GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 2. LIPNJA 2021./ 2 JUNE, 2021

BROJ/ NUMBER: 9.1.6/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO ŽUPANIJAMA

U PRVOM TROMJESJEČJU 2021.

AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT
BY COUNTIES, FIRST QUARTER OF 2021

 

 

 

Podaci o prosječnim plaćama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito će se objavljivati u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta.

 

Data on average earnings, by counties, were obtained by processing data from the JOPPD form and will be published regularly on a quarterly basis. The processing was performed according to the predominant NKD 2007. activity and place of permanent/temporary residence.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prvo tromjesečje 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. porasla je u 20 županija. Najveći porast bio je u Gradu Zagrebu, za 5,3%, a najmanji u Virovitičko-podravskoj županiji, za 3,0%. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća pala je samo u Dubrovačko neretvanskoj županiji, i to za 1,5%.

 

The average monthly paid off net earnings per person in employment in legal entities for the first quarter of 2021, compared to the same period of 2020, increased in 20 counties. The highest increase was recorded in the City of Zagreb, of 5.3%, and the lowest in the County of Virovitica-Podravina, of 3.0%. The average monthly paid off net earnings decreased only in the County of Dubrovnik-Neretva, by 1.5%.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prvo tromjesečje 2021. isplaćena je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 8 493 kune, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 5 984 kune.

 

The highest average monthly paid off net earnings per person in employment in legal entities for the first quarter of 2021 were paid off in the City of Zagreb, amounting to 8 493 kuna, while the lowest were paid off in the Couty of Virovitica-Podravina, amounting to 5 984 kuna.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prvo tromjesečje 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. porasla je u 20 županija. Najveći porast bio je 3,6%, u Karlovačkoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji i Osječko baranjskoj županiji, a najmanji u Primorsko goranskoj županiji, 1,8%. Prosječna mjesečna bruto plaća pala je samo u Dubrovačko neretvanskoj županiji, i to za 3,6%.

 

The average monthly gross earnings per person in employment in legal entities for the first quarter of 2021, compared to the same quarter of 2020, increased in 20 counties. The highest increase of 3.6% was recorded in the County of Karlovac, Slavonski Brod-Posavina and Osijek-Baranja, while the lowest was recorded in the County of Primorje-Gorski kotar, of 1.8%. The average monthly gross earnings decreased only in the County of Dubrovnik-Neretva, by 3.6%.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prvo tromjesečje 2021. bila je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 11 953 kune, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 7 745 kuna.

 

The highest average monthly gross earnings per person in employment in legal entities for the first quarter of 2021 were recorded in the City of Zagreb, amounting to 11 953 kuna, and the lowest in the County of Virovitica-Podravina, amounting to 7 745 kuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data can be downloaded on the link Statistics In Line.

 

 

 

1.   PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

      AVERAGE MONTHLY PAID OFF NET EARNINGS PER PERSON IN EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES

Županija

County

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune

Average monthly paid off net earnings per person in employment, kuna

Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec

Nominal indices of change in average monthly paid off net earnings according to payoffs for month

I. 2021.

II. 2021.

III. 2021.

I. – III. 2021.

I. 2021.

I. 2020.

II. 2021.

II. 2020.

III. 2021.

III. 2020.

I. – III. 2021.

I. – III. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of
Croatia

6 979

7 038

7 138

7 052

102,7

103,7

106,3

104,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka
Zagreb

7 045

7 120

7 178

7 115

103,1

104,0

106,4

104,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska
Krapina-Zagorje

6 620

6 621

6 774

6 672

102,3

104,3

106,8

104,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka
Sisak-Moslavina

6 502

6 397

6 476

6 459

103,5

103,7

104,9

104,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka
Karlovac

6 795

6 739

6 979

6 838

103,9

104,5

106,3

104,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska
Varaždin

6 391

6 393

6 545

6 443

102,7

103,2

106,5

104,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka
Koprivnica-Križevci

6 294

6 315

6 457

6 356

101,3

104,2

104,6

103,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar-Bilogora

6 179

6 141

6 253

6 192

103,6

103,5

105,4

104,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska
Primorje-Gorski kotar

6 904

6 926

7 034

6 955

101,9

102,7

106,0

103,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska
Lika-Senj

6 436

6 405

6 511

6 451

102,4

103,6

105,4

103,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska
Virovitica-Podravina

5 932

5 946

6 074

5 984

101,5

102,4

105,1

103,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska
Požega-Slavonia

6 204

6 229

6 316

6 250

102,1

103,9

105,8

103,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska
Slavonski Brod-Posavina

6 196

6 167

6 278

6 214

103,3

103,9

106,0

104,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska
Zadar

6 478

6 460

6 602

6 513

101,9

102,7

106,6

103,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska
Osijek-Baranja

6 503

6 459

6 592

6 518

103,3

103,9

106,5

104,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska
Šibenik-Knin

6 387

6 444

6 438

6 423

102,3

104,6

105,9

104,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska
Vukovar-Sirmium

6 113

6 083

6 253

6 149

102,0

102,7

104,8

103,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska
Split-Dalmatia

6 627

6 632

6 734

6 664

102,4

103,1

106,3

103,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska
Istria

6 560

6 611

6 797

6 656

101,0

101,8

107,3

103,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik-Neretva

6 350

6 284

6 391

6 342

97,7

97,4

100,6

98,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska
Međimurje

6 369

6 351

6 618

6 447

101,8

103,5

107,3

104,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb
City of Zagreb

8 322

8 564

8 593

8 493

103,7

104,9

107,4

105,3

 

 

 

2.   PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

      AVERAGE MONTHLY GROSS EARNINGS PER PERSON IN EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY COUNTIES

Županija

County

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune

Average monthly gross earnings per person in employment, kuna

Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec

Nominal indices of change in average gross earnings according to payoffs for month

I. 2021.

II. 2021.

III. 2021.

I. – III. 2021.

I. 2021.

I. 2020.

II. 2021.

II. 2020.

III. 2021.

III. 2020.

I. – III. 2021.

I. – III. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of
Croatia

9 373

9 467

9 601

9 480

101,2

102,0

104,6

102,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka
Zagreb

9 404

9 527

9 601

9 511

101,8

102,6

104,9

103,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska
Krapina-Zagorje

8 651

8 645

8 855

8 718

101,5

103,6

105,5

103,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka
Sisak-Moslavina

8 561

8 377

8 482

8 473

103,0

102,8

103,6

103,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka
Karlovac

8 939

8 841

9 194

8 992

102,9

103,4

104,5

103,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska
Varaždin

8 379

8 364

8 589

8 444

101,9

102,2

105,3

103,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka
Koprivnica-Križevci

8 246

8 272

8 468

8 329

100,3

103,6

103,1

102,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar-Bilogora

8 045

7 966

8 122

8 045

102,8

102,7

103,8

103,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska
Primorje-Gorski kotar

9 292

9 324

9 476

9 364

100,3

100,9

104,2

101,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska
Lika-Senj

8 395

8 327

8 463

8 395

101,6

102,7

104,0

102,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska
Virovitica-Podravina

7 693

7 683

7 857

7 745

101,1

101,6

103,9

102,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska
Požega-Slavonia

8 112

8 143

8 258

8 172

101,2

103,1

104,4

102,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska
Slavonski Brod-Posavina

8 104

8 042

8 183

8 110

102,8

103,3

104,7

103,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska
Zadar

8 521

8 487

8 676

8 562

100,7

101,5

105,3

102,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska
Osijek-Baranja

8 589

8 498

8 676

8 588

102,8

103,0

105,1

103,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska
Šibenik-Knin

8 394

8 465

8 432

8 430

101,4

103,9

104,6

103,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska
Vukovar-Sirmium

7 875

7 811

8 033

7 906

101,6

102,2

103,6

102,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska
Split-Dalmatia

8 798

8 799

8 945

8 847

101,0

101,7

104,8

102,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska
Istria

8 705

8 774

9 023

8 834

99,6

100,3

105,9

101,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik-Neretva

8 383

8 274

8 427

8 361

95,6

95,1

98,4

96,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska
Međimurje

8 188

8 134

8 492

8 272

101,0

102,5

105,9

103,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb
City of Zagreb

11 663

12 084

12 110

11 953

101,2

102,3

104,9

102,8

 

 

 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori podataka

 

Data sources

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on monthly net and gross earnings were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data comprise persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional self-government units, on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Persons employed in crafts and trades and free lances and employed insured persons – private farmers are not covered, so data on their pays are not included in the data on average earnings.

 

 

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Data on monthly net and gross earnings of persons employed in legal entities include net and gross earnings of persons in permanent employment, irrespective of the kind of employment and number of working-hours.

 

 

 

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

 

Persons in part-time employment who received earnings are expressed in full-time equivalent.

 

 

 

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

 

Data on monthly net and gross earnings are presented according to realised pay-offs in the current for the previous month, which is in line with the pay-off dynamics in most legal entities, so the average earnings refer to the month for which the pay-off has been received. It does not apply to paid-off non-taxable incomes.

 

 

 

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Data on counties are presented according to the place of permanent/temporary residence by the territorial constitution in accordance with the Act on the Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, Nos 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 and 110/15).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

 

Average monthly paid off net earnings comprise income of a person in employment earned for work done during regular working hours as well as annual leave, paid leave, public holidays and day-offs as prescribed by law, sickness leave up to 42 days, absence for continuing professional education, during lay-off and job stop caused against person’s will and of no fault of his own and net pays on the basis of compensations, allowances and rewards in sums which are subjects to contributions, taxes and surtaxes.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

 

Average monthly gross earnings include all kinds of net pays on the basis of employment and the following mandatory allocations: pension insurance contributions, income tax and surtax on income tax.

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

 

Average monthly net and gross earnings per person in employment are calculated by dividing the total of pay-offs with the number of persons in employment expressed in full-time equivalent.

 

 

 

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Indices of nominal net and gross earnings are calculated from the data on average monthly net and gross earnings for the respective months and year.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga

Prepared by: Katarina Litva, Zdenka Mandarić and Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148