two years and by which a university specialist title for a particular area (Spec.) shall be awarded.

 

 

 

Poslijediplomski studij može se izvoditi i u suradnji sa znanstvenim institutima (interdisciplinarni studij).

 

The postgraduate study may also be conducted in co-operation with scientific institutes (interdisciplinary study).

 

 

 

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće godine, a završava
30. rujna sljedeće kalendarske godine.

 

Academic year starts on 1 October of the current year and ends on 30 September of the following calendar year.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

ak. g.

akademska godina

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

NN

Narodne novine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

 

Symbols

 

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika 

Dubravka Rogić-Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Marija Gojević, Josipa Jurić i Danijela Kurjaković

Prepared by: Marija Gojević, Josipa Jurić and Danijela Kurjaković

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148