GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 13. LISTOPADA 2021./ 13 OCTOBER, 2021

BROJ/ NUMBER: 9.2.6/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ANKETA O RADNOJ SNAZI                          LABOUR FORCE SURVEY

 

 

 

AKTIVNO STANOVNIŠTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U DRUGOM TROMJESEČJU 2021.

 

LABOUR FORCE IN THE REPUBLIC OF CROATIA, SECOND QUARTER OF 2021

 

 

Prikazani su rezultati Ankete o radnoj snazi (ARS) za tromjesečno razdoblje od travnja do lipnja 2021.

 

The Labour Force Survey results are presented for the quarterly period from April to June 2021.

 

 

 

Podaci od prvog tromjesečja 2021. nadalje nisu usporedivi s podacima za prethodna tromjesečja jer je 1. siječnja 2021. stupila na snagu nova Uredba (EU) br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća za društvene statistike te pripadajuća Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2019/2240 za područje radne snage, čime je dosadašnja Uredba (EZ) br. 577/98 stavljena izvan snage.

 

Data from the first quarter of 2021 onwards are not comparable to the data published for previous quarters because, on 1 January 2021, the new Regulation (EU) No. 2019/1700 of the European and the Council concerning social statistics, as well as the related Commission Implementing Regulation (EU) No. 2019/2240 concerning the labour force domain, entered into force, by which the previous Regulation (EC) No. 577/98 was repealed.

 

 

 

Primjena nove pravne podloge prouzročila je promjene u istraživanju, počevši od promjena u dizajnu upitnika, primjene strogo propisanoga i usklađenog redoslijeda pitanja, promjene i uklanjanja postojećih te dodavanja novih pitanja pa sve do promjena u obuhvatu i definiciji zaposlenosti i nezaposlenosti (detaljnije u poglavlju Metodološka objašnjenja).

 

The implementation of the new legal basis has brought some changes in the survey, starting with changes in the questionnaire design, use of strictly prescribed and harmonised sequence of questions, changes in the existing questions, removing of the existing and adding of new questions, to changes in the coverage and definition of employment and unemployment (see the chapter Notes on methodology for details).

 

 

 

Spomenute promjene prouzročile su prekid u vremenskim serijama podataka. Planira se izračun revidiranih serija osnovnih pokazatelja zaposlenosti i nezaposlenosti za razdoblje od prvog tromjesečja 2009. do četvrtog tromjesečja 2020. kako bi se omogućila usporedivost podataka. Nacionalno objavljivanje navedenih pokazatelja predviđeno je za prvu polovicu 2022., kada i Eurostat planira objavljivanje tih pokazatelja za sve države članice EU-a.

 

The mentioned changes have caused breaks in time series of data. A plan is being developed to compile the revised series of basic indicators of employment and unemployment for the period from the first quarter of 2009 to the fourth quarter of 2020 in order to ensure the data comparability. The national release of these indicators is planned for the first half of 2022, i.e., at the time when Eurostat also plans a release of these indicators for all EU Member States.

 

 

 

Opsežnije rezultate istraživanja Anketa o radnoj snazi možete preuzeti s poveznice Statistika u nizu – Aktivno stanovništvo i na Eurostatovim mrežnim stranicama, na poveznici https://ec.europa.eu/eurostat/ web/main/data/database.

 

More detailed results of the Labour Force Survey can be downloaded at the link Statistics in Line – Active Population as well as on Eurostat’s web pages at the link https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/
database
.

 

 

 

9-2-6_2021_G-1

 

 

 

1.   RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI, REGIJAMA I SPOLU1)

      WORKING-AGE POPULATION, BY ACTIVITY, REGION AND SEX1)

tis.

'000

 

I. – III. 2021.

IV. – VI. 2021.

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Panonska Hrvatska

Pannonian
Croatia

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

Grad Zagreb

City of Zagreb

Sjeverna Hrvatska

North Croatia

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Panonska Hrvatska

Pannonian
Croatia

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

Grad Zagreb

City of Zagreb

Sjeverna Hrvatska

North Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 509

921

1 195

697

695

3 508

919

1 196

690

702

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo (15 – 89)

1 808

441

593

393

381

1 831

455

607

400

370

Labour force (15 – 89)

Zaposleni (15 – 89)

1 629

391

517

364

357

1 686

413

542

379

352

Employed persons (15 – 89)

Nezaposleni (15 – 74)

179

51

76

((28))

(24)

146

(42)

65

((20))

(18)

Unemployed persons (15 – 74)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivno stanovništvo (15+)

1 701

480

602

305

314

1 677

464

589

291

333

Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

Stopa aktivnosti (15 – 89)

51,9

48,2

50,2

56,9

54,9

52,6

49,9

51,2

58,3

52,9

Activity rate (15 – 89)

Stopa aktivnosti (15 – 64)

68,2

63,1

67,8

74,4

69,5

69,0

65,6

68,4

74,9

68,7

Activity rate (15 – 64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa zaposlenosti (15 – 89)

46,8

42,7

43,8

52,8

51,5

48,4

45,2

45,7

55,3

50,4

Employment rate (15 – 89)

Stopa zaposlenosti (15 –- 64)

61,4

55,8

59,1

68,9

65,1

63,6

59,4

61,2

71,0

65,4

Employment rate (15 – 64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa nezaposlenosti (15 – 74)

9,9

11,5

12,8

((7,3))

(6,3)

8,0

(9,3)

10,8

((5,1))

(4,8)

Unemployment rate (15 – 74)

Stopa nezaposlenosti (15 – 64)

10,0

11,6

12,9

((7,3))

(6,4)

7,9

(9,3)

10,6

((5,2))

((4,7))

Unemployment rate (15 – 64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 678

444

576

324

333

1 678

443

577

319

338

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo (15 – 89)

970

242

321

201

207

987

250

333

198

206

Labour force (15 – 89)

Zaposleni (15 – 89)

877

222

278

181

197

910

229

297

186

198

Employed persons (15 – 89)

Nezaposleni (15 – 74)

93

(19)

(43)

((20))

((10))

77

(21)

(36)

((13))

((7))

Unemployed persons (15 – 74)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivno stanovništvo (15+)

708

203

256

123

127

691

194

244

121

133

Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

Stopa aktivnosti (15 – 89)

58,2

54,6

56,0

62,8

62,1

59,1

56,5

58,0

62,6

60,8

Activity rate (15 – 89)

Stopa aktivnosti (15 – 64)

72,9

67,6

72,9

77,6

75,5

73,9

70,6

74,0

75,8

76,5

Activity rate (15 – 64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa zaposlenosti (15 – 89)

52,6

50,3

48,5

56,5

59,0

54,5

51,8

51,8

58,5

58,6

Employment rate (15 – 89)

Stopa zaposlenosti (15 –- 64)

65,8

62,1

63,0

69,6

71,7

68,2

64,7

66,1

70,7

73,8

Employment rate (15 – 64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa nezaposlenosti (15 – 74)

9,6

(8,0)

(13,5)

((10,1))

((5,0))

7,8

(8,3)

(10,8)

(( 6,5))

((3,6))

Unemployment rate (15 – 74)

Stopa nezaposlenosti (15 – 64)

9,7

(8,1)

(13,6)

((10,2))

((5,0))

7,8

((8,3))

(10,7)

((6,7))

((3,5))

Unemployment rate (15 – 64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 831

477

618

373

362

1 830

476

619

371

364

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo (15 – 89)

838

200

272

192

174

844

205

274

201

164

Labour force (15 – 89)

Zaposleni (15 – 89)

752

169

239

183

161

776

184

244

194

154

Employed persons (15 – 89)

Nezaposleni (15 – 74)

86

(31)

(32)

.

((14))

69

(22)

(30)

.

((10))

Unemployed persons (15 – 74)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivno stanovništvo (15+)

993

277

347

182

188

986

270

345

170

200

Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

Stopa aktivnosti (15 – 89)

46,2

42,2

44,7

51,8

48,3

46,6

43,6

44,9

54,6

45,4

Activity rate (15 – 89)

Stopa aktivnosti (15 – 64)

63,5

58,5

62,6

71,3

63,6

64,1

60,4

62,8

74,0

60,9

Activity rate (15 – 64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa zaposlenosti (15 – 89)

41,5

35,6

39,3

49,6

44,5

42,8

39,0

40,0

52,6

42,6

Employment rate (15 – 89)

Stopa zaposlenosti (15 –- 64)

57,0

49,3

55,1

68,3

58,5

58,9

54,0

56,2

71,3

57,0

Employment rate (15 – 64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa nezaposlenosti (15 – 74)

10,2

(15,6)

(11,9)

.

((7,9))

8,2

(10,6)

(10,9)

.

((6,2))

Unemployment rate (15 – 74)

Stopa nezaposlenosti (15 – 64)

10,3

(15,7)

(12,0)

.

((8,0))

8,0

(10,6)

(10,4)

.

((6,3))

Unemployment rate (15 – 64)

 

 

1)   Ukupni zbroj može se razlikovati od zbroja pojedinačnih kategorija zbog zaokruživanja.

1)   The sum total may not equal the sum of individual categories due to the rounding.

 

 

 

G-2_novi

 

 

 

2.   USPOREDBA ANKETNIH I ADMINISTRATIVNIH PODATAKA O NEZAPOSLENOSTI PREMA SPOLU

      COMPARISON BETWEEN REGISTERED AND ILO UNEMPLOYMENT, BY SEX

tis.

'000

 

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

I. – III. 2021.

IV. – VI. 2021.

I. – III. 2021.

IV. – VI. 2021.

I. – III. 2021.

IV. – VI. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposlene osobe registrirane u HZZ-u, tis.

161

138

73

62

88

76

Unemployed persons registered with CES,'000

- od toga osobe koje nisu anketno nezaposlene

34

48

11

18

23

30

- Of that, persons who are not ILO unemployed

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni prema Anketi, tis.

179

146

93

77

86

69

ILO unemployed persons, '000

- od toga registrirani pri HZZ-u

127

89

61

(44)

66

(46)

- Of that, persons registered with CES

- od toga neregistrirani pri HZZ-u

(51)

56

(32)

(33)

((20))

(23)

- Of that, persons not registered with CES

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa anketne nezaposlenosti (15 – 74), %

9,9

8,0

9,6

7,8

10,2

8,2

ILO unemployment rate (15 – 74), %

Stopa registrirane nezaposlenosti,%1)

9,6

8,2

8,3

7,0

11,1

9,5

Registered unemployment rate, %1)

 

 

1)   Stope su izračunane iz privremenih administrativnih podataka.

1)   Rates are calculated from temporary administrative data.

 

 

 

9-2-6_2021_G-3

 

 

 

Usporedba podataka o nezaposlenima dobivenih Anketom s podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) i drugih statističkih praćenja temeljenih na administrativnim izvorima pokazuje da je u drugom tromjesečju 2021. stopa nezaposlenosti prema podacima administrativnih evidencija (8,2%) bila viša od stope anketne nezaposlenosti (8,0%). U tom razdoblju prosječan broj nezaposlenih prema Anketi bio je veći za 8 tisuća osoba od podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Budući da su se anketirane osobe izjašnjavale o prijavljenosti službi za zapošljavanje, usporedba podataka pokazuje da je od ukupno 146 tisuća nezaposlenih prema Anketi, njih 89 tisuća ili 61,3% bilo prijavljeno službi za zapošljavanje, a preostalih 38,7% anketno nezaposlenih nije bilo zainteresirano za prijavu službi za zapošljavanje. Istodobno, od ukupno 138 tisuća registriranih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje njih 48 tisuća ili 35,1% nije zadovoljilo međunarodne kriterije nezaposlenosti.

 

The comparison between the unemployment data obtained by the Labour Force Survey and those obtained according to the Croatian Employment Service (CES) and from other administrative data records shows that in the second quarter of 2021, the unemployment rate obtained from the administrative records (8.2%) was higher than the ILO unemployment rate (8.0%). In the same period, the average number of unemployed persons according to the Survey was higher by 8 thousand persons than according to the Croatian Employment Service data. Since the interviewed persons provided information on their registration with the Croatian Employment Service, the data comparison shows that 89 thousand, or 61.3% out of the total of 146 thousand unemployed persons, were registered, while the remaining 38.7% of persons who were classified as unemployed in the Survey were not interested in registering with the Croatian Employment Service. At the same time, 48 thousand, or 35.1%, of the total of 138 thousand persons who were registered with the Croatian Employment Service, did not fulfill the international criteria of unemployment.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor podataka

 

Data sources

 

 

 

Podaci prikazani u ovom Priopćenju izračunani su iz podataka prikupljenih istraživanjem Anketa o radnoj snazi (ARS).

 

Data presented in this First Release have been calculated from the data collected in the Labour Force Survey (LFS).

 

 

 

Anketa o radnoj snazi najopsežnije je službeno istraživanje o obilježjima tržišta rada u Republici Hrvatskoj i provodi se na uzorku slučajno odabranih privatnih kućanstava.

 

The Labour Force Survey is the most comprehensive official survey on the labour market characteristics in the Republic of Croatia that is conducted on the sample of randomly selected private households.

 

 

 

Anketom o radnoj snazi prikupljaju se podaci o socioekonomskim i demografskim obilježjima kućanstava s naglaskom na status u aktivnosti prema standardima metodologije Međunarodne organizacije rada (zaposlene osobe, nezaposlene osobe i osobe izvan radne snage), obilježja djelatnosti i zanimanja na sadašnjemu, dodatnome i prethodnom poslu, sate rada i radno vrijeme, obilježja nezaposlenosti te obrazovna obilježja.

 

Data collected by the Labour Force Survey are related to socioeconomic and demographic characteristics of households, with the special emphasis on the status in activity according to the methodological standards of the International Labour Organisation (employed persons, unemployed persons and persons outside the labour force), activity and occupation characteristics on the current, second and previuos job, hours of work and working time, unemployment characteristics and educational attainment characteristics.

 

 

 

Usklađena je s EU-ovim uredbama i Eurostatovom metodologijom propisanima za istraživanje EU-LFS (EU-Labour Force Survey). Istraživanje je obvezujuće na razini EU-a i referentni je izvor podataka kojim se omogućuje praćenje i usporedivost statistike o obilježjima tržišta rada na međunarodnoj razini.

 

The Survey is harmonised with the EU regulations and Eurostat’s methodology prescribed for the EU-Labour Force Survey (EU-LFS). The Survey is binding at the EU level and it is a reference data source that provides observing and comparability of labour market statistics at the international level.

 

 

 

 

 

 

Povijesni pregled

 

Background

 

 

 

Istraživanje Anketa o radnoj snazi uvedeno je u statistički sustav Republike Hrvatske u studenome 1996. kao godišnje istraživanje. Na isti je način provedeno u lipnju 1997. Od 1998. do 2006. provodilo se anketiranjem kućanstava iz uzorka svakog mjeseca, a rezultati su se objavljivali u polugodišnjoj dinamici.

 

The Labour Force Survey was introduced in the statistical system of the Republic of Croatia in November 1996 as an annual survey. It was carried out in the same manner in June 1997. From 1998 to 2006 it was carried out by interviewing sampled households every month and data were published for each half-year period.

 

 

 

Od 2007. Anketa o radnoj snazi provodi se kontinuirano svakog tjedna, odnosno kućanstva se anketiraju neprekidno cijele godine. To znači da je svaki tjedan referentni i anketni, odnosno provedbeni. Državni zavod za statistiku obrađuje i objavljuje rezultate u tromjesečnoj dinamici.

 

Starting from 2007, the Labour Force Survey has been carried out continuously on a weekly basis, that is, households are interviewed throughout the year. This means that every week is both a reference and an interviewing, i.e. implementational, week. The Croatian Bureau of Statistics processes and publish results in quarterly dynamics.

 

 

 

Od početka 2016. prikupljanje podataka s pomoću tiskanog obrasca zamijenile su nove metode anketiranja s pomoću prijenosnog računala i telefona.

 

Since the beginning of 2016, the earlier method of data collection on printed questionnaires was replaced by interviewing methods using laptops and phone.

 

 

 

Od početka 2021. na snagu je stupila nova Uredba (EU) br. 2019/1700, čijom je primjenom izvan snage stavljena Uredba (EZ) br. 577/98, koja je bila dosadašnja temeljna pravna podloga za provedbu istraživanja.

 

Since the beginning of 2021, the new Regulation (EU) No. 2019/1700 has entered into force, which repealed the Regulation (EC) No. 577/98, which was, until now, the basic legal framework for conducting the Survey.

 

 

 

 

 

 

Prikupljanje podataka

 

Data collection

 

 

 

Anketa o radnoj snazi jest panelno (ponavljajuće) istraživanje koje se provodi svakog tjedna. Svako kućanstvo izabrano u uzorak anketira se četiri puta u tijeku godinu i pol dana prema rotacijskoj shemi 2- (2) -2. Drugim riječima, kućanstva se anketiraju u dva uzastopna tromjesečja, izostavljaju iz uzorka iduća dva tromjesečja te ponovno anketiraju u još dva uzastopna tromjesečja. Tako se omogućuje vremensko praćenje tijekova osoba na tržištu rada, i to u tromjesečnoj i godišnjoj dinamici. Svako kućanstvo izabrano u uzorak zaprima najavno pismo Državnog zavoda za statistiku.

 

The Labour Force Survey is a panel survey conducted on a weekly basis. Every sampled household is interviewed four times over a year-and-a-half period following the 2- (2) -2 rotaton scheme. In other words, households are interviewed in two subsequent quarters, omitted from the sample for the next two quarters and then in the next two subsequent quarters they are interviewed again. This allows for timely monitoring of flows of persons at the labour market, in quarterly and annual dynamics. Every household selected into the sample receives an announcement letter from the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

 

Anketiranje se provodi primjenom metoda prikupljanja podataka CAPI i CATI.

 

Interviews are carried out by applying the CAPI and CATI data collection methods.

 

 

 

Metoda CAPI (računalno potpomognuto anketiranje) jest anketiranje s pomoću prijenosnih računala ''licem u lice''. Tako se anketiraju sva kućanstva iz uzorka koja su izabrana prvi put te ona kućanstva koja ne posjeduju telefon/mobitel ili ne žele, iz bilo kojeg razloga, biti anketirana telefonom.

 

The CAPI method (Computer-Assisted Personal Interview) includes interviewing on laptops “face to face”. All households selected into sample for the first time and households that either do not have a telephone/cell phone or do not want, for whatever reason, be interviewed by telephone are interviewed in this way.

 

 

 

Metoda CATI (računalno potpomognuto telefonsko anketiranje) jest anketiranje telefonom iz Centra za telefonsko anketiranje. Tako se anketiraju sva kućanstva koja su se u prvom anketiranju izjasnila da žele biti anketirana telefonom.

 

The CATI method (Computer-Assisted Telephone Interview) includes interviewing by phone from the CATI Center. All households that accepted in the first interviewing to be interviewed by phone are interviewed in this way.

 

 

 

U skladu s tim anketari obilaze kućanstva svakog tjedna i na izabranim adresama obavljaju anketni intervju, koji traje prosječno dvadesetak minuta. Na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), zajamčena je tajnost svih podataka koje ispitanici daju o sebi i o članovima svoga kućanstva. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe.

 

Accordingly, interviewers visit sampled addresses every week and conduct interviews on private households living at these addresses. The interview lasts approximately 20 minutes. On the basis of the Act on Official Statistics (NN, No. 25/20), all information given by interviewed persons are confidential. The data collected are used for statistical purposes only.

 

 

 

Zbog pandemije bolesti COVID-19, od 2020., provedba Ankete o radnoj snazi suočava se s teškoćama u prikupljanju i obradi podataka.

 

Due to the COVID-19 pandemic, since 2020, the Labour Force Survey has been facing difficulties in the collection and processing of data.

 

 

 

Od drugog tromjesečja 2020. prikupljanje podataka prilagođeno je novonastalim okolnostima te je anketiranje s pomoću prijenosnih računala ''licem u lice'' djelomično zamijenjeno telefonskim anketiranjem.

 

Since the second quarter of 2020, the data collection has been adjusted to the new circumstances and “face-to-face” interviewing using laptops was partly replaced by telephone interviewing.

 

 

 

U najavnim pismima poslanima na izabrane adrese, u slučaju kada telefonski broj nije dostupan u telefonskom imeniku, kućanstva se zamolilo da daju svoj telefonski broj radi uspostave kontakta i provedbe Ankete o radnoj snazi.

 

In announcement letters sent to the selected addreses, when a phone number was not available in the phone book, households were asked to provide their phone number for the purpose of establishing contact and conducting the Labour Force Survey.

 

 

 

 

 

 

Temeljna načela i definicije

 

Basic concepts and definitions

 

 

 

Istraživanje Anketa o radnoj snazi mjeri ekonomsku aktivnost stanovništva u kratkom razdoblju promatranja od tjedan dana.

 

The Labour Force Survey measures the economic activity of the population in a short survey period of one week.

 

 

 

Referentno razdoblje jest svaki tjedan u cijeloj godini.

 

Reference period is every week in the whole year.

 

 

 

Ciljna populacija jesu sve osobe koje borave u privatnim kućanstvima i čine uobičajeno stanovništvo Republike Hrvatske.

 

Target population includes all persons residing in private households who make the usual population of the Republic of Croatia.

 

 

 

Kućanstvo je mala ekonomska zajednica koja nije uvijek, iako najčešće to jest, zajednica srodnika. Razlikuje se jednočlano od višečlanog kućanstva, u kojemu dvije ili više osoba zajedno borave u stambenoj jedinici ili dijelu stambene jedinice i zajedno se opskrbljuju hranom i osnovnim potrepštinama za život ili zajedno pridonose dohotku kućanstva i/ili međusobno dijele sve ili veći dio troškova kućanstva.

 

A household is a small economic group of persons that is usually, although not always, a group of relatives. There are one-person and multi-person households, providing that the multi-person households consist of two or more persons who jointly reside in a housing unit or a part of it and share costs for food and basic household needs, or jointly contribute to the household income and/or mutually share all or a major part of household costs.

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo čine osobe s navršenih 15 i više godina.

 

Working-age population is comprised of all persons aged 15 years and over.

 

 

 

Zaposleni su osobe u dobi od 15 do 89 godina koje su u referentnom tjednu:

 

Employed persons comprise persons aged 15 to 89 who, during the reference week, were in one of the following categories:

a)   radile barem jedan sat za plaću ili naknadu u novcu ili naturi, uključujući neplaćene pomažuće članove obitelji

 

a)  persons who during the reference week worked for at least one hour for pay in cash or kind, including unpaid family workers

b)   bile privremeno odsutne s posla ili iz vlastitog poslovanja zbog godišnjeg odmora, preraspodjele radnog vremena, bolovanja, rodiljnoga ili očinskog dopusta ili osposobljavanja (školovanja) koje je vezano za posao koji inače obavljaju.

 

b)   persons having a job or their own business who were temporarily not at work due to annual leave, working time arrangements, sick leave, maternity or paternity leave, or persons in job-related training.

 

 

 

U skladu s tim, i umirovljenik, kućanica, student ili osoba koja formalno nije zaposlena mogu se svrstati u zaposlene osobe.

 

Accordingly, a pensioner, a housewife, a student or a person not in formal employment can also be classified as employed persons.

 

 

 

Zaposlenima se smatraju i:

 

Employed persons are also:

-     osobe na roditeljskom dopustu kada primaju i/ili imaju pravo na dohodak ili roditeljsku naknadu povezanu s poslom ili ako njihov roditeljski dopust traje tri mjeseca ili kraće

 

-     persons on parental leave, either receiving and/or being entitled to job-related income or benefits, or whose parental leave is expected to be three months or less

-     sezonski radnici u izvansezonskom razdoblju u slučaju da redovito nastavljaju obavljati zadatke povezane s poslom, u što nije uključeno ispunjavanje zakonskih, poreznih ili administrativnih obveza

 

-     seasonal workers during the off-season, where they continue to regularly perform tasks and duties for the job or business, excluding fulfilment of legal or administrative obligations

-     osobe privremeno odsutne s posla zbog nekoga drugog razloga, kada je ukupno očekivano trajanje odsutnosti tri mjeseca ili kraće

 

-     persons temporarily not at work for other reasons where the expected duration of the absence is three months or less

-     poljoprivrednici koji proizvode poljoprivredna dobra većinom namijenjena prodaji ili razmjeni.

 

-     persons that produce agricultural goods whose main part is intended for sale or barter.

 

 

 

Zaposlene osobe prema položaju u zaposlenju klasificiraju se na zaposlenike, samozaposlene osobe i neplaćene pomažuće članove obitelji.

 

Regarding the status in employment, employed persons are classified either as persons in paid employment (employees), as self-employed persons and as unpaid family workers.

 

 

 

Zaposlenici su osobe koje rade za poslodavca u državnome ili privatnom sektoru i za svoj rad primaju naknadu u novcu ili naturi.

 

Persons in paid employment are those who work for an employer in the state or private sector and are paid for their work in cash or kind.

 

 

 

Samozaposleni su poslodavci koji upravljaju poslovnim subjektom i zapošljavaju jednoga ili više zaposlenika te osobe koje rade za vlastiti račun i ne zapošljavaju zaposlenike.

 

Self-employed persons are employers who run an enterprise and employ one or more employees, as well as own-account workers who have no employees.

 

 

 

Neplaćeni pomažući članovi obitelji jesu osobe koje nisu zaposlenici ili samozaposleni, a rade u poslovnom subjektu koji je u vlasništvu člana obitelji i za svoj rad ne primaju naknadu. To mogu biti i rođaci koji ne stanuju u istom kućanstvu u kojemu stanuje vlasnik obiteljskog poduzeća.

 

Unpaid family workers are those who are not in paid employment or self-employment, but work in an enterprise owned by a family member and do not receive a payment for their work. They can also be relatives who do not reside in the same household where the owner of the family business resides.

 

 

 

Nezaposleni su osobe u dobi od 15 do 74 godine koje zadovoljavaju sljedeća tri kriterija:

 

Unemployed persons are those between 15 and 74 years old, who meet the following three criteria:

a)   u referentnom tjednu nisu bile zaposlene

 

a)   not employed during the reference week

b)   bile bi raspoložive za zaposlenje ili samozaposlenje u iduća dva tjedna od kraja referentnog tjedna

 

b)   currently available for work, i.e. were available for paid employment or self-employment before the end of the two weeks following the reference week

c)   u protekla su četiri tjedna aktivno tražile zaposlenje ili samozaposlenje ili su pronašle posao na kojem će početi raditi u iduća tri mjeseca od kraja referentnog tjedna.

 

c)   actively seeking work, i.e. had either carried out activities in the four-week period ending with the reference week to seek paid employment or self-employment or found a job to start within a period of at most three months from the end of the reference week.

 

 

 

Aktivno stanovništvo (radnu snagu) čine zaposlene i nezaposlene osobe.

 

Active population (labour force) comprises employed and unemployed persons.

 

 

 

Neaktivno stanovništvo (osobe izvan radne snage) jesu osobe koje pripadaju jednoj od sljedećih kategorija:

 

Inactive population (persons outside the labour force) comprise persons who are in one of the following categories:

a)   osobe mlađe od 15 godina

 

a)   aged below 15

b)   osobe u dobi od 15 do 89 godina koje u referentnom tjednu nisu bile zaposlene ni nezaposlene

 

b)   aged 15 to 89 and neither employed nor unemployed during the reference week

c)   osobe starije od 89 godina.

 

c)   aged above 89.

 

 

 

Stopa aktivnosti jest postotni udio aktivnog stanovništva (radne snage) u radno sposobnom stanovništvu.

 

Activity rate represents the labour force as a percentage of the working-age population.

 

 

 

Stopa zaposlenosti jest postotni udio zaposlenih u radno sposobnom stanovništvu.

 

Employment rate represents employed persons as a percentage of working-age population.

 

 

 

Stopa nezaposlenosti jest postotni udio nezaposlenih u aktivnom stanovništvu (radnoj snazi).

 

Unemployment rate represents unemployed persons as a percentage of the labour force.

 

 

 

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

 

In certain tables, the sum total may not equal the sum of individual figures due to the rounding to thousands.

 

 

 

 

 

 

Promjene u Anketi o radnoj snazi od 2021.

 

Changes in the Labour Force Survey since 2021

 

 

 

Definicija zaposlenosti

 

Definition of employment

 

 

 

Do 2020. zaposlene osobe činile su osobe s navršenih 15 godina i više, od 2021. nadalje čine ih osobe u dobi od 15 do 89 godina.

 

Until 2020, employed persons included persons who turned 15 years of age and over, while since 2021 and onwards, they have included persons aged from 15 to 89 years.

 

 

 

Osobe privremeno odsutne s posla koje će se vratiti na posao nakon isteka razloga odsutnosti od 2021. klasificiraju se kao zaposlene samo ako je ukupno očekivano trajanje njihove odsutnosti tri mjeseca ili kraće odnosno ako u tijeku odsutnosti nastavljaju primati plaću ili naknadu za svoj rad. Do 2020. sve osobe privremeno odsutne s posla koje će se vratiti na posao nakon isteka razloga odsutnosti (bez obzira na razlog odsutnosti) klasificirane su kao zaposlene osobe.

 

Persons temporarily not at work but have a job to return to after the reason for their absence seize to exist have been classified since 2021 as employed only if the total expected duration of their absence is three months or less, i.e., if during their absence they continue to receive income or benefit for their work. Until 2020, all persons temporarily absent from work who had a job to return to after the reason for their absence seized to exist (irrespective of the reason for absence) were classified as employed persons.

 

 

 

Osobe na roditeljskom dopustu od 2021. klasificiraju se kao zaposlene samo ako primaju i/ili imaju pravo na roditeljsku naknadu povezanu s poslom odnosno ako njihov roditeljski dopust traje tri mjeseca ili kraće. Do 2020. sve osobe na roditeljskom dopustu klasificirane su kao zaposlene osobe.

 

Persons on parental leave have been classified since 2021 as employed only if they either receive and/or are entitled to job-related income or benefits, or if their parental leave is expected to be three months or less. Until 2020, all persons on parental leave were classified as employed persons.

 

 

 

Sezonski radnici koji nisu radili u referentnom tjednu (izvansezonsko razdoblje) od 2021. klasificiraju se kao zaposlene osobe ako nastavljaju redovito obavljati zadatke povezane sa sezonskim poslom, u što nije uključeno ispunjavanje zakonskih, poreznih ili administrativnih obveza. Do 2020. sezonski radnici klasificirani su kao zaposlene osobe ako su imali ugovor/dogovor s poslodavcem o povratku na isti posao s početkom nove sezone i/ili ako su u izvansezonskom razdoblju nastavili primati barem 50% ili više od plaće ili naknade.

 

Seasonal workers who did not work in the reference week (off-season period) have been classified since 2021 as employed persons if they continue to regularly perform tasks and duties for the job or business, excluding fulfilment of legal or administrative obligations. Until 2020, seasonal workers were classified as employed persons if they signed a contract/agreement with an employer to return to the same job at the beginning of the new season and/or if they continued to receive at least 50% or more of income or benefits during the off-season.

 

 

 

Osobe koje proizvode poljoprivredne proizvode čija je proizvodnja većinom namijenjena potrošnji u vlastitom kućanstvu do 2020. su bile klasificirane kao zaposlene osobe, a od 2021. se isključuju iz zaposlenosti. Samo ako je njihova poljoprivredna proizvodnja većinom namijenjena prodaji ili razmjeni, takve osobe klasificiraju se kao zaposlene.

 

Persons that produce agricultural goods whose main part is intended for consumption in own household were, until 2020, classified as employed persons, while they have been excluded from employment since 2021. Only if the main part of their agricultural production is intended for sale or barter are such persons classified as employed.

 

 

 

Neplaćeni pomažući članovi obitelji koji obavljaju poslove za članove obitelji, od 2021. klasificiraju se kao zaposlene osobe čak i ako ne stanuju u istom kućanstvu s rođacima koji su vlasnici obrta/poduzeća/poljoprivrednog gospodarstva, a do 2020. klasificirali su se kao zaposlene osobe samo ako su živjeli s njima u istom kućanstvu.

 

Unpaid family workers who perform work for members of their families have been classified since 2021 as employed persons, even if they do not reside in the same household with their relatives who own the trade/enterprise/agricultural holding, while, until 2020, they were classified as employed only if they resided in a joint household with them.

 

 

 

 

 

 

Definicija nezaposlenosti

 

Definition of unemployment

 

 

 

Do 2020. nezaposlene osobe činile su osobe s navršenih 15 godina i više, od 2021. nadalje čine ih osobe u dobi od 15 do 74 godine. Promjene u definiciji nezaposlenosti i neaktivnosti proizlaze iz opisanih promjena u definiciji zaposlenosti.

 

Until 2020, unemployed persons included persons who turned 15 years and over, while, since 2021 and onwards, they include persons aged from 15 to 74 years. Changes in the definition of unemployment and inactivity derived from the explained definitions of employment.

 

 

 

 

 

 

Dizajn upitnika

 

Questionnaire design

 

 

 

Radi poboljšanja usporedivosti podataka među zemljama u upitniku je primjenjen jedinstveni, strogo propisan i usklađen redoslijed pitanja za definiranje ključnih kategorija istraživanja (zaposlene, nezaposlene i osobe izvan radne snage).

 

In order to improve the comparability of data across countries, a unique, strictly prescribed and harmonised sequence of questions has been applied for defining of major survey categories (employed persons, unemployed persons, persons outside of the labour force).

 

 

 

Nadalje, uvedena su nova pitanja (npr. pitanja koja se odnose na migracije, ekonomsku i organizacijsku ovisnost samozaposlenih osoba i sl.). Uklonjena su pojedina dosadašnja pitanja, npr. pitanja u vezi sa situacijom ispitanika godinu dana prije anketiranja i određena pitanja koje se odnose na obilježja neformalnog obrazovanja. Određena pitanja i odgovori ponuđeni ispitanicima izmijenjeni su radi standardiziranja pitanja u Anketi s pitanjima u ostalim istraživanjima iz područja društvenih statistika.

 

Further on, new questions have been introduced (e.g., questions related to migrations, economic and organisational dependence of self-employed persons, etc.). Some questions have been removed, e.g., questions related to the situation of the respondent a year prior to the interview and certain questions concerning informal education characteristics). Particular questions and answers offered to respondents have been changed in order to achieve standardisation of questions in the Survey with those in other surveys in the social statistics domain.

 

 

 

Nadalje, pojedini blokovi pitanja znatnije su preinačeni, kao što je blok pitanja o satima rada (uz uobičajene i stvarno odrađene sate rada u referentnom tjednu, od 2021. prate se i ugovoreni sati rada, i sl.). Također, promijenjen je dosadašnji položaj određenih blokova pitanja u upitniku.

 

In addition, certain blocks of questions have been modified more substantially, e.g. the block of questions related to working hours (contracted working hours have been monitored since 2021 along with usual and actually worked ones, etc.). Moreover, the location of certain blocks of questions in the questionnaire has also been changed.

 

 

 

 

 

 

Anketni i administrativni izvori

 

Suvey and administrative sources

 

 

 

Državni zavod za statistiku uz anketne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti objavljuje i podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema administrativnim izvorima u Republici Hrvatskoj (uključujući registriranu stopu nezaposlenosti).

 

Besides survey data on employment and unemployment, the Croatian Bureau of Statistics also publishes data on employment and unemployment according to administrative sources in the Republic of Croatia (including registered unemployment rate).

 

 

 

U nastavku teksta iznose se metodološka obilježja zbog kojih se međusobno razlikuju podaci o zaposlenosti.

 

The following text provides methodological characteristics that cause mutual differences between data on employed persons.

 

 

 

Izvor i obuhvat: do 2016. podaci prema administrativnim izvorima temeljili su se na statističkim istraživanjima, mjesečnome i godišnjem istraživanju (obrasci RAD-1 i RAD-1G) kojima su bili obuhvaćeni zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne samouprave na području Republike Hrvatske. Mjesečno istraživanje obuhvaćalo je 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007. Od 2016. podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobivaju se obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014. i nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima. Podaci o zaposlenima u obrtu i slobodnim zanimanjima te zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Rezultati Ankete o radnoj snazi procjenjuju se na temelju reprezentativnoga statističkog uzorka privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj.

 

Source and coverage: until 2016, data from administrative sources were based on monthly and annual statistical surveys (RAD-1 and RAD-1G forms) covering employed persons in legal entities of all types of ownership, government bodies and bodies of local and regional self-government units on the territory of the Republic of Croatia. The monthly survey covers 70% of all employed persons in each NKD 2007. division. Since 2016, data on employed persons in legal entities have been gathered by processing data from the “Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances” (JOPPD form) in effect since 1 January 2014 and are not comparable to previously published monthly data. Data on employed persons in crafts and trades and free-lances as well as on employed insured persons – private farmers are taken over from the records on active pension insurance beneficiaries kept by the Croatian Institute for Pension Insurance. The Labour Force Survey results are estimated on the basis of a representative statistical sample of private households in the Republic of Croatia.

 

 

 

Referentno razdoblje: administrativni podaci o zaposlenim osobama odnose se na posljednji dan prethodnog mjeseca, dok se u Anketi prikupljaju podaci za referentni tjedan.

 

Reference period: administrative data on employed persons refer to the last day of the previous month, while the Labour Force Survey data are related to a reference week.

 

 

 

Razdoblje promatranja: administrativni podaci obrađuju se i objavljuju u mjesečnoj dinamici, dok se rezultati Ankete o radnoj snazi odnose na tromjesečno razdoblje.

 

Observation period: administrative data are processed and published in monthly dynamics, while the Labour Force Survey results are related to a quarterly period.

 

 

 

Definicije zaposlene osobe: administrativni izvori primjenjuju formalnu definiciju zaposlenosti (zasnivanje radnog odnosa s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe), dok su u Anketi o radnoj snazi kao zaposlene iskazane sve osobe koje su u referentnom tjednu barem jedan sat obavljale bilo kakav posao za novac ili plaćanje u naturi te osobe koje su u referentnom tjednu bile trenutačno odsutne s posla, a vratit će se na rad kod istog poslodavca ili na istu aktivnost nakon prestanka razloga za odsutnost.

 

Definition of employed persons: administrative sources apply the formal definition of employment (persons who have signed the work contract with the employer for a fixed or unspecified period of time, irrespective of type of ownership and of whether they work full time or less than full time), while the Labour Force Survey shows employed persons as all persons who were, in the reference week for at least one hour, engaged in any work for payment in cash or kind, as well as those who were absent from work during the reference week, but had a job to return to with the same employer after the reason for absence no longer existed.

 

 

 

Objavljivanje podataka: administrativni podaci o zaposlenim osobama objavljuju se u mjesečnoj dinamici u Priopćenju "Zaposleni po djelatnostima" te u Statistici u nizu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

 

Released data: administrative data on employed persons are published monthly in the First Release “Persons in Paid Employment, by Activities” and in the Statistics in Line on the web site of the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

 

U Priopćenju ''Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj'' objavljuju se anketni podaci o zaposlenim osobama u tromjesečnoj dinamici. Rezultati godišnjeg istraživanja RAD-1G objavljuju se i na nižim teritorijalnim razinama, dok su podaci Ankete raspoloživi prema razinama klasifikacije HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2.

 

The First Release “Active Population in the Republic of Croatia” is the publications in which survey results on employed persons are published in the quarterly dynamics. The RAD-1G annual survey data are also published at lower territorial levels, while the Survey results are available at HR_NUTS 2021 classification levels – HR_NUTS 2.

 

 

 

Državni zavod za statistiku objavljuje podatke o nezaposlenim osobama iz administrativnih izvora i anketne podatke. Ti podaci razlikuju se zbog metodoloških obilježja koja se iznose u nastavku teksta.

 

The Croatian Bureau of Statistics of the Republic of Croatia publishes data on unemployed persons taken over from administrative sources as well as those obtained through the Labour Force Survey. These data differ due to the following methodological characteristics.

 

 

 

Izvor i obuhvat: podaci o registriranoj nezaposlenosti dobiveni su iz Registra nezaposlenih osoba, koji vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, dok se anketni podaci prikupljaju anketnim intervjuom u privatnim kućanstvima. Registar sadržava podatke o svim nezaposlenim osobama u Republici Hrvatskoj, dok se rezultati Ankete o radnoj snazi procjenjuju na temelju reprezentativnoga statističkog uzorka.

 

Source and coverage: data on registered unemployment are obtained from the Register of Unemployed Persons kept by the Croatian Employment Service, while the Labour Force Survey results are collected by interviewing private households. Register contains data on all unemployed persons in the Republic of Croatia, while the Labour Force Survey results are estimated on the basis of the representative statistical sample.

 

 

 

Referentno razdoblje: podaci iz Registra odnose se na posljednji dan svakog mjeseca, dok se u Anketi prikupljaju podaci za referentni tjedan.

 

Reference period: the Register data refer to the last day of each month, while the Labour Force Survey data are collected for each reference week.

 

 

 

Razdoblje promatranja: podaci iz Registra preuzimaju se u mjesečnoj dinamici, dok se rezultati Ankete o radnoj snazi obrađuju i objavljuju za tromjesečno razdoblje.

 

Observation period: the Register data are taken over in monthly dynamics, while the Labour Force Survey results are processed and published for a quarterly period.

 

 

 

Definicije nezaposlene osobe: registrirana nezaposlena osoba jest osoba prijavljena kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno svaka osoba koja zadovoljava kriterije koje definiraju Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i Hrvatski zavod za zapošljavanje. U Anketi o radnoj snazi nezaposlene osobe jesu osobe koje prema međunarodnoj definiciji u referentnom tjednu nisu obavljale posao za plaćanje u novcu ili u naturi, aktivno su tražile posao u razdoblju od četiri tjedna prije anketiranja, eventualni ponuđeni posao mogle bi početi obavljati u sljedeća dva tjedna te osobe koje su pronašle posao na kojem će početi raditi u u sljedeća tri mjeseca.

 

Definitions of unemployed persons: a registered unemployed person is a person who is registered with the Croatian Employment Service, that is, each person who meets criteria defined by the Act on Job Placement and Unemployment Insurance and the Croatian Employment Service. According to the Labour Force Survey, an unemployed person is either a person who did not perform any work for payment in cash or kind in the reference week, and was actively seeking job in the course of four weeks before the interview and is prepared to start performing an offered job in the following two weeks or a person who has found a job and will start working in the next three months.

 

 

 

Objavljivanje podataka: podaci o broju registriranih nezaposlenih osoba i registriranoj stopi nezaposlenosti objavljuju se u mjesečnoj dinamici u Priopćenju "Zaposleni prema djelatnostima" te u Statistici u nizu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku. U Priopćenju ''Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj'' objavljuje se usporedba anketne i registrirane stope nezaposlenosti u tromjesečnoj dinamici. Istodobno, administrativne podatke o nezaposlenosti objavljuje i Hrvatski zavod za zapošljavanje na nižim teritorijalnim razinama, dok su podaci Ankete raspoloživi prema razinama klasifikacije HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2.

 

Released data: data on registered unemployment and registered unemployment rate are published monthly in the First Release “Persons in Employment, by Activities” and in the Statistics in Line on the web site of the Croatian Bureau of Statistics. The First Release “Active Population in the Republic of Croatia” is a publication in which the comparison of unemployment rate obtained from the Survey results and the one from administrative sources are published. At the same time, the Croatian Employment Service publishes administrative data on unemployment at lower territorial levels, while the Survey data are available at HR_NUTS 2021 classification levels – HR_NUTS 2.

 

 

 

Podaci pokazuju da je stopa nezaposlenosti, prema podacima iz administrativnih izvora, veća u odnosu na pokazatelj izračunan prema podacima Ankete o radnoj snazi. S jedne strane, to je posljedica ekonomskih aktivnosti onih kategorija stanovništva koje su prema formalnom statusu nezaposlene ili neaktivne, a s druge strane, u podacima o nezaposlenima prema administrativnim izvorima zastupljen je uz stvarno nezaposlene osobe i velik udio osoba koje prema odrednicama Ankete nisu nezaposlene, ali preko tog statusa ostvaruju neka socijalna ili materijalna prava.

 

The data show that the unemployment rate based on the administrative data sources is higher than the Labour Force Survey rate. This is, on one hand, due to the fact that some categories of population formally classified as unemployed or inactive are nevertheless active, and on the other, administrative sources, besides actually unemployed persons, include a significant share of persons who are not classified as unemployed according to the definition of the Survey, but are through this status entitled to some social or economic rights and benefits.

 

 

 

 

 

 

Upotrijebljene klasifikacije

 

Classifications used

 

 

 

a)   Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007., usporediva s međunarodnom klasifikacijom djelatnosti NACE 2007. Rev. 2, upotrijebljena je pri šifriranju obilježja djelatnosti.

 

a)  The National Classification of Activities, 2007 version, comparable to the international Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, NACE Rev. 2, was used in the coding of economic activities.

b)   Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10., usporediva s međunarodnom klasifikacijom zanimanja ISCO-08, upotrijebljena je pri šifriranju obilježja zanimanja.

 

b)  The National Classification of Occupations 2010, NKZ 10., comparable to the International Standard Classification of Occupations, ISCO-08, was used in the coding of occupations.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Kao okvir za izbor uzorka od 1996. do 1999. poslužili su podaci iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 1991. godine. U tom razdoblju hrvatska područja izravno zahvaćena ratom nije bilo moguće uključiti u okvir za izbor jedinica uzorka.

 

Data from the 1991 Census on Population, Households and Dwellings were used as a sample frame in the period from 1996 to 1999. In this period, the parts of Croatian territory with still ongoing war operations at the time when survey was prepared could not be included in the sample frame.

 

 

 

U 2000. i 2001. bio je primijenjen okvir za uzorak temeljen na bazi podataka Hrvatske elektroprivrede koja sadržava adrese svih kućanstava s područja Republike Hrvatske. Time se uzorak i podaci koji proizlaze iz Ankete počevši od 2000. odnose na cijelu Republiku Hrvatsku.

 

The database of the Croatian Electrical Utility containing data on households spread on the whole Croatian territory was used as a sample frame for 2000 and 2001. Hence, for the first time, the sample and the Survey results, since 2000, have related to the whole Republic of Croatia.

 

 

 

Od početka 2002. u provedbi Ankete o radnoj snazi primjenjuje se okvir za uzorak temeljen na podacima iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2001. godine, a od početka 2014. novi okvir za uzorak koji se temelji na podacima iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine.

 

Starting from the first half-year of 2002, the sample frame based on the Census 2001 data had been used for the Labour Force Survey, while, since the beginning of 2014, the new sample frame based on the data from the Census of Population, Households and Dwellings in 2011 has been in use.

 

 

 

Prema metodologiji Ankete o radnoj snazi ne obuhvaća se institucionalno stanovništvo (domovi, samostani, bolnice za trajni smještaj osoba i sl.).

 

The Labour Force Survey methodology determines that the population residing in institutions (such as homes, convents, hospitals for long-term treatments, etc.) is not included in the sample frame.

 

 

 

 

 

 

Revizija podataka

 

Data revision

 

 

 

Kako bi se postigla konzistentnost i usporedivost između podataka za 2014. nadalje s već objavljenim podacima za prijašnje godine, na podacima od 2007. do 2013. provedena je revizija utežavanja, odnosno podaci su uteženi prema rezultatima Popisa 2011. metodom kalibracije. Podaci su objavljeni u Priopćenju ''Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj 2007. – 2013.'' od 23. prosinca 2014.

 

In order to achieve consistency and comparability of data for 2014 and onwards with already published data for previous years, the weighting revision has been done on the data for the period from 2007 to 2013, i.e., the data have been weighted according to the Census 2011 results by using the calibration method. The data are published in the First Release “Active Population in the Republic of Croatia, 2007 – 2013” of 23 December 2014.

 

 

 

Zbog dostupnosti novih i ažurnijih procjena ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske, podaci iz Ankete o radnoj snazi od četvrtog tromjesečja 2015. do četvrtog tromjesečja 2016. revidirani su kako bi bili usklađeni s demografskim podacima Republike Hrvatske. Podaci su objavljeni u Priopćenju od 11. travnja 2017., a podaci za preostala tri tromjesečja 2015. dostupni su u Statistici u nizu.

 

Due to the availability of new and more updated estimates of the total population of the Republic of Croatia, the Labour Force Survey data from the fourth quarter of 2015 to the fourth quarter of 2016 have been revised in order to make them in line with the demographic data on the Republic of Croatia. These data are published in the First Release of 11 April 2017, while the data for the remaining three quarters of 2015 are available in the Statistics in Line.

 

 

 

 

 

 

Nacrt uzorka

 

Sample design

 

 

 

Anketa o radnoj snazi provedena je na slučajnom uzorku privatnih kućanstava. Od 1996. do 2006. uzorak za Anketu bio je posebno definiran za svako provedbeno razdoblje, tj. nije bilo ponovljenog anketiranja odnosno panelnog dijela uzorka. Od 2007. uvedena je panelna komponenta u nacrt uzorka te se kućanstva ponovljeno anketiraju četiri puta. No od početka 2014. prekinuto je ponovljeno anketiranje dotad izabranih kućanstava zbog promjena u metodologiji obrade i provedbe Ankete. S obzirom na to da je kao novi okvir za izbor uzorka korišten Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine, sva kućanstva u prvom tromjesečju 2014. izabrana su prvi put, ali dinamika anketiranja ostala je ista.

 

The Labour Force Survey is based on the random sample of private households. In the period from 1996 to 2006, the sample was separately defined for each period, that is, the interviews were not repeated, which means that the sample did not have a panel component. Since 2007, the panel component has been introduced in the sample design and households have been repeatedly interviewed four times. However, since the beginning of 2014, the repeated interviewing of previously selected households has been abandoned due to changes in the methodology of processing and implementation of the Survey. Having in mind that the Census of Population, Households and Dwellings 2011 has been used as a new sample frame, all households in the first quarter of 2014 were selected for the first time, but the interviewing dynamics remained the same.

 

 

 

Od 2014. utvrđen je novi nacrt uzorka. Uzorak se sastoji od četiri nezavisno odabrana poduzorka, rotacijske grupe (panela). Nacrt uzorka jest dvoetapni stratificirani. Okvir za izbor uzorka je stratificiran u sedam stratuma prema razinama klasifikacije HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 te u njihovoj dodatnoj podjeli na urbani i ruralni dio. Slučajni uzorak nastanjenih stanova izabran je u dvije etape, a upotrijebljeni nacrt uzorka jest dvoetapno uzorkovanje grupa. Prije izbora uzorka formirani su tzv. segmenti. Segmenti su teritorijalne jedinice nastale grupiranjem jednoga ili nekoliko susjednih popisnih krugova, a popisni krugovi jesu teritorijalne jedinice formirane za potrebe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine.

 

Since 2014 the new sample design has been determined. The sample consists of four separately selected subsamples, rotation groups (panels). The sample design is two-stage and stratified. The sample frame is stratified in seven strata at HR_NUTS 2021 classification levels – HR_NUTS 2 and further separated into urban and rural parts. The random sample of inhabited dwellings is selected in two stages and the sample design used is a two-stage cluster sampling. Before selecting the sample, the so-called segments are formed. Segments are territorial units formed by grouping of one or several neighbouring enumeration districts, which were established for the purpose of carrying out the Census of Population, Households and Dwellings 2011.

 

 

 

U prvoj etapi iz svakog stratuma izabran je slučajni uzorak segmenata, a u drugoj etapi slučajni uzorak stanova nastanjenih privatnim kućanstvima u izabranim segmentima.

 

In the first stage, the random sample of segments is chosen from each stratum and in the second one, the random sample of inhabited dwellings within the selected segments.

 

 

 

Od početka 2021. veličina uzorka postupno se povećava, dodavanjem 325 novih kućanstava u svakom panelu odnosno dijelu uzorka koji se anketira prvi put, a predviđeno povećanje trajat će godinu i pol.

 

Since the beginning of 2021, the sample size has been gradually enlarged by adding of 325 new households in each panel, i.e., a part of the sample interviewed for the first time. The enlargement is planned to last for a year and a half.

 

 

 

U drugom tromjesečju 2021. u uzorak je bilo izabrano 7 930 stanova. Anketirali su se svi članovi privatnih kućanstava koji su u tim stanovima stalno živjeli i prihvatili su sudjelovanje u anketi. U drugom tromjesečju 2021. u 3 985 kućanstava anketirana je 9 421 osoba u dobi od 15 i više godina.

 

In the second quarter of 2021, there were 7 930 dwellings selected in the sample. All members of private households permanently living in these dwellings and accepting to participate in the Survey were interviewed. In the second quarter of 2021, there were 9 421 persons aged 15 years and over interviewed in 3 985 households.

 

 

 

 

 

 

Utežavanje

 

Weighting

 

 

 

Postupak utežavanja provodi se radi izračuna procjena za cijelu populaciju kućanstava. Tim postupkom kompenzira se utjecaj nacrta i veličine uzorka te utjecaj neodgovora kućanstava na Anketu.

 

The weighting procedure is carried out in order to calculate the estimate for the whole household population. This procedure provides for the compensation of the design and sample size impact as well as the impact of the non-response of households to the Survey.

 

 

 

Od početka 2014. utvrđen je novi proces utežavanja prikupljenih podataka. U prvoj fazi utežavanja izračunane su težine izbora jedinica u uzorak iz obje etape uzorkovanja (segmenti i stanovi), a u drugoj fazi težine zbog prilagodbe neodgovoru jedinica iz uzorka. U posljednjoj fazi utežavanja konačne težine iz prve dvije faze kalibrirane su na procjene distribucija stanovništva prema dobnim skupinama, spolu i NKPJS-u prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine, koji je ažuriran podacima o živorođenim i umrlim osobama te migracijama stanovništva u Republici Hrvatskoj.

 

Since the beginning of 2014, the new process of weighting the collected data has been determined. In the first phase of the process, the calculation included the weights of the selection of units into the sample taken over from both sampling stages (segments and dwellings) and, in the second one, the weights due to the adjustment to the non-response of units included in the sample. In the last phase of weighting, the final weights calculated in the first two phases were calibrated at the population distribution estimates by age groups, sex and statistical spatial units at the NKPJS 2nd level according to the Census of Population, Households and Dwellings 2011, which was updated with data on live births and deaths as well as on population migrations in the Republic of Croatia.

 

 

 

Kalibracija je proces reutežavanja radi uravnoteženja procjena stanovništva prema dobnim skupinama, spolu i razinama klasifikacije HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 iz Ankete o radnoj snazi tako da te procjene na anketnim podacima točno odgovaraju totalima cijele populacije, dakle distribuciji stanovništva Republike Hrvatske prema dobnim skupinama, spolu i NKPJS-u iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine.

 

The calibration can be described as a process of reweighting aimed at balancing the population estimates by age groups, sex and at HR_NUTS 2021 classification levels – HR_NUTS 2 from the Labour Force Survey so that these estimates of the survey data correspond to the totals of the entire population, that is, to the distribution of the population of the Republic of Croatia by age groups, sex and statistical spatial units at NKPJS 2nd level from the Census of Population, Households and Dwellings 2011.

 

 

 

Stopa neodgovora za drugo tromjesečje 2021. iznosila je 43,3%, a stopa odbijanja 21,8%.

 

The overall non-response rate in the second quarter of 2021 was 43.3% and the refusal rate was 21.8%.

 

 

 

Sljedeća tablica prikazuje procjene, standardne pogreške procjena, intervale pouzdanosti (95%) i koeficijente varijacije za stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti.

 

The following table shows estimates, standard errors of estimates,
95% confidence intervals and the variation coefficients for the activity rate, employment rate and unemployment rate.

 

 

 

Procjene i mjere preciznosti najvažnijih pokazatelja o ekonomskoj aktivnosti stanovništva u drugom tromjesečju 2021.

Estimates and precision measures for the most important indicators of economic activity of population, second quarter of 2021

%

 

Procjena

Estimate

Standardna pogreška procjene

Standard estimation error

Interval pouzdanosti (95%)

Confidence interval (95%)

Koeficijent varijacije

Variation coefficient

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

Activity rate

52,2

0,8

[50,7;53,7]

1,4

 

 

 

 

 

Stopa zaposlenosti

Employment rate

48,1

0,8

[46,6;49,6]

1,6

 

 

 

 

 

Stopa nezaposlenosti

Unemployment rate

8,0

0,6

[6,8;9,1]

7,5

 

 

 


Kratice

 

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

 

COVID-19

bolest prouzročena koronavirusom

 

COVID-19

COrona VIrus Disease-19

EU

Europska unija

 

EC

European Community

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

EU

European Union

EZ

Europska zajednica

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

NACE

Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici

 

HR_NUTS 2021

National Classification of Statistical Regions 2021

NN

Narodne novine

 

HR NUTS 2

2nd level statistical regions

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

ILO

International Labour Organisation

HR NUTS 2021.

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021.

 

ISCO

International Standard Classification of Occupations

HR NUTS 2
tis.

statističke regije 2. razine
tisuća

 

NACE

Statistical Classification of Economic Activities in the
European Community

 

 

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

NKPJS

Nomenclature of Territorial Units for Statistics

 

 

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

NUTS

Common classification of territorial units for statistics

 

 

 

‘000

Thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

 

Symbols

 

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

.

podatak je različit od nule, ali se ne objavljuje jer je procjena vrlo neprecizna

 

.

not zero, but extremely inaccurate estimation

(( ))

neprecizna procjena

 

(( ))

inaccurate estimation

( )

manje precizna procjena

 

( )

less accurate estimation

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić-Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Branka Špoljarić, Marina Munitić, Anita Pavlović, Marija Mišir, Ivana Levačić i Sandra Truntić

Prepared by: Branka Špoljarić, Marina Munitić, Anita Pavlović, Marija Mišir, Ivana Levačić and Sandra Truntić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148