Istarska županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja (Veliki skup vrijednosti) Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 687 Označeno

Ima više od 600 vrijednosti pa zato neće biti automatski prikazane. Koristi funkciju 'Traži' za označavanje vrijednosti
Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
BUJE
Nastao iz stare općine Buje. U 1857., 1869., 1921., 1931., 1981. i 1991. dio podataka sadržan je u gradu Umagu. Od 1857. do 1991. sadrži dio podataka grada Umaga.
Baredine (Buje)
Iskazuje se kao naselje od 1880. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Krasica.
Bibali
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Triban. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Buje.
Brdo
Do 1991. iskazuje se pod imenom Brda. U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Brič.
Brič
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brdo.
Buje
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Bibali.
Buroli
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Lovrečica, grad Umag.
Gamboci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Karšete.
Kaldanija
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kaštel, kao i dio podataka u 1880. Do 1910. iskazivano kao dio naselja. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Plovanija, za koje sadrži podatke u 1981. i 1991.
Kanegra
Od 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Valica, grad Umag, u kojemu su podaci sadržani u 1981. i 1991. Kao dio naselja iskazuje se od 1948. do 1991.
Kaštel
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke, a u 1880. dio podataka za naselje Kaldanija. U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke, a u 1880. dio podataka za naselje Sveta Marija na Krasu, grad Umag. U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Plovanija.
Krasica
U 1869. i 1890. iskazano pod imenom Krašica , a u 1880., 1900. i 1910. pod imenom Krašice. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Baredine i Lozari.
Kršete
Do 1991. iskazivano pod imenom Karšete. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Gamboci.
Kućibreg
Za 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su procijenjeni jer je ovo naselje u navedenim godinama bilo iskazano u naselju Topolovac u Republici Sloveniji.
Lozari
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Krasica. Do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Marušići
U 1869. i od 1890. do 1931. sadrži podatke za bivše naselje Sorbar.
Merišće
U 1921. sadrži podatke za naselje Oskoruš.
Oskoruš
Od 1869. do 1910. iskazivano pod imenom Oskurus, a od 1921. do 1991. pod imenom Skorušica. U 1921. podaci su sadržani u naselju Merišće.
Plovanija
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Kaldanija. Iskazuje se kao dio naselja od 1900. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kaštel, a u 1981. i 1991. u naselju Kaldanija.
Sveta Marija na Krasu (Buje)
U 2001. nastalo izdvajanjem nenaseljenog dijela naselja Sveta Marija na Krasu,grad Umag. Bez stanovnika u cijelom razdoblju od 1857. do 2001.
Triban
U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Bibali.
BUZET
Nastao iz stare općine Buzet. U 1921. sadrži dio podataka općine Lanišće, a u 1857., 1869. 1921. i 1931. dio podataka je sadržan u općini Oprtalj.
Baredine (Buzet)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naseljima Črnica i Salež. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Bartolići
U 1869., 1921. i 1931. iskazano pod imenom Sovišćine, a 1948. pod imenom Bartulići. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Krti.
Barušići
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Paladini, a 1921. i 1931. u naselju Vrh. Od 1880. do 1900. iskazano kao dio naselja.
Benčići (Buzet)
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Duričići, a 1931. u naselju Hum. U 2001. bez stanovnika.
Blatna Vas
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Roč. U 1857. i 1869. sadrži podatkeza naselje Forčići, kao i dio podataka od 1880. do 1900.
Brnobići (Buzet)
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Hum.
Buzet
U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Cunj, Kajini, Krbavčići, Mala Huba, Perci, Počekaji, Selca, Strana, Sveti Ivan, Sveti Martin i Štrped. U 1931. sadrži podatke za naselja Mali Mlun i Veli Mlun. U 2001. povećano za područje naselja Fontana, za koje sadrži podatke od 1880. do 1991. U 1857. i 1869. dio podataka sadržan je u naselju Sveti Ivan.
Cunj
Iskazano pod imenom Pzunj od 1869. do 1900. i Čunj u 1910. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Buzet. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Selca i dio podataka za naselja Strana i Sveti Ivan.
Čiritež
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Roč. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Rim, kao i dio podataka u 1880. i 1900. Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Sušići.
Črnica
U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Ugrini. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselja Baredine i Perci.
Duričići
Iskazuje se kao naselje od 1948. Te godine iskazano pod imenom Duričići-Brda. Do 1921. iskazivano je naselje Brda. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1921., a u 1910. za bivše naselje Šavki. U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Benčići, a u 1931. podaci su sadržani u naselju Hum.
Erkovčići
Od 1910. iskazano pod imenom Sveti Kliman, a u 1948. pod imenom Erkovčići-Sveti Kliman. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Hum. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Kras.
Forčići
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Blatna Vas, kao i dio podataka od 1880. do 1900., a 1921. i 1931. u naselju Roč. Kao naselje iskazuje se od 1953.
Gornja Nugla
Imena Gornja Nugla za današnje naselje i Donja Nugla za bivši dio naselja iskazuju se od 1890. Od 1857. do 1880. iskazivano je bivše naselje Nugla, za koje sadrži podatke u navedenom razdoblju. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Roč, a od 1857. do 1880. dio podataka je sadržan u naselju Krkuž.
Hum
U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Brnobići, Erkovčići, Kotli i Kras, a u 1931. za naselja Benčići i Duričići.
Juradi
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Račice, kao i dio podataka u 1857. i 1869.
Juričići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Podkuk. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Kajini
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Štrped, a 1921. i 1931. u naselju Buzet. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Klarići
U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Medveje, a 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vrh. Sadrži podatke za bivše naselje Dobrova koje je u 1869. i 1910. iskazivano kao naselje.
Kompanj
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Krkuž, a u 1921. i 1931. u naselju Roč. Iskazuje se kao naselje od 1890.
Kosoriga
Od 1869. do 1910. iskazano pod imenom Koseriga (u 1890. Košeriga). U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Račice.
Kotli
Do 1948. iskazivano pod imenom Kotle. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Hum. U 1991. bez stanovnika.
Kras
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Erkovčići, a 1921. i 1931. u naselju Hum. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Krbavčići
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Sveti Martin, a u 1921. i 1931. u naselju Buzet. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Krkuž
Od 1869. do 1900. iskazivano pod imenom Herkuš, a od 1910. do 1981. pod imenom Krkuš. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Roč. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Kompanj, a od 1857. do 1880. podatke za naselje Stanica Roč te dio podataka za naselje Gornja Nugla.
Krti
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Bartolići. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Krušvari
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Račice.
Mala Huba
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naseljima Sveti Ivan i Štrped, a 1921. i 1931. u naselju Buzet. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Mali Mlun
Od 1880. do 1910. iskazano pod imenom Mali Mlum. U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Veli Mlun, a 1931. u naselju Buzet.
Marčenegla
U 1921. podaci su sadržani u naselju Vrh. U 1857., 1869. i 1931. sadrži podatke za naselje Negnar, a u 1880. dio podataka. Do 1981. iskazivano pod imenom Marčenigla.
Marinci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Podkuk. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Martinci
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Račice. Iskazano pod imenom Sv. Martin 1869. i Sv. Martin pri Račicah od 1880. do 1910.
Medveje
Od 1880. do 1910. iskazano pod imenom Medveja. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Klarići, a u 1921. i 1931. u naselju Vrh. Od 1880. do 1900. iskazano kao dio naselja.
Negnar
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Marčenegla, kao i dio podataka u 1881. U 1921. podaci su sadržani u naselju Vrh.
Paladini
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vrh. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselja Barušići i Šćulci, a u 1857., 1869. i 1890. dio podataka za naselje Senj.
Pengari
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Podkuk. Kao naselje iskazuje se od 1953.
Peničići
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Prodani, a u 1921. i 1931. u naselju Podkuk Kao naselje iskazuje se od 1948.
Perci (Buzet)
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naseljima Črnica i Štrped, a 1921. i 1931. u naseljima Buzet i Črnica.
Počekaji
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Sveti Martin, a 1921. i 1931. u naselju Buzet. U 1948. sadrži podatak za bivše naselje Stanica Buzet koje se iskazivalo samo te godine. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Podkuk
Od 1948. do 1971. iskazivalo se pod imenom Potkuk. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Juričići, Marinci i Pengari, a u 1921. i 1931. podatke za naselja Peničići, Podrebar, Prodani i Sveti Donat. U 1857. i 1869. sadrži dio podataka za naselje Podrebar.
Podrebar
U 1921. i 1931. podaci, a u 1857. i 1869. dio podataka sadržani su u naselju Podkuk. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja. Od 1869. do 1910. sadrži podatke za bivše naselje Sveti Uldarik.
Pračana
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sovinjak.
Prodani
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Podkuk. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Peničići.
Račice
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Račički Brijeg i Rimnjak, a u 1921. i 1931. za naselja Juradi, Kosoriga, Krušvari, Martinci, te dio podataka za naselje Štrped. U 1857. i 1869. sadrži dio podataka za naselje Juradi.
Račički Brijeg
Od 1880. do 1910. iskazano pod imenom Breg, a od 1921. do 1981. pod imenom Račički Breg. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Račice. Od 1880. do 1900. iskazano kao dio naselja.
Rim
U 1857. i 1869. podaci su sadržani su u naselju Čiritež, kao i dio podataka u 1880. i 1900. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Roč.
Rimnjak
U 1857., 1969., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Račice. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Roč
U 1921. sadrži podatke za naselja Brgudac, Lanišće, Podgaće i Račja Vas (sve u općini Lanišće), a u 1921. i 1931. podatke za naselja Blatna Vas, Čiritež, Forčići, Gornja Nugla, Kompanj, Krkuž, Rim, Ročko Polje, Stanica Roč i Sušići.
Ročko Polje
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Roč.
Salež
Do 1910. iskazivano pod imenom Salež, a od 1921. do 1981. pod imenom Šalež. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Seljaci i Škuljari te dio podataka za naselje Baredine. U 1921. i 1931.sadrži podatke za naselje Žonti.
Selca
Od 1890. i 1900. iskazano pod imenom Sevce, a u 1948. i 1961. pod imenom Selce. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Cunj, a 1921. i 1931. u naselju Buzet. Od 1880. do 1900. iskazano kao dio naselja.
Seljaci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Salež.
Senj
U 1869., 1880., 1921. i 1931. iskazano pod imenom Senjak, a od 1890. do 1910. pod imenima Senjak i Senj. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Sovinjska Brda. U 1857., 1869. i 1890. dio podataka sadržan je u naselju Paladini, a 1921. i 1931. u naselju Vrh.
Sirotići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sovinjak, kao i dio podataka u 1880. i 1890. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Sovinjak
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Sirotići, kao i dio podataka u 1880. i 1890., a u 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Pračana i Sovinjsko Polje te dio podataka za naselje Sovinjska Brda. Od 1857. do 1880. dio podataka je sadržan u naselju Sovinjsko Polje.
Sovinjska Brda
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naseljima Senj i Sovinjak, a u 1857. i 1869. dio podataka sadržan je u naselju Senj. U 1890. i 1900. iskazano kao dio naselja. Sadrži podatke za bivše naselje Krtobreg koje je od 1869. do 1910. iskazivano kao naselje.
Sovinjsko Polje
Od 1869. do 1910. iskazano pod imenom Polje. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sovinjak. Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Sovinjak.
Stanica Roč
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Krkuž, a u 1921. i 1931. u naselju Roč.
Strana
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Buzet. U 1857. i 1869. dio podataka sadržan je u naselju Cunj.
Sušići
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Čiritež, a u 1921. i 1931. u naselju Roč. Od 1890. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Sveti Donat
Do 1910. te u 1953. i 1961. iskazivano pod imenom Sv. Donat, u 1948. pod imenom Sv. Donat-Bregi, a u 1971. i 1981. pod imenom Donat. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Podkuk.
Sveti Ivan (Buzet)
Do 1961. iskazivano pod imenom Sv. Ivan, a u 1971. i 1981. pod imenom Ivan. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Buzet. U 1857. i 1869. sadrži dio podataka za naselja Buzet i Mala Huba, a istih godina dio podataka sadržan je u naselju Cunj. Iskazuje se kao naselje od 1953.
Sveti Martin
U 1869. iskazano pod imenom Sv. Martin, od 1880. do 1910. i od 1948. do 1961. pod imenom Sv. Martin pri Buzetu, a u 1971. i 1981. pod imenom Martin pri Buzetu. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Buzet. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselja Krbavčići i Počekaji.
Šćulci
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Paladini, a u 1921. i 1931. u naselju Vrh. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Škuljari
U 1880. iskazano pod imenom Ratoši, a u 1890. i 1900. pod imenom Ratoši-Škuljari. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Salež. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Štrped
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naseljima Buzet i Račice. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Kajini i dio podataka za naselja Mala Huba i Perci.
Ugrini
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Črnica. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja. U 1857., 1869. i od 1890. do 1910. sadrži podatke za bivše naselje Kodolje.
Veli Mlun
U 1869. iskazano pod imenom Mlum, a od 1880. do 1910. pod imenom Veli Mlum U 1931. podaci su sadržani u naselju Buzet. U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Mali Mlun.
Vrh
U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Barušići, Klarići, Medveje, Paladini i Šćulci te dio podataka za naselje Senj, a u 1921. sadrži podatke za naselja Marčenegla i Negnar.
Žonti
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Salež, a u 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Zrenj (općina Oprtalj).
LABIN
Nastao iz stare općine Labin. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u općini Raša. U 1921. sadrži dio podataka općine Raša. Od 1857. do 1880., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u općini Sveta Nedelja.
Bartići
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveta Marina, općina Raša, a 1921. u naselju Breg. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Brtići.
Breg
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveta Marina, općina Raša. U 1880. i 1921. sadrži podatke za naselje Gondolići, a u 1921. za naselja Bartići, Duga Luka, Gora Glušići, Kranjci i Sveta Marina, općina Raša. U 1921. sadrži podatke za bivše naselje Žugaj.
Duga Luka
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveta Marina, općina Raša, a u 1921. u naselju Breg. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Gondolići
Do 1991. iskazivano pod imenom Gondolić. U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveta Marina, općina Raša, a u 1880. i 1921. u naselju Breg. Od 1890. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Gora Glušići
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveta Marina, općina Raša), a 1921. u naselju Breg. Iskazuje se kao naselje od 1948.
Kapelica
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Labin. Iskazuje se kao naselje od 1948.
Kranjci
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveta Marina, općina Raša, a 1921. u naselju Breg. Iskazuje se kao naselje od 1948. Sadrži podatke za bivše naselje Žugaj koje je u 1880., 1900. i 1910. iskazivano kao naselje.
Labin
U 1981. povećano pripajanjem naselja Kature. Sadrži podatke za to bivše naselje koje je od 1948. do 1971. iskazivano kao naselje. U 1857. 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Kapelica i Presika. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naseljima Nedešćina i Santalezi (oba u općini Sveta Nedelja).
Marceljani
Od 1857. do 1880., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Cere, općina Sveta Nedelja. Iskazuje se kao naselje od 1948.
Presika
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Labin.
Rabac
U 1857., 1869. i od 1900. do 1971. iskazano pod imenom Rabac Luka, a u 1890. pod imenom Rabačka Luka. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Ripenda Verbanci, kao i dio podataka u 1880. U 1981. povećano pripajanjem naselja Gornji Rabac. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1890. do 1910. i od 1948. do 1971. kad je iskazivano kao naselje.
Ripenda Kosi
Od 1880. do 1910. iskazano pod imenom Kosi, te od 1921. do 1971. pod imenom Ripenda-Kosi. U 1857, 1869, 1921. i 1931. podaci su sadržani su u naselju Ripenda Verbanci. Kao naselje iskazuje se od 1953.
Ripenda Kras
Iskazuje se kao naselje pod imenom Ripenda-Kras od 1948. do 1971. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Ripenda Verbanci.
Ripenda Verbanci
Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Vrbanci, od 1921. do 1971. Ripenda-Vrbanci te u 1981. i 1991. pod imenom Ripenda Vrbanci. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Rabac, Ripenda Kosi, Ripenda Kras i Salakovci, a u 1880. dio podataka za naselje Rabac (bivše naselje Gornji Rabac).
Rogočana
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Brgod, općina Raša, u 1921. u naselju Most-Raša, općina Raša, a u 1931. u naselju Trget, općina Raša. Od 1880. do 1910. sadrži podatke za bivše naselje Rogočana Vela.
Salakovci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Ripenda Vrbanci. Od 1890. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Vinež
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Cere, općina Sveta Nedelja.
NOVIGRAD
Nastao iz stare općine Buje. Do 1991. dio podataka sadržan je u gradu Umagu.
Antenal
Od 1857. do 1880. i 1921. podaci su sadržani u naselju Novigrad, a 1931. u naselju Bužinija. Kao naselje iskazuje se od 1953.
Bužinija
U 1880. iskazano pod imenom Busina. U 1857., 1869., i 1921. podaci su sadržani u naselju Novigrad. U 1931. sadrži podatak za naselje Antenal te dio podataka za naselje Novigrad. Iskazuje se kao naselje od 1948.
Dajla
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Novigrad, kao i dio podataka u 1880. i 1890. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Mareda za koje sadrži dio podataka do 1991.
Mareda
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dajla te naselja Murine, grad Umag. Do 1991. podaci su sadržani u naseljima Dajla i Murine, grad Umag.
Novigrad
U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselja Bužinija i Dajla, a od 1857. do 1880. i u 1921. za naselje Antenal. U 1931. dio podataka sadržan je u naselju Bužinija. U 1880. i 1890. sadrži dio podataka za naselje Dajla.
PAZIN
Nastao iz stare općine Pazin. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u općini Tinjan, od 1857. do 1971. u općini Cerovlje, a do 1961. dio podataka sadržan je u općini Gračošće. Od 1857. do 1890., 1921. i 1931. sadrži dio podataka općine Gračišće. Od 1857. do 1880., 1921. i 1931. sadrži dio podataka općina Motovun i Karojba, a istih je godina dio podataka sadržan u općini Motovun.
Beram
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Vela Traba i dio podataka za naselje Tinjan, općina Tinjan.
Bertoši
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Pazin. Do 1981. iskazivano pod imenom Brtoši.
Brajkovići (Pazin)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Trviž.
Butoniga
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Grdoselo. Do 1910. iskazivano pod imenom Butonega (u 1880. Butonilja).
Grdoselo
U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Butoniga, a u 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka za naselje Kašćerga. Sadrži podatke za bivše naselje Čerišnjevica koje je od 1880. do 1910. i 1948. iskazivano kao naselje.
Heki
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Pazin, kao i dio podataka u 1880. i 1890., odnosno u bivšem naselju Stari Pazin čiji je dio 1981. pripojen naselju Pazin. Sadrži podatke za bivše naselje Grubiši koje je u 1900., 1910. i 1948. iskazano kao naselje.
Ježenj
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Tinjan, općina Tinjan. Sadrži podatke za bivše naselje Mali Ježenj koje je u 1948. iskazano kao naselje, te za bivše naselje Veli Ježenj koje je od 1880. do 1910. i 1948. iskazivano kao naselje.
Kašćerga
U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Grdoselo. U 1931. sadrži podatke za naselje Zamaski Do, kao i dio podataka u 1857., 1869. i 1921. Sadrži podatke za bivše naselje Ukotići koje je od 1880. do 1910. iskazivano kao naselje.
Kršikla
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Grimalda. Sadrži podatke za bivše naselje Gržani koje je od 1880. do 1910. i 1948. iskazivano kao naselje.
Lindar
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Bazgalji, općina Gračišće, kao i dio podataka u 1880. i 1890. U 1857., 1869., 1921. i 1931. također sadrži dio podataka za naselje Zabrežani.
Lovrin
Iskazuje se kao naselje od 1981., kada je izdvojeno iz naselja Stari Pazin (koje je tada prestalo postojati, a preostali je dio istovremeno pripojen naselju Pazin). U 1857., 1869., 1921. i 1931 podaci su sadržani u naselju Pazin. Od 1880. do 1910. i od 1948. do 1971. sadrži dio podataka za bivše naselje Stari Pazin.
Pazin
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Bertoši, Heki, Lovrin i dio podataka za naselje Zabrežani. U 1931. sadrži podatke za naselje Zarečje. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za bivše naselje Stari Pazin te od 1880. do 1910. i od 1948. do 1971. dio podataka za isto naselje koje mu je pripojeno 1981. i tada je prestalo postojati, a od preostalog dijela formirano je naselje Lovrin.
Trviž
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Brajkovići. Sadrži podatke za bivše naselje Katun Trviški koje je od 1880. do 1910. i 1948. iskazano kao naselje.
Vela Traba
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Beram. Sadrži podatke za bivše naselje Mala Traba, koje je u 1900., 1910. i 1948. iskazano kao naselje, te za bivše naselje Ruhci koje je od 1880. do 1910. i 1948. iskazivano kao naselje.
Zabrežani
U 1991. povećano pripajanjem dijela naselja Bazgalji, općina Gračišće. Za taj dio podaci do 1961. sadržani su u naselju Bazgalji. U 1857., 1869., 1921. i 1931 podaci su sadržani u naseljima Lindar i Pazin. Od 1880. do 1910. označeno kao dio naselja. Od 1880. do 1910. i od 1948. do 1971. sadrži podatke za bivša naselja Kašćergani, Katun Lindarski, Pulići i Šajini.
Zamask
U 1869. i 1880. iskazano pod imenom Zumesko. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Sv. Bartol, općina Motovun, i Rakotule, općina Karojba, a u 1880. i dio podataka za naselje Rakotule,općina Karojba. Od 1857. do 1880,, 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Kaldir, općina Motovun.
Zamaski Dol
Od 1869. do 1921. iskazivano pod imenom Zamask, a u 1948. i pod imenom Zamask Pazinski. U 1931. podaci su sadržani u naselju Kašćerga, kao i dio podataka u 1857., 1869. i 1921.
Zarečje
U 1857., 1869. i od 1900. do 1931. dio podataka sadržan je u naselju Novaki Pazinski,općina Cerovlje, a 1931. u naselju Pazin.U 1991. povećano pripajanjem dijela naselja Ćusi, općina Cerovlje, u kojemu je sadržan dio podataka od 1880. do 1910. i od 1948. do 1971.
POREČ
Nastao iz stare općine Poreč. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za općinu Sveti Lovreč, a istih godina dio podataka sadržan je u općini Sveti Lovreč. Do 1991. dio podataka sadržan je u općini Vrsar.
Antonci (Poreč)
U 1880. iskazano kao odvojeni dijelovi pod imenima Antonci i Pribanci (podaci ovdje zbrojeni), od 1890. do 1910. samo pod imenom Pribanci, a od 1948. nadalje samo pod imenom Antonci. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Nova Vas. Od 1890. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Baderna
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Banki, Bonaci, Bratovići, Čehići, općina Sveti Lovre), Jurići, Katun, Matulini, Rakovci, Rupeni, Štifanići i Šušnjići, a u 1921. i 1931. za naselje Jakići Dolinji, općina Sveti Lovreč.
Banki
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Baderna. Od 1890. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Bašarinka
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Nova Vas. Iskazivano pod imenom Balzarini od 1880. do 1910. Kao dio naselja iskazivano od 1880. do 1910. i 1948.
Blagdanići
Iskazuje se od 1948. Te godine iskazano kao dio naselja.
Bonaci
U 1880. iskazano pod imenom Bonaca, a od 1890. do 1910. pod imenom Bonasi. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Baderna.
Bratovići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Baderna. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Brčići (Poreč)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Nova Vas. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Buići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Cancini
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Červar-Porat
Iskazuje se kao naselje od 1991., kada je izdvojeno iz naselja Črvar na do tada nenaseljenom području.
Črvar
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Poreč, kao i dio podataka u 1880. U 1991. smanjeno za dio nenaseljenog područja na kojemu je izgrađeno naselje Červar-Porat. Od 1880. do 1910. iskazuje se kao dio naselja.
Čuši
U 1857., 1869., 1890., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Dračevac. U 1869., 1900., 1910. i 1948. iskazano kao dio naselja.
Dekovići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Dračevac
U 1857., 1869., 1890., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Čuši.
Filipini
Od 1857. do 1880., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Frata
U 1931. podaci su sadržani u naselju Nova Vas. U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselja Gedići, Perci i Rošini, a u 1880. dio podataka za naselje Rošini.
Fuškulin
Sadrži podatke za naselje Jasenovica u 1857., 1869. i 1931.
Garbina
U 1857., 1869., i od 1921. do 1948. podaci su sadržani u naselju Poreč. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Gedići
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Frata, a 1931. u naselju Nova Vas.
Jakići Gorinji
Do 1991. iskazivano pod imenom Jakići II. Od 1993. do 1996. iskazivano pod imenom Gornji Jakići. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički, općina Sveti Lovreč. U 1880., 1890. i 1948. iskazano pod imenom Jakić, a u 1900. i 1910. pod imenom Jakić-Radovčić. Od 1880. do 1910. označavano kao dio naselja.
Jasenovica
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Fuškulin.
Jehnići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj. Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Jeknić.
Jurići (Poreč)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Baderna. Od 1880. do 1910. označavano kao dio naselja.
Kadumi
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj. U 1991. povećano za dio područja naselja Žbandaj u kojemu je sadržan dio podataka od 1880. do 1910. i od 1948. do 1961. U 1971. iskazano pod imenom Hadumi.
Katun
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Baderna.
Kirmenjak
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj. U 1880., 1890. i 1910. iskazano kao dio naselja.
Kosinožići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Nova Vas. Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Kosinosić. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Kukci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Nova Vas. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Ladrovići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Radolović.
Matulini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Baderna. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Mičetići
U 1857., 1869., 1890., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj. U 1880., 1900., 1910. i 1948. iskazano kao dio naselja.
Mihatovići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Nova Vas. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Mikatović. Od 1880. do 1900. iskazivano kao dio naselja.
Mihelići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj. Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Mikelić. U 1890. i 1900. označeno kao dio naselja.
Montižana
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj. Od 1880. do 1910. označeno kao dio naselja.
Mugeba
U 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Poreč.
Mušalež
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Valkarin.
Nova Vas (Poreč)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Antonci, Bašarinka, Brčići, Kosinožići, Kukci, Mihatovići i Stranići kod Nove Vasi. U 1931. sadrži podatke za naselja Frata, Gedići, Perci i Rošini, a u 1921. i 1931. dio podataka za naselje Poreč.
Perci (Poreč)
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Frata, a 1931. u naselju Nova Vas.
Poreč
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Črvar, kao i dio podataka u 1880. U 1857., 1869. i od 1921. do 1948. sadrži podatke za naselje Garbina. U 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naseljima Mugeba i Nova Vas. U 2001. povećano za naselja Gulići, Mali Maj, Materada Maj, Špadići, Veli Maj i Vranići Kod Poreča te za dio područja naselja Funtana, općina Vrsar, za koji su podaci do 1991. sadržani u naselju Funtana, općina Vrsar. Sadrži podatke za navedena bivša naselja (Gulići, Mali Maj, Špadići, Veli Maj i Vranići kod Poreča od 1857. do 1991. i Materada Maj od 1948. do 1991.)
Radmani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj.
Radoši Kod Žbandaja
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj. Od 1857. do 1900. iskazivano pod imenom Radošići. Od 1857. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Rakovci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Baderna. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Rakovec.
Rošini
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Frata, kao i dio podataka u 1880., a u 1931. u naselju Nova Vas. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Rupeni
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Baderna. Od 1890. do 1900. iskazivano kao dio naselja. U 2001. bez stanovnika.
Ružići (Poreč)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj. U 1880. iskazano pod imenom Rusić, a od 1890. do 1910. pod imenom Rušić Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Starići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Stranići Kod Nove Vasi
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Nova Vas. Od 1880. do 1910. označavano kao dio naselja.
Šeraje
Iskazuje se od 1948. Te godine iskazano kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Štifanići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Baderna.
Šušnjići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Baderna. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Sušnić. Od 1880. do 1910. i 1948. iskazivano kao dio naselja.
Valkarin
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Mušalež. Od 1880. do 1910. označavano kao dio naselja.
Veleniki
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Vilanić. U 1880., 1890., 1910. i 1948. iskazano kao dio naselja.
Vržnaveri
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žbandaj. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja pod imenom Vesnaver.
Žbandaj
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Buići, Dekovići, Jehnići, Kadumi, Kirmenjak, Ladrovići, Mihelići, Montižana, Radmani, Radoši kod Žbandaja, Ružići, Starići, Veleniki i Vržnaveri. Od 1857. do 1880., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Filipini, a u 1857., 1869., 1890., 1921. i 1931. za naselje Mičetići.
PULA
Nastao iz stare općine Pula. U 1857. i 1869. sadrži dio podataka općine Ližnjan, u 1857., 1869. i 1921. dio podataka općine Fažana, a do 1991. i dio podataka općine Medulin.
Pula
Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Pulj. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Jadreški, općina Ližnjan i za bivše naselje Štinjan koje je od 1857. do 1948. iskazivano kao naselje. U 1857., 1869. i 1921. dio podataka sadržan je u naselju Fažana, općina Fažana. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Pješčana Uvala, Valbonaša, Vinkuran i Vintijan (sva u općina Medulin). Do 1991. sadrži podatke za naselja Pješčana Uvala i Valbonaša (oba u općini Medulin). U 1857., 1869., 1921., 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Vinkuran i Vintijan (oba u općini Medulin), a u 1910. sadrži podatke za naselje Vintijan.
ROVINJ
Nastao iz stare općine Rovinj.
UMAG
Nastao iz stare općine Buje. U 1857., 1869., 1921., 1931., 1981. i 1991. sadrži dio podataka za grad Buje, a do 1991. sadrži dio podataka za grad Novigrad.
Babići (Umag)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Lovrečica. Sadrži podatke za bivše naselje Kanal koje je od 1910. do 1961. iskazivano kao naselje.
Bašanija
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Umag. U 1971. u ovo naselje uključen je i 71 stanovnik,koji je u popisu bio iskazan u naselju Savudrija.
Crveni Vrh
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Valica u kojemu su sadržani podaci do 1991.
Čepljani
U 1857., 1869., 1921. i 1931 podaci su sadržani u naselju Materada.
Đuba
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Seget u kojemu su podaci sadržani u 1981. i 1991. U 1857., 1869., 1921. 1931. podaci su sadržani u naselju Umag.
Finida
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Petrovija u kojemu su podaci sadržani u 1981. i 1991. Iskazuje se kao dio naselja od 1948.
Juricani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Materada, kao i dio podataka u 1880. i 1890.
Katoro
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Zambratija u kojemu su podaci sadržani do 1991.
Kmeti
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Umag.
Križine
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Lovrečica u kojemu su podaci sadržani od 1857. do 1890., 1921., 1931., 1981. i 1991.
Lovrečica
Do 1931. nazivano Sv. Lovreč. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Babići i Buroli, grad Buje. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Križine za koje sadrži podatke od 1857. do 1890., 1921., 1931., 1981. i 1991.
Materada
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Čepljani, Juricani i Vardica, a u 1880. i 1890. dio podataka za naselja Juricani.
Monterol
U 2001. nastalo dijeljenjem naselja Umag-Komunela između naselja Monterol i Umag. Do 1991. podaci su sadržani u naselju Umag.
Murine
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Umag. Iskazuje se kao naselje od 1953. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Mareda, grad Novigrad za koje sadrži dio podataka do 1991.
Petrovija
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Vilanija. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Finida za koje sadrži podatke u 1981. i 1991.
Savudrija
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Valica. U 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Umag. U 1971. iz ovog naselja isključen je 71 stanovnik koji je priključen naselju Bašanija.
Seget
Do 1991. iskazuje se pod imenom Šeget. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Umag. Iskazuje se kao dio naselja od 1880., a kao naselje od 1900. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Đuba za koje sadrži podatke u 1981. i 1991.
Sveta Marija na Krasu (Umag)
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Kaštel, grad Buje, kao i dio podataka u 1880. Do 1991. iskazuje se pod imenom Marija na Krasu. Kao naselje iskazuje se od 1931. U 2001. izdvojio se nenaseljeni dio naselja iz kojega je formirano novo istoimeno naselje Sveta Marija na Krasu koje je pripalo gradu Buje.
Umag
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Bašanija, Đuba, Kmeti, Murine, Šeget i Zambratija i dio podataka za naselje Vilanija, a u 1921. i 1931.sadrži i dio podataka za naselje Savudrija. U 2001. povećano za dio bivšeg naselja Umag-Komunela koje se podijelilo između naselja Monterol i Umag. Do 1991. sadrži podatke za naselje Monterol, odnosno za bivše naselje Umag- Komunela.
Valica
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Savudrija. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Crveni Vrh te naselja Kanegra, grad Buje. Do 1991. sadrži podatke za naselje Crveni Vrh, a u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Kanegra, grad Buje.
Vardica
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Materada. Od 1880. do 1900. iskazivano kao dio naselja.
Vilanija
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naseljima Petrovija i Umag. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Zambratija
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Umag. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja. Od 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Katoro za koje sadrži podatke do 1991.
BALE
Nastala iz stare općine Rovinj.
Bale
Od 1890. do 1910. iskazano pod imenom Bal. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselja Golaš i Krmed, a u 1880., 1921. i 1931. dio podataka za naselje Golaš.
Golaš
U 1857. i 1869. podaci, a u 1880., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Bale.
Krmed
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Bale.
BARBAN
Nastala iz stare općine Pula. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u općini Marčana.
Balići II Dio
Naselje pod imenom Balići II dio nastalo je nakon popisa 1961. pripajanjem dijela naselja Bašići-Vrljak. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Cvitići. Od 1880. do 1910. iskaivzano pod imenom Vrljak.
Bičići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Šajini.
Borinići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Šajini. Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Borini.
Cvitići
U 1869., 1921. i 1931. iskazano pod imenom Sv. Ivanac. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Balići II dio, Dolica i Gorica, a od 1857. do 1880., u 1921. i 1931. za naselja Medančići i Varoš.
Dolica
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Cvitići.
Draguzeti
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Orihi, a u 1921. i 1931. u naselju Kožljani.
Glavani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Šajini.
Gorica
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Cvitići.
Grandići
Podaci su sadržani u naselju Orihi u 1857. i 1869. te u naselju Kožljani u 1921. i 1931.
Hrboki
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Rakalj, kao i dio podataka u 1880. U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Hreljići, općina Marčana.
Jurićev Kal
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Prhati. U 1890. sadrži dio podataka za naselja Prhati, a u 1910. dio podataka za naselje Vadreš.
Koromani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Prhati, kao i dio podataka u 1880. i 1910. Od 1880. do 1910. i u 1948. označeno kao dio naselja.
Kožljani
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Orihi. U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Draguzeti, Grandići, Orihi, Petehi, Rajki, Rojnići, Vadreš i Želiski.
Manjadvorci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naseljima Rakalj, općina Marčana, i Šajini.
Medančići
Od 1857. do 1880., u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Cvitići.
Melnica
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Prhati.
Orihi
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naseljima Kožljani i Šajini, a u 1857. i 1869. dio podataka sadržan je u naselju Šajini. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselja Draguzeti, Grandići, Kožljani, Petehi, Rajki, Rojnići i Želiski. U 1880. sadrži dio podataka za naselje Želiski, od 1857. do 1890. dio podataka za naselje Vadreš, a u 1910. dio podataka za naselje Rajki.
Petehi
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Orihi, a od 1921. i 1931. u naselju Kožljani. Od 1880. do 1910. iskazano pod imenom Peteki.
Prhati (Barban)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Jurićev Kal, Koromani, Melnica, Puntera i Rebići. U 1880. i 1910. sadrži dio podataka za naselje Koromani. Od 1857. do 1890., u 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Vadreš. U 1890. dio podataka sadržan je u naselju Jurićev Kal.
Puntera
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Prhati.
Rajki (Barban)
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Orihi, kao i dio podataka u 1910., a 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kožljani. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Raići ili Rakolj.
Rebići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Prhati.
Rojnići
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Orihi, a u 1921. i 1931. u naselju Kožljani.
Šajini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Bičići, Borinići i Glavani te dio podataka za naselja Manjadvorci i Orihi.
Vadreš
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naseljima Orihi i Prhati, kao i dio podataka u 1880. i 1890., a 1921. i 1931. u naseljima Kožljani i Prhati. U 1910. dio podataka sadržan je u naselju Jurićev Kal.
Varoš
Od 1857. do 1880., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Cvitići. Od 1890. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Želiski
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Orihi, kao i dio podataka u 1880., a u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kožljani. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja pod imenom Zeleski.
BRTONIGLA
Nastala iz stare općine Buje.
Brtonigla
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Fiorini, Radini i Karigador.
Fiorini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brtonigla. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Karigador za koje sadrži podatke u 1981. i 1991.
Karigador
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Fiorini. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brtonigla, a u 1981. i 1991. u naselju Fiorini.
Radini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brtonigla. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
CEROVLJE
Nastala iz stare općine Pazin. Od 1857. do 1971. sadrži dio podataka grada Pazina.
Belaj
U 1857. i 1869. sadrži podatke za bivše naselje Posert. U 1948. iskazano pod imenom Belaj-Posert. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Borut
Sadrži podatke za bivše naselje Čuleti koje je u 1880. i 1890. iskazano kao naselje.
Cerovlje
U 1921. podaci su sadržani u naselju Gologorica. U 1931. sadrži podatke za naselja Gologorica, Gologorički Dol i Previž.
Ćusi
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Novaki Pazinski, kao i dio podataka u 1880. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Zarečje, grad Pazin. Za taj izdvojeni dio sadrži podatke od 1880. do 1910. i od 1948. do 1971.
Draguć
U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Korelići, a u 1931. za naselje Oslići. U 1921. sadrži dio podataka za naselje Oslići. U 1857., 1869. i od 1900. do 1931. dio podataka sadržan je u naselju Novaki Pazinski. U 1921. i 1931. sadrži podatke za bivše naselje Zajerci koje je od 1857. do 1948. iskazivano kao naselje.
Gologorica
U 1931. podaci su sadržani u naselju Cerovlje. U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke, a u 1880. dio podataka za naselje Gologorički Dol. U 1921. sadrži podatke za naselja Cerovlje i Previž.
Gologorički Dol
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Gologorica, kao i dio podataka u 1880. U 1931. podaci su sadržani u naselju Cerovlje.
Gradinje (Cerovlje)
Sadrži podatke za bivše naselje Runkovci koje je od 1880. do 1910. iskazivano kao naselje.
Grimalda
U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Kršikla i Pagubice, a u 1857. i 1869. dio podataka za naselje Pagubice.
Korelići
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Draguć. Iskazivano pod imenom Korili od 1869. do 1890. i u 1910. te Kureli u 1900. U 1880. sadrži podatke za bivše naselje Valle.
Novaki Pazinski
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Ćusi, a u 1857., 1869. i od 1900. do 1931. dio podataka za naselja Draguć i Zarečje, grad Pazin. Do 1910. iskazivano pod imenom Novaki.
Oslići
U 1921. dio podataka, a u 1931. podaci su sadržani u naselju Draguć.
Pagubice
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Grimalda, kao i dio podataka u 1857. i 1869. Od 1869. do 1900. iskazivano pod imenom Pagovice.
Previž
U 1921. podaci su sadržani u naselju Gologorica, a 1931. u naselju Cerovlje.
FAŽANA
Nastala iz stare općine Pula. U 1857., 1869. i 1921. sadrži dio podataka grada Pule.
Fažana
U 1857., 1869. i 1921. sadrži dio podataka za naselje Pula, otočje Brijuni, grad Pula.
GRAČIŠĆE
Nastala iz stare općine Pazin. Od 1857. do 1890. te u 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u gradu Pazinu.
Batlug
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Gračišće, kao i dio podataka u 1880.
Bazgalji
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Zabrežani, grad Pazin. Za taj izdvojeni dio sadrži podatke do 1961. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Lindar, grad Pazin, kao i dio podataka u 1880. i 1890. Sadrži podatke za bivše naselje Funčići koje je od 1880. do 1910. iskazivano kao naselje i za bivše naselje Lovrinići koje je od 1890. do 1910. iskazivano kao naselje.
Gračišće
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Batlug, Mandalenčići, Jakačići i Milotski Breg. U 1880. sadrži dio podataka za naselja Batlug i Jakačići, a u 1890. dio podataka za naselje Mandalenčići. U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Škopljak.
Jakačići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Gračišće, kao i dio podataka u 1880. Iskazuje se od 1948. Te godine kao dio naselja.
Mandalenčići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Gračišće, kao i dio podataka u 1890.
Milotski Breg
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Gračišće. Od 1880. do 1910. i od 1948. iskazivano pod imenom Milotić-Breg. Sadrži podatke za bivše naselje Jašići koje je od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao naselje.
Škopljak
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Gračišće. Od 1880. do 1910. i od 1948. nadalje iskazuje se kao naselje.
GROŽNJAN
Nastala iz stare općine Buje. Od 1857. do 1880. i u 1921. i 1931. sadrži dio podataka za općinu Oprtalj.
Antonci (Grožnjan)
U 1857., 1869, 1921. 1931. podaci su sadržani u naselju Završje, kao i dio podataka od 1890. do 1910. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Bijele Zemlje
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Grožnjan, kao i dio podataka u 1880. i 1890.
Grožnjan
Do 1890. iskazivano pod imenom Grižnjana. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Bijele Zemlje i Martinčići, a istih je godina dio podataka sadržan u naselju Završje. U 1880. i 1890. sadrži dio podataka za naselje Bijele Zemlje, a od 1880. do 1910. dio podataka za naselje Martinčići.
Kuberton
U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Vrnjak. Od 1857. do 1880. i u 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Šterna.
Makovci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Završje. Kao naselje iskazuje se od 1953.
Martinčići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Grožnjan, kao i dio podataka od 1880. do 1910. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Završje, kao i dio podataka od 1880. Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Villa Morosa (Villa Amorosa). Kao naselje iskazuje se od 1948.
Šterna
Od 1857. do 1880. i u 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Kuberton.
Vrnjak
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Kuberton. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja. U 2001. bez stanovnika.
Završje
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Antonci, kao i dio podataka od 1890. do 1910., a u 1857., 1869., 1921. i 1931. podatke za naselja Makovci i Martinčići te dio podataka za naselja Grožnjan i Pirelići, općina Oprtalj. U 1880. sadrži također dio podataka za naselje Martinčići. Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Vižintini Vrhi, općina Oprtalj.
KANFANAR
Nastala iz stare općine Rovinj.
Barat (Kanfanar)
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Mrgani. U 1921. sadrži podatke za naselja Červari, Dubravci, Jural, Korenići, Ladići i Mrgani.
Brajkovići (Kanfanar)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sošići. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Bubani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sošići. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Babani.
Burići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kanfanar.
Červari
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Mrgani, a u 1921. u naselju Barat. Od 1880. do 1910. označavano kao dio naselja.
Dubravci
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Mrgani, a 1921. u naselju Barat. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Dobrovac.
Jural
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Mrgani, a 1921. u naselju Barat. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Rojal.
Kanfanar
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Burići, Marići, Maružini i Okreti.
Korenići
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Mrgani, a u 1921. u naselju Barat. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Kurili
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sošići.
Ladići
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Mrgani, a u 1921. u naselju Barat. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Vladić.
Marići (Kanfanar)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kanfanar.
Maružini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kanfanar. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Morosini.
Matohanci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sošići.
Mrgani
U 1921. podaci su sadržani u naselju Barat. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Barat, a u 1857., 1869. i 1931. za naselja Červari, Dubravci, Jural, Korenići i Ladići. Do 1931. iskazivano pod imenom Morgani.
Okreti
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kanfanar. Od 1880. do 1910. označavano kao dio naselja.
Putini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sošići.
Sošići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Brajkovići, Bubani, Kurili, Matohanci, Putini, Šorići i Žuntići.
Šorići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sošići. Iskazivano pod imenom Zorići od 1880. do 1910. i Sorići u 1953. i 1961.
Žuntići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sošići. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Zonti, a od 1880. do 1900. označavano kao dio naselja.
KAROJBA
Nastala iz stare općine Pazin. Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u gradu Pazinu.
Karojba
Sadrži podatke za bivše naselje Močibobi koje je u 1880., 1900. i 1948. iskazano kao naselje.
Novaki Motovunski
Do 1931. iskazivano pod imenom Novaki. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Škropeti, kao i dio podataka u 1880. Sadrži podatke za bivše naselje Lakoselci koje je u 1880. i 1948. iskazivano kao naselje.
Rakotule
Od 1857. do 1880., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Zamask, grad Pazin. U 1880. iskazano pod imenom Rakodol.
Škropeti
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Novaki Motovunski, kao i dio podataka u 1880. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Sela.
KAŠTELIR - LABINCI
Nastala iz stare općine Poreč.
Babići (Kaštelir-Labinci)
U 1880. iskazano pod imenom Legović. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kaštelir. U 1991. izdvojio se dio naselja u samostalno naselje Cerjani za koje sadrži podatak u 1880.
Brnobići (Kaštelir-Labinci)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kaštelir. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Cerjani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kaštelir, a 1880. u naselju Babići. Iskazuje se kao naselje od 1991., kada je izdvojeno iz naselja Babići, a kao dio naselja od 1890.
Deklići
Od 1857. do 1880,, 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kaštelir. U 1948. i 1953. iskazano pod imenom Diklići. Od 1890. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Dvori
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Kaštelir
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Babići, Brnobići, Cerjani i Krančići, a od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. za naselja Deklići, Kovači, Mekiši kod Kaštelira, Rogovići, Rojci, Roškići, Tadini i Valentići.
Kovači
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kaštelir. Od 1890. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Krančići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kaštelir. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Kocjančić.
Labinci
Od 1869. do 1890. iskazivano pod imenom Sv. Nedelja.
Mekiši Kod Kaštelira
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kaštelir. Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Mekišica. Od 1890. do 1910. i 1948. iskazivano kao dio naselja.
Rogovići
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kaštelir. Od 1890. do 1910. označavano kao dio naselja. U 1948. iskazano pod imenom Vela Stancija.
Rojci
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kaštelir. U 1890. i 1900. označeno kao dio naselja.
Roškići
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kaštelir. Od 1890. do 1910. označavano kao dio naselja.
Tadini
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kaštelir.
Valentići
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kaštelir.
KRŠAN
Nastala iz stare općine Labin. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u općini Pićan.
Blaškovići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kršan. Kao naselje iskazuje se od 1948.
Boljevići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kršan. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Boleško, u 1890. i 1900. pod imenom Boljansko, a u 1910. pod imenom Boljansko Selo.
Čambarelići
Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Vidaki, a u 1948. pod imenom Čambarelići-Vidaki. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kršan. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Eržišće
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Plomin. Do 1991. iskazivano pod imenom Ržišće, a u 1890. iskazano pod imenom Brsišće.
Jesenovik
U 1857. iskazano pod imenom Jesenovica, a u 1869. i 1880. pod imenom Jesenović.
Kostrčani
Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano pod imenom Kostrčane. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Zankovci. Sadrži podatke za bivše naselje Brdo. koje je u 1857., 1869. i od 1921. do 1948. iskazivano kao naselje, te za bivše naselje Draga koje je od 1880. do 1910. iskazivano kao naselje.
Kožljak
Iskazivano pod imenom Sela u 1880. i Selo od 1890. do 1910., a od 1921. do 1991. pod imenom Kozljak. Sadrži podatke za bivše naselje Katun, koje je od 1880. do 1910. iskazivano kao naselje, te za bivše naselje Mala Kraska koje je u 1857., 1869. i 1921. iskazano kao naselje.
Kršan
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Blaškovići, Boljevići, Čambarelići, Lazarići i Veljaki.
Lanišće (Kršan)
Iskazuje se kao naselje od 1948. kada je iskazano pod imenom Lanišće- Čepić. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Purgarija - Čepić.
Lazarići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kršan.
Letaj
U 1857., 1869. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Grobnik, općina Pićan, a 1921. u naselju Tupljak, općina Pićan.
Plomin
U 1857., 1869. i od 1921. do 1948. sadrži podatke za naselje Stepčići, a u 1857., 1869., 1921. i 1931. za naselja Eržišće, Plomin Luka, Vozilići i Zagorje. U 1948. sadrži dio podataka za naselje Plomin Luka.
Plomin Luka
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Plomin, kao i dio podataka u 1948. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Porto, a od 1921. do 1971. pod imenom Plomin-Luka.
Polje Čepić
Iskazuje se kao naselje pod imenom Polje-Čepić od 1948. do 1971. Podaci u 1857., 1869., 1921. i 1931. te dio podataka u 1880. i 1890. sadržani su u naselju Purgarija Čepić.
Potpićan
Do 1991. iskazivano pod imenom Podpićan. Iskazuje se kao naselje od 1981. kad je nastalo osamostaljenjem istoimenog dijela iz naselja Pićan, općina Pićan, i pripajanjem bivšeg naselja Novi Kršan. Sadrži podatke za to bivše naselje koje je od 1953. do 1971. iskazivano kao naselje. Iskazuje se kao dio naselja od 1890. U Zakonu iz 1962. greškom je iskazano kao samostalno naselje. U 1890. i 1900. iskazano pod imenom Breg, a u 1948. pod imenom Breg pod Pićanom.
Purgarija Čepić
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Čepić, u 1880. i 1890. pod imenom Purgarija, u 1990. pod imenom Purgarija, u 1910. pod imenom čepić, u 1948. pod imenom Čepić-Purgarija, a od 1953. do 1971. pod nazivom Purgarija-Čepić. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Lanišće, Polje Čepić i Zatka Čepić, a u 1880. i 1890. dio podataka za naselje Polje Čepić.
Stepčići
U 1857., 1869. i od 1921. do 1948. podaci su sadržani u naselju Plomin.
Veljaki
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kršan.
Vozilići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Plomin. Sadrži podatke za bivše naselje Stabljevac koje je u 1880. i 1890. iskazano kao naselje.
Zagorje
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Plomin.
Zankovci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kostrčani. Od 1948. do 1961. iskazivano pod imenom Žankovci. Sadrži podatke za bivše naselje Dražine koje je od 1880. do 1910. i 1948. iskazano kao naselje te za bivše naselje Škabići koje je u 1880. i 1948. iskazano kao naselje.
Zatka Čepić
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Purgarija Čepić. Do 1971. iskazivano pod imenom Zatka-Čepić.
LANIŠĆE
Nastala iz stare općine Buzet. U 1921. dio podataka sadržan je u gradu Buzetu.
Brest
U 1921. podaci su sadržani u naselju Slum, a u 1931. sadrži podatke za naselje Kropinjak.
Brgudac
U 1921. podaci su sadržani u naselju Roč, grad Buzet, a 1931. u naselju Lanišće.
Jelovice
U 1931. podaci su sadržani u naselju Vodice.
Klenovšćak
U 1921. podaci su sadržani u naselju Trstenik.
Kropinjak
U 1890., 1910. i od 1953. nadalje iskazuje se kao naselje. U 1921. podaci su sadržani u naselju Slum, a u 1931. u naselju Brest.
Lanišće
U 1921. podaci su sadržani u naselju Roč, grad Buzet. U 1931. sadrži podatke za naselja Brgudac, Podgaće, Prapoće, Račja Vas i Rašpor.
Podgaće
U 1921. podaci su sadržani u naselju Roč, grad Buzet, a u 1931. u naselju Lanišće.
Prapoće
Od 1869. do 1890. iskazivano pod imenom Praporče, 1900. Praproče, od 1910. do 1931. Praproće, u 1948. Prapoće te od 1953. do 1991. Prapoče. U 1921. podaci su sadržani u naselju Trstenik, a u 1931. u naselju Lanišće.
Račja Vas
U 1921. podaci su sadržani u naselju Roč, grad Buzet, a u 1931. u naselju Lanišće.
Rašpor
U 1921. podaci su sadržani u naselju Trstenik, a u 1931. u naselju Lanišće.
Slum
U 1921. sadrži podatke za naselja Brest i Kropinjak.
Trstenik
U 1921. sadrži podatke za naselja Klenovšćak, Prapoće i Rašpor.
Vodice
U 1931. sadrži podatke za naselje Jelovice.
LIŽNJAN
Nastala iz stare općine Pula. U 1857. i 1869. dio podataka sadržan je u gradu Puli.
Jadreški
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Pula, grad Pula.
Muntić
Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Montić.
Valtura
U 1869. i od 1890. do 1931. iskazivano pod imenom Altura.
LUPOGLAV
Nastala iz stare općine Pazin.
Boljun
Od 1857. do 1890., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Boljunsko Polje. Sadrži podatke za bivše naselje Šupljini koje je od 1880. do 1910. i 1948. iskazivano kao naselje.
Boljunsko Polje
Od 1857. do 1890., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Boljun, a u 1857., 1869., 1921. i 1931.dio podataka sadržan je u naselju Vranja.
Brest Pod Učkom
Do 1931. iskazivano pod imenom Brest.
Dolenja Vas
U 1857. i 1869. dio podataka sadržan je u naselju Lesišćina.
Lesišćina
U 1857. i 1869. sadrži dio podataka naselja Dolenja Vas.
Lupoglav
Iskazuje se kao dio naselja od 1890. do 1910., i to pod imenom Lupoglava. Kao naselje iskazuje se od 1948. pod imenom Lupoglav. Sadrži podatke za bivše naselje Gorenja Vas od 1857. do 1900. i od 1921. do 1948. kad je iskazivano kao naselje.
Vranja
Sadrži dio podataka za naselje Boljunsko Polje u 1857., 1869., 1921. i 1931. te podatke za bivše naselje Grozići koje je od 1880. do 1910. iskazivano kao naselje.
MARČANA
Nastala iz stare općine Pula. U 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u općini Barban. Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. sadrži dio podataka općine Barban.
Belavići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Rakalj.
Bratulići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Rakalj. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Bratelići.
Cokuni
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Krnica. U 1880. dio podataka sadržan je u naselju Peruški, a 1890. dio u naselju Prodol. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Divšići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Filipana. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Divisići.
Filipana
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Divšići, Orbanići, Pinezići i Šarići. Do 1931. iskazivano pod imenom Filipan.
Hreljići
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Rakalj, a u 1921. i 1931. u naselju Hrboki, općina Barban. U 1880. iskazano pod imenom Krelji, a u 1890. i 1900. pod imenom Hrelji.
Krnica
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Cokuni, Mali Vareški, Mutvoran, Pavićini, Peruški, Prodol, Šegotići i Veliki Vareški, a u 1948. dio podataka za naselje Prodol.
Kujići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Rakalj.
Loborika
Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Loborik.
Mali Vareški
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Krnica. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Mutvoran
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Krnica. Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Momoran, a u 1910. pod imenom Mormoran. U 1880., 1890. i 1910. iskazivano kao dio naselja.
Orbanići (Marčana)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Filipana.
Pavićini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Krnica. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja pod imenom Pavići.
Peruški
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Krnica. U 1880. sadrži dio podataka za naselje Cokuni.
Pinezići
Do 1991. iskazivano pod imenom Pinežići. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Filipana.
Prodol
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Krnica, kao i dio podataka u 1948. U 1890. sadrži dio podataka za naselje Cokuni.
Rakalj
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Belavići, Bratulići, Kujići te dio podataka za naselje Manjadvorci, općina Barban. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselja Hrboki, općina Barban i Hreljići. U 1880. također sadrži i dio podataka za naselje Hrboki, općina Barban.
Šarići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Filipana.
Šegotići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Krnica. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Veliki Vareški
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Krnica. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
MEDULIN
Nastala iz stare općine Pula. Do 1991. dio podataka sadržan je u gradu Puli.
Banjole
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Pomer. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja.
Pješčana Uvala
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Pula, grad Pula. Do 1991. podaci su sadržanu u naselju Pula, grad Pula.
Pomer
U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Banjole.
Valbonaša
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Pula, grad Pula. Do 1991. podaci su sadržanu u naselju Pula, grad Pula.
Vinkuran
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Pula, grad Pula. U 1857., 1869., 1921., 1981. i 1991. podaci su sadžani u naselju Pula, grad Pula. Do 1931. iskazivano pod imenom Vincural.
Vintijan
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Pula, grad Pula. U 1857., 1869., 1910., 1921., 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Pula, grad Pula.
MOTOVUN
Nastala iz stare općine Pazin. Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. sadrži dio podataka grada Pazina, a istih je godina dio podataka sadržan u gradu Pazinu.
Brkač
U 185., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Motovun.
Kaldir
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Motovun, a od 1857. do 1880., 1921. i 1931. dio podataka za naselje Zamask, grad Pazin.
Motovun
U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naseljima Brkač i Kaldir. U 1880. iskazano pod imenom Matovun.
Sveti Bartol
Iskazuje se kao naselje od 1948., a kao dio naselja od 1880. Do 1961. iskazivalo se pod imenom Sv. Bartol, a 1971. i 1981. pod imenom Bartol. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Zamask, grad Pazin, kao i dio podataka u 1880.
OPRTALJ
Nastala iz starih općina Buje i Buzet. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u gradu Grožnjanu, a istih godina sadrži dio podataka grada Buzeta.
Bencani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Oprtalj. Do 1981. iskazivano pod imenom Benčani.
Golubići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Oprtalj, kao i dio podataka u 1880.
Gradinje (Oprtalj)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naseljima Oprtalj i Zrenj. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Ipši
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Oprtalj.
Krajići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Oprtalj.
Livade
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Oprtalj, kao i dio podataka u 1880.
Oprtalj
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Bencani, Golubići, Ipši, Livade, Krajići, Sveti Ivan, Sveta Lucija, Šorgi i Vižintini-Vrhi, a istih godina sadrži i dio podataka za naselja Gradinje i Pirelići. U 1880. sadrži dio podataka za naselja Livade i Sveta Lucija. U 1880. i 1890. sadrži i dio podataka za naselje Pirelići.
Pirelići
Do 1948. iskazivano pod imenom Perelići. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naseljima Oprtalj i Završje, općina Grožnjan, te u 1880. i 1890. dio podataka u naselju Oprtalj.
Sveta Lucija
Od 1890. do 1910. i od 1948. do 1961. iskazivano pod imenom Sv. Lucija, a od 1971. do 1991. pod imenom Lucija. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Oprtalj, kao i dio podataka u 1880. Kao naselje iskazuje se od 1953.
Sveti Ivan (Oprtalj)
Do 1961. iskazivano pod imenom Sv. Ivan, a od 1971. do 1991. pod imenom Ivan. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Oprtalj.
Šorgi
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Oprtalj. Iskazuje se kao dio naselja od 1880., a kao naselje od 1900.
Vižintini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Zrenj. Do 1900. iskazivano kao dio naselja
Vižintini Vrhi
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naseljima Oprtalj i Završje, općina Grožnjan, a u 1880. dio podataka u naselju Završje, općina Grožnjan. Do 1948. iskazivano pod imenom Vižintini. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Zrenj
U 1880. iskazivano pod imenom Zdrenja, a u 1890. i 1900. pod imenom Ždrenj. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Vižintini i Žnjidarići, a istih godina i dio podataka za naselja Gradinje i Žonti, grad Buzet.
Žnjidarići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Zrenj. U 1880. iskazano pod imenom Žnidrići, a od 1890. do 1910. pod imenom Žnidarići. Kao naselje iskazuje se od 1953.
PIĆAN
Nastala iz stare općine Labin. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka općine Kršan.
Grobnik
U 1921. podaci su sadržani u naselju Tupljak. U 1857., 1869. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Letaj, općina Kršan.
Jakomići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci, a u 1880. dio podataka sadržan je u naselju Pićan. U 1890. sadrži dio podataka naselja Zajci. Iskazano kao dio naselja u 1948., a kao naselje u 1953.
Krbune
U 1921. podaci su sadržani, a u 1931. sadrži podatke za naselje Tupljak. Sadrži podatke za bivše naselje Beloglavski Breg koje je od 1880. do 1910. iskazivano kao naselje.
Kukurini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Pićan, kao i dio podataka u 1880.
Montovani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Pićan, kao i dio podataka u 1880. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Fornasari. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Orič
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Pićan, kao i dio podataka u 1880. Do 1961. iskazivano pod imenom Orić.
Pićan
U 1981. smanjeno osamostaljenjem dijela naselja Potpićan, općina Kršan. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Jakomići, Sveta Katarina, Kukurini, Montovani, Orič i Zajci, a u 1880. dio podataka za naselja Jakomići, Kukurini, Montovani i Orič. Sadrži podatke za bivše naselje Lukeži koje je od 1890. do 1910. iskazivano kao naselje.
Sveta Katarina
Do 1961. iskazivano pod imenom Sv. Katarina, a od 1971. do 1991. pod imenom Katarina. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Pićan. Sadrži podatke za bivša naselja Belušići i Obrš koja su od 1890. do 1910. iskazivana kao naselja i za bivše naselje Benići koje je od 1880. do 1910. iskazivano kao naselje.
Tupljak
U 1931. podaci su sadržani u naselju Krbune. U 1921. sadrži podatke za naselja Grobnik i Krbune i dio podataka za naselje Letaj, općina Kršan. Od 1880. do 1910. i od 1948. iskazivano kao naselje.
Zajci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Pićan, a u 1890. dio podataka sadržan je u naselju Jakomići. Od 1880. do 1910. i 1948. označeno kao dio naselja.
RAŠA
Nastala iz stare općine Labin. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka grada Labina. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka općine Sveta Nedelja, a istih godina dio podataka sadržan je u općini Sveta Nedelja.
Barbići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kunj.
Brgod
U 1921. podaci su sadržani u naselju Most-Raša, a u 1931. u naselju Trget. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselja Most-Raša, Polje, Rogočana, grad Labin i Trget te dio podataka za naselje Trgetari.
Brovinje
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Skitača.
Crni
Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Cokuti. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Skitača.
Drenje
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Skitača.
Koromačno
Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Predubac. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Skitača.
Krapan
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Cere, općina Sveta Nedelja.
Kunj
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Barbići, Letajac, Mali Turini, općina Sveta Nedelja, Topid i Veli Turini, općina Sveta Nedelja.
Letajac
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kunj. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Most-Raša
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Brgod, a 1931. u naselju Trget. U 1921. sadrži podatke za naselja Brgod, Polje, Rogočana, grad Labin, Trget i dio podataka za naselje Trgetari. Iskazuje se kao naselje od 1948.
Polje
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Brgod, u 1921. u naselju Most-Raša, a u 1931. u naselju Trget. Od 1880. do 1910. i 1948. iskazivano kao dio naselja.
Raša
Iskazuje se od 1948., u toj godini kao dio naselja.
Ravni
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Skitača. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Ravne. U 1880. i 1890. označeno kao dio naselja.
Skitača
U 1900. i 1931. iskazano pod imenom Sv. Lucija na Skitači, a u 1921. pod imenom Sv. Lucija. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Brovinje, Crni, Drenje, Koromačno, Ravni i Skvaranska. Sadrži podatke za bivše naselje Cerovica koje je u 1857. i 1869. iskazivano kao naselje.
Skvaranska
Podaci su sadržani u naselju Skitača u 1857., 1869., 1921. i 1931. U 1880. iskazano pod imenom Skavranska. U 1880. i 1890. označeno kao dio naselja.
Stanišovi
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Labinski. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselja Sveti Lovreč Labinski i Viškovići, a u 1857., 1869., 1880. i 1910. sadrži dio podataka za naselje Trgetari. U 1880. iskazano pod imenom Vlačići.
Sveta Marina
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Kermenica, od 1880. do 1948. pod imenom Sv. Marina, od 1953. do 1971. pod imenom Prkušnica, a u 1981. i 1991. pod imenom Marina. U 1921. podaci su sadržani u naselju Breg, grad Labin. U 1857., 1869. i 1931. sadrži podatke za naselja Bartići, Breg, Duga Luka, Gondolić, Gora Glušići, Kranjci (sva u gradu Labinu) te za bivše naselje Žugaj, grad Labin.
Sveti Bartul
Od 1880. do 1910. i 1948. iskazivano pod imenom Sv. Bartul, a od 1953. do 1991. pod imenom Vicani. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Cere, općina Sveta Nedelja.
Sveti Lovreč Labinski
Do 1931. i od 1953. do 1991. iskazivano pod imenom Diminići, a 1948. pod imenom Sv. Lovreč. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Stanišovi. U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Stanišovi, Trgetari i Viškovići.
Topid
Do 1991. iskazivano pod imenom Topit. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kunj.
Trget
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Brgod, a u 1921. u naselju Most-Raša. U 1931. sadrži podatke za naselja Brgod, Most- Raša, Polje i Rogočana, grad Labin, i dio podataka za naselje Trgetari. U 1880. iskazano pod imenom Tragetarić. Sadrži podatke za bivše naselje Kapelica koje je u 1880., 1900. i 1910. iskazivano kao naselje. Od 1880. do 1910. označavano kao dio naselja.
Trgetari
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naseljima Brgod i Stanišovi, a 1921. i 1931. u naselju Sveti Lovreč Labinski. Dio podataka u 1880. i 1910. sadržan je u naselju Stanišovi, u 1921. u naselju Most-Raša te u 1931 u naselju Trget. Sadrži podatke za bivša naselja Burijaki i Ivanušići u 1880., 1900. i 1910. Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Tragetarići.
Viškovići
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Stanišovi, a u 1921. i 1931. u naselju Sveti Lovreč Labinski.
SVETA NEDELJA
Nastala iz stare općine Labin. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka grada Labine i općine Raša., a u 1880. dio podataka grada Labina. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u općini Raša.
Cere (Sveta Nedelja)
U 1857. iskazano pod imenom Cerje, a od 1880. do 1910. pod imenom Cer. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Krapan, općina Raša, Mali Golji, Markoci, Sveti Bartul, općina Raša, Veli Golji i Vinež, općina Labin. U 1857., 1869. i od 1910. do 1948. sadrži podatke za naselje Snašići, a od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. za naselje Marceljani, grad Labin.
Frančići
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Martinski. Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Franičić. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Jurazini
Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Kirješić, a od 1921. do 1991. pod imenom Juražini. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Nedešćina. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Kraj Drage
Do 1991. iskazivano pod imenom Kraj Draga. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Martinski.
Mali Golji
Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Cernuljevo, odnosno Černjulevo. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Cere, a 1880. u naselju Veli Golji.
Mali Turini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kunj, općina Raša.
Marići (Sveta Nedelja)
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Martinski.
Markoci
Do 1991. iskazivano pod imenom Markoči. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Cere.
Martinski
U 1857., 1869., 1921. i 1931. iskazano pod imenom Vetva, od 1880. do 1910. pod imenom Sv. Martin, a u 1948. pod imenom Sv. Martin-Vetva. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Kraj Drage, Paradiž, Ružići i Županići, a od 1857. do 188. te u 1921. i 1931. za naselja Frančići i Marići. Od 1880. do 1910. sadrži podatke za bivše naselje Čamparovica.
Nedešćina
U 1857., 1869., 1921. i 1931. iskazano pod imenom Sv. Dominika, od 1880. do 1910. pod imenom Sv. Nedelja, a u 1948. pod imenom Sv. Nedelja Labinska. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Jurazini, Štrmac i Vrećar, te dio podataka naselja Labin, grad Labin. Od 1890. do 1910. sadrži podatke za bivša naselja Cargnelli Villa i Spagnolli.
Paradiž
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Martinski. Ime Paradis jest u skladu sa Zakonom iz 1962., a od 1971. iskazuje se pod imenom Paradiž.
Ružići (Sveta Nedelja)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Martinski. Sadrži podatke za bivše naselje Ružić Veli od 1880. do 1910.
Santalezi
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Dubrova. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Labin, grad Labin.
Snašići
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Dubrova. U 1857., 1869. i od 1910. do 1948. podaci su sadržani u naselju Cere.
Štrmac
Do 1991. iskazivano pod imenom Strmac. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Nedešćina.
Šumber
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Sumberg, u 1880. pod imenom Gorenji Kraj, u 1890. pod imenom Šumber, u 1900. i 1910. pod imenom Šumbreg, a od 1948. nadalje ponovo Šumber. Sadrži podatke za bivša naselja Golomičari u 1900. i 1910., Grašići i Šćedin u 1900., 1910. i 1948., Noskovići i Radovići u 1948.
Veli Golji
U 1880. iskazano pod imenom Golji, a od 1890. do 1910. pod imenom Golja. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Cere. U 1880. sadrži podatak za naselje Mali Golji.
Veli Turini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kunj, općina Raša.
Vrećari
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Nedešćina. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Županići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Martinski. Sadrži podatke za bivše naselje Matijuci, koje je u 1880., 1900. i 1910. iskazano kao naselje, te za bivše naselje Žnjidari koje je u 1880. i 1900. iskazano kao naselje.
SVETI LOVREČ
Nastala iz stare općine Poreč. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u gradu Poreču, a istih godina sadrži dio podataka grada Poreča.
Begi
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Gradina. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Bralići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Gradina. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Čehići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Baderna, grad Poreč. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Cekić. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Delići
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Flengi, a 1931. u naselju Gradina. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Flengi
Od 1869. do 1910. iskazivano pod imenom Leme. U 1931. podaci su sadržani u naselju Gradina. U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselja Delići, a od 1857. do 1890. i u 1921. za naselje Kloštar. Sadrži i podatke za bivše naselje San Michele od 1880. do 1921.
Frnjolići
Iskazuje se kao dio naselja u 1948., a od 1953. kao naselje. U 1991. i 2001. bez stanovnika.
Gradina
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Begi, Bralići, Kontešići i Marasi, a 1931. za naselja Delići, Flengi i Kloštar. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Heraki
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički.
Ivići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Janki. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja. U 2001. bez stanovnika.
Jakići Dolinji
U 1910. i 1948. iskazano pod imenom Jakići, a od 1953. do 1991. pod imenom Jakići I. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Baderna. Kao dio naselja iskazuje se od 1910., a kao naselje od 1948.
Jurcani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. U 1880., 1890. i 1910. iskazano kao dio naselja.
Kapovići
Iskazuje se kao dio naselja od 1948., a od 1953. kao naselje.
Kloštar
Od 1857. do 1890. i u 1921. podaci su sadržani u naselju Flengi, a 1931. u naselju Gradina. U 1900. i 1910. iskazano kao dio naselja.
Knapići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Napić. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Kontešići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Gradina. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Kršuli
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Prtinaci. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Krunčići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. U 1900., 1910. i 1948. iskazivano pod imenom Krunčići-Matošovići.
Lakovići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. Od 1880. do 1910. i 1948. iskazivano kao dio naselja.
Marasi
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Gradina.
Medaki
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Medvidići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Medivić. Od 1880. do 1910. i 1948. iskazivano kao dio naselja.
Orbani
Iskazuje se kao naselje od 1948. Te godine iskazano pod imenom Orbani-Janki.
Pajari
Od 1857. do 1890., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. U 1900. i 1910. iskazano kao dio naselja.
Perini
U 1857, 1869, 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. U 1857., 1869., 1921. i 1931. te od 1953. do 1981. iskazivano pod imenom Perčići. Pod imenom Perini iskazuje se od 1991. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Radići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja pod imenom Radini.
Rajki (Sveti Lovreč)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Selina
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Nova Vas.
Stranići Kod Lovreča
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Dodić.
Sveti Lovreč Pazenatički
U 1869. i 1880. iskazano pod imenom Sv. Lavrenac, od 1890. do 1910. pod imenom Sv. Lovreč Paženatički, a do 1991. pod imenom Lovreč. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Heraki, Ivići, Jakići Gorinji, grad Poreč, Jurcani, Knapići, Kršuli, Krunčići, Lakovići, Medaki, Medvidići, Perini, Radići, Rajki, Selina, Stranići kod Lovreća, Vošteni i Zgrabljići, a od 1857. do 1890. i u 1921. i 1931. za naselje Pajari.
Vošteni
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. Od 1880. do 1900. iskazivano kao dio naselja.
Zgrabljići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Lovreč Pazenatički. Od 1880. do 1910. i u 1948. označavano kao dio naselja. U I izdanju knjige Naselja
SVETI PETAR U ŠUMI
Nastala iz stare općine Pazin.
Sveti Petar u Šumi
Do 1961. i u 1991. iskazivano pod imenom Sv. Petar u Šumi, a u 1971. i 1981 pod imenom Petar u Šumi. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za bivša naselja Dajčići, Dolinci, Glavica, Gljuščići, Jukini, Slavčići i Turčinovići.
SVETVINČENAT
Nastala iz stare općine Pula. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka općine Vodnjan.
Bibići
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Bokordići, a u 1921. u naseljima Bokordići i Pusti.
Bokordići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Foli, Pajkovići i Peresiji, a u 1857., 1869. i 1931. podatke za naselja Bibići, Bričanci i Pusti te dio podataka za naselja Krančići i Svetvinčenat. U 1921. sadrži dio podataka za naselje Bibići.
Boškari
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Štokovci, a 1921. u naselju Režanci.
Bričanci
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Bokordići, a 1921. u naselju Pusti. Od 1880. do 1910. označavano kao dio naselja.
Butkovići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Juršići, kao i dio podataka u 1880.
Cukrići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Juršići, kao i dio podataka u 1880. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Cukarić.
Čabrunići
Od 1880. do 1910. iskazano pod imenom Zabronić. U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Štokovci.
Foli
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Bokordići. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Juršići
U 1857., 1869., 1921, 1931. sadrži podatke za naselja Butkovići i Cukrići te dio podataka za naselje Gajana, općina Vodnjan. U 1880. sadrži dio podataka za naselja Butkovići i Cukrići.
Kranjčići
Do 1991. iskazivano pod imenom Krančići. U 1857, 1869. i 1931. podaci su sadržani u naseljima Bokordići i Smoljanci, a 1921. u naseljima Pusti i Smoljanci.
Pajkovići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Bokordići, a 1880. u naselju Pusti.
Peresiji
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Bokordići, a u 1880. i 1890. u naselju Pusti. U 1900. i 1910. iskazano kao dio naselja pod imenom Peresić.
Pusti
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Bokordići. U 1880. sadrži podatke za naselje Pajkovići, u 1880. i 1890. za naselje Peresiji, a u 1921. podatke za naselje Bričanci i dio podataka za naselja Bibići, Kranjčići i Svetvinčenat. U 1900. i 1910. sadrži i podatke za bivše naselje Pučki.
Raponji
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Smoljanci.
Režanci
U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Štokovci. U 1921. sadrži podatak za naselje Boškari.
Salambati
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Smoljanci.
Smoljanci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Raponji i Salambati te dio podataka za naselje Kranjčići.
Svetvinčenat
U 1857., 1869. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Bokordići, a 1921. u naselju Pusti.
Štokovci
U 1857., 1869. i 1931. sadrži podatke za naselja Boškari, Čabrunići i Režanci. U 1880. iskazivano pod imenom Štokavci.
TINJAN
Nastala iz stare općine Pazin. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka grada Pazina, a istih je godina dio podataka sadržan u gradu Pazinu.
Brčići (Tinjan)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Muntrilj, kao i dio podataka od 1880. do 1900. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Brečevići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Tinjan. Sadrži podatke za bivša naselja Banki i Grintavica koja su od 1880. do 1910. i 1948. iskazivana kao naselja.
Jakovici
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Tinjan, kao i dio podataka u 1880. Do 1981. iskazivano pod imenom Jakovići. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja. Sadrži podatke za bivša naselja Bašići i Srbinjak koja su od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivana kao naselja.
Kringa
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke, a u 1880. i 1890. dio podataka za naselje Radetići. Sadrži podatke za bivše naselje Tomičini koje je od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao naselje.
Muntrilj
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Brčići i Žužići, a od 1880. do 1900. dio podataka za naselje Brčići. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Montrilj.
Radetići
U 1857., 1869., 1921. i 1931 podaci su sadržani u naselju Kringa, kao i dio podataka u 1880. i 1890. Sadrži podatke za bivše naselje Kmačići, koje je u 1880., 1890. i 1948. iskazano kao naselje, te za bivše naselje Mofardini koje je od 1880. do 1910. i 1948. iskaivano kao naselje.
Tinjan
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Brečevići, Jakovici i Ježenj, grad Pazin, te u 1880. dio podataka za naselje Jakovici. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Beram, grad Pazin. Sadrži podatke za bivše naselje Hlistići koje je od 1890. do 1910. i 1948. iskazivano kao naselje te za bivša naselja Milotići, Peljaki i Šurani koja su od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivana kao naselja.
Žužići (Tinjan)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Muntrilj. U 1890. i 1900. iskazano kao dio naselja.
VIŠNJAN
Nastala iz stare općine Poreč. Od 1857. do 1931. dio podataka sadržan je u općini Vižinada.
Anžići
U 1880. iskazano pod imenom Ančić, a od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Anšić. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Ivan. Od 1880. do 1910. iskazivano kao naselje.
Bačva
U 1857., 1869., 1921. i 1931.sadrži podatke za naselja Barat, Košutići, Pršurići, Radovani, Rafaeli, Ženodraga i Žikovići. Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Bačve.
Barat (Višnjan)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Bačva. Od 1890. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Barići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brig, općina Vižinada). U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Štuti i za taj dio sadrži podatke do 1961. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Baškoti
Od 1890. do 1910. iskazano pod imenom Matić. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brig, općina Vižinada. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Benčani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Višnjan. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Broskvari
Iskazuje se kao dio naselja od 1948., a kao naselje od 1991. kad je nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Bucalovići.
Bucalovići
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja Broskvari u samostalno naselje te drugog dijela naselja koji je pripojen naselju Višnjan. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naseljima Brig, općina Vižinada i Višnjan, a dio podataka u 1890. i 1900. u naselju Višnjan. Od 1890. do 1910. nazvano Grah. Od 1880. do 1910. označavano kao dio naselja.
Bujarići
Naselje bez stanovnika.
Cerion
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brig, općina Vižinada. U 1890. i 1900. iskazano pod imenom Gasparini. Od 1880. do 1910. označavano kao dio naselja.
Cvitani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Ivan. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Deklevi
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Višnjan. Kao naselje iskazuje se od 1991., kada je izdvojeno iz naselja Diklići. Kao dio naselja iskazuje se od 1890.
Diklići
Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano pod imenom Deklić. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brig, općina Vižinada). U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela Deklevi u samostalno naselje.
Fabci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Ivan.
Farini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Višnjan. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Gambetići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Ivan. Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Milokanović. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Kočići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Višnjan. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Kolumbera
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Višnjan. Od 1890. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Korlevići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Višnjan. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Košutići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Bačva. Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Košuti. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Kurjavići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Ivan. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Korlević, a 1948. pod imenom Korjavići. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Legovići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Višnjan. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Majkusi
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Ivan. Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Ferletta.
Markovac
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Višnjan.
Milanezi
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Višnjan. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja. U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Rapavel i za taj dio sadrži podatke do 1961.
Prašćari
U 1857., 1869. i od 1890. do 1931. podaci su sadržani u naselju Brig, općina Vižinada. U 1880. iskazano kao dio naselja.
Prhati (Višnjan)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brig, općina Vižinada. U 1880. iskazano pod imenom Prkat.
Pršurići
U 1857., 1869., 1921. i 1931 podaci su sadržani u naselju Bačva.
Radoši Kod Višnjana
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Višnjan.
Radovani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Bačva.
Rafaeli
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Bačva. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Rapavel
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Ivan. U 1991. povećano za dio područja naselja Milanezi u kojemu su sadržani podaci tog dijela do 1961.
Sinožići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Ivan. Iskazivano pod imenom Sinažići u 1857., 1869. i od 1921. do 1953. te u I.izdanju knjige Naselja
Smolići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Ivan. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Smolica. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Srebrnići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Višnjan. Iskazivano pod imenom Srebrenić u 1880. i Gasparini od 1890. do 1910. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Strpačići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Višnjan. Od 1890. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Sveti Ivan (Višnjan)
Iskazivano pod imenom Sv. Ivan od 1869. do 1931., 1953, 1961. i od 1991. nadalje, Kaštel Ivan u 1948. i Ivan u 1971. i 1981. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Anžići, Cvitani, Fabci, Gambetići, Kurjavići, Majkusi, Rapavel, Sinožići, Smolići, Zoričići i Žužići, a od 1857. do 1890., 1921. i 1931. za naselje Vrhjani.
Štuti
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brig, općina Vižinada. Od 1880. do 1910. označavano kao dio naselja. U 1991. povećano za dio područja naselja Barići u kojemu su sadržani podaci za taj dio do 1961.
Vejaki
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brig, općina Vižinada. Od 1880. do 1910. označavano kao dio naselja.
Višnjan
U 1880. iskazano pod imenom Vižinijan. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Benčani, Farini, Kočići, Kolumbera, Korlevići, Legovići, Markovac, Milanezi, Radoši kod Višnjana, Srebrnići i Strpačići. Od 1857. do 1880., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Deklevi, a u 1857., 1869., 1890., 1900., 1921. i 1931. dio podataka za naselje Bucalovići. U 1991. povećano pripajanjem dijela naselja Bucalovići.
Vranići Kod Višnjana
Od 1857. do 1880., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brig, općina Vižinada. Od 1890. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Vrhjani
Od 1857. do 1890., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Ivan. U 1900. i 1910. iskazivano kao dio naselja pod imenom Starić.
Zoričići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Ivan. Od 1880. do 1900. iskazivano kao dio naselja.
Ženodraga
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Bačva. Od 1880. do 1900. iskazivano kao dio naselja.
Žikovići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Bačva. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Žužići (Višnjan)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sveti Ivan. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
VIŽINADA
Nastala iz stare općine Poreč. Od 1857. do 1931. sadrži dio podataka za općinu Višnjan.
Bajkini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada, kao i dio podataka u 1880. i 1890. U 1890. i 1900. iskazano kao dio naselja.
Baldaši
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada.
Brig
U 1869., 1921. i 1931. iskazano pod imenom Sv. Vital, a 1880., 1900. i 1910. pod imenom Ritoša. U 1890. iskazana oba imena (odgovarajući su podaci ovdje zbrojeni). U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Jadruhi i Velići, za naselja Barići, Baškoti, Cerion, Diklići, Prhati, Štuti, Vejaki (sva u općini Višnjan) te dio podataka za naselje Bucalovići, općina Višnjan. Od 1857. do 1880. i u 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Vranići kod Višnjana, općina Višnjan, a u 1857., 1869. i od 1890. do 1931. za naselje Prašćari. Od 1890. do 1910. sadrži podatke i za bivše naselje Benleva.
Bukori
Od 1857. do 1880., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. Od 1890. do 1910. i 1948. iskazivano kao dio naselja.
Crklada
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada.
Čuki
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Danci
Od 1857. do 1880., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. U 1948. iskazivano pod imenom Donji Danci. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Ferenci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada.
Filipi
Iskazuje se od 1948. kao dio naselja. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada.
Grubići
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Grubica. Od 1890. do 1910. i 1948. iskazivano kao dio naselja.
Jadruhi
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brig. Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Simonović. Od 1880. do 1900. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Lašići
Iskazuje se kao naselje od 1948. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada.
Markovići
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. Od 1890. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Mastelići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. Od 1971. do 2001. bez stanovnika. U 1890., 1900. i 1948. iskazano kao dio naselja.
Mekiši Kod Vižinade
Od 1857. do 1880., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. Od 1890. do 1910. i u1948. iskazivano kao dio naselja.
Nardući
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Pastoršić, a u 1910. pod imenom Pastorčić. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Ohnići
Od 1857. do 1880., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. U 1953. i 1961. iskazivano pod imenom Oknići. Od 1890. do 1910. i 1948. iskazivano kao dio naselja.
Piškovica
Od 1857. do 1880., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. Od 1890. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja. Od 1971. bez stanovnika.
Staniši
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Staniša. Od 1890. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Trombal
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. Od 1890. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja. Od 1971. bez stanovnika.
Velići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brig. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Vižinada
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Bajkini, Baldaši, Crklada, Čuki, Ferenci, Mastelići, Nardući, Vranići kod Vižinade, Vranje Selo, Vrh Lašići i Žudetići, a u 1880. dio podataka za naselje Vranići kod Vižinade. Od 1857. do 1880., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Bukori, Danci, Grubići, Markovići, Mekiši kod Vižinade, Ohnići, Piškovica, Staniši i Trombal, a od 1857. do 1890. te u 1921. i 1931. za naselje Vrbani. U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Filipi, a u 1880. i 1890. dio podataka za naselje Bajkini.
Vranići Kod Vižinade
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada, kao i dio podataka u 1880. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Vranje Selo
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Vranja Sela. Od 1890. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Vrbani
Od 1857. do 1890. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. U 1900., 1910. i 1948. iskazano kao dio naselja.
Vrh Lašići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskaivano kao dio naselja.
Žudetići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vižinada. Od 1890. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
VODNJAN
Nastala iz stare općine Pula. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u općini Svetvinčenat.
Gajana
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naseljima Juršići, općina Svetvinčenat i Vodnjan, te je u 1880. dio podataka sadržan u naselju Vodnjan. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Gajan.
Peroj
Od 1857. do 1890. te u 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Vodnjan.
Vodnjan
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Gajana, a od 1857. do 1890. te u 1921. i 1931. dio podataka za naselje Peroj.
VRSAR
Nastala iz stare općine Poreč. Do 1991. sadrži dio podataka za grad Poreč.
Funtana
U 2001. smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Poreč, grad Poreč. Za taj dio sadrži podatke do 1991.
ŽMINJ
Nastala iz stare općine Rovinj.
Balići I
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj.
Benčići (Žminj)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj.
Cere (Žminj)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj, kao i dio podataka u 1880. U 1900., 1910. i 1948. iskazivano pod imenom Sv. Matija, odnosno Sv. Matej. U 1900. i 1910. iskazano kao dio naselja.
Debeljuhi
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj, kao i dio podataka u 1880. i 1890.
Domijanići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Damjanići, a u 1948. pod imenom Damijanići. Sadrži podatke za bivše naselje Kmeti koje je od 1890. do 1910. iskazivano kao naselje.
Gradišće
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Gržini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj. Od 1880. do 1948. označavano kao dio naselja.
Jurići (Žminj)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj. Sadrži podatke za bivše naselje Petešljari koje je u 1890. i 1900. iskazano kao naselje.
Karlovići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj. Od 1880. do 1910. označavano kao dio naselja.
Klimni
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj, kao i dio podataka u 1880. i 1910. Od 1890. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Krculi
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj, kao i dio podataka u 1880. U 1880. iskazano pod imenom Kržuli, a od 1890. do 1910. pod imenom Krčuli. Od 1880. do 1910. označavano kao dio naselja.
Kresini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj. U 1880. iskazano pod imenom Krešini, a u 1890. pod imenom Krežini.
Križanci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj. Sadrži podatke za bivše naselje Kuhari koje je od 1880. do 1910. iskazivano kao naselje.
Krničari
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj. U 1880. iskazivano pod imenom Krnižari, a u 1948. pod imenom Krničari Gorenji.
Kršanci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj, kao i dio podataka u 1880.
Laginji
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj, kao i dio podataka u 1880. i 1890.
Matijaši
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Modrušani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj, kao i dio podataka u 1880. Sadrži podatke za bivše naselje Mačini koje je od 1890. do 1910. iskazivano kao naselje.
Mužini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Orbanići (Žminj)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj. Od 1890. do 1910. i u 1948. sadrži podatke za bivše naselje Orbanići
Gorenji.
Pamići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj.
Pifari
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj, kao i dio podataka u 1880. U 1880. iskazano pod imenom Pivari.
Prkačini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj, kao i dio podataka u 1880.
Pucići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano pod imenom Pučići Gorenji. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Rudani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj.
Šivati
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj.
Tomišići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj, kao i dio podataka u 1880. i 1890.
Vadediji
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj. Sadrži podatke za bivše naselje Matiki koje je od 1880. do 1910. bilo iskazano kao naselje. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Vidulini
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj.
Zeci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Žagrići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Žminj. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao dio naselja.
Žminj
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Balići I, Benčići, Domijanići, Gradišće, Gržini, Jurići, Karlovići, Kresini, Križanci, Krničari, Matijaši, Mužini, Orbanići, Pamići, Pucići, Rudani, Šivati, Vadediji, Vidulini, Zeci i Žagrići. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke, a u 1880. i dio podataka za naselja Cere, Krculi, Kršanci, Modrušani, Pifari i Prkačini. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke, a u 1880. i 1890. i dio podataka za naselja Debeljuhi, Laginji i Tomišići. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke, a u 1880. i 1910. i dio podataka za naselje Klimni. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za bivša naselja Kmeti, Kuhari, Mačini, Matiki i Petešljari, a u 1921. i 1931. i za bivše naselje Orbanići Gorenji.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_18