Evidencija promjena u Kalendaru 2019.: Pomoć
Ažurirano Planirano Objavljivanje
29.05.2020. Neplanirano! 29.05.2020. Statistika u nizu Bruto domaći proizvod - godišnji obračun Ispravak! Detaljne informacije o publikaciji
03.04.2020. 08.04.2020. 15.05.2020. Pr 4.3.4. Nautički turizam - kapaciteti i poslovanje luka nautičkog turizma u 2019. Odgođeno zbog otežanih uvjeta rada prouzročenih epidemijom COVID-19, stoga dio izvještajnih jedinica nije mogao pravodobno dostaviti izvještaje. Detaljne informacije o publikaciji
08.04.2020. 15.05.2020. Statistika u nizu Luke nautičkog turizma Odgođeno zbog otežanih uvjeta rada prouzročenih epidemijom COVID-19, stoga dio izvještajnih jedinica nije mogao pravodobno dostaviti izvještaje. Detaljne informacije o publikaciji
17.03.2020. 27.03.2020. 27.04.2020. Baze podataka Računi okoliša Odgođeno zbog validacije podataka Detaljne informacije o publikaciji
20.03.2020. 27.04.2020. Pr 6.1.5. Računi okoliša u 2018. Odgođeno zbog validacije podataka Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 20.03.2020. Statistika u nizu Cijene prodanih novih stanova Neplanirano Detaljne informacije o publikaciji
30.01.2020. Neplanirano! 30.01.2020. Pr 2.1.3/12. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2019. Ispravak! Detaljne informacije o publikaciji
22.01.2020. 26.02.2020. 28.02.2020. Pr 12.1.1/4. Prva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda u 2019. Usklađivanje datuma objavljivanja s datumom objavljivanja Statistike u nizu iz područja Bruto domaći proizvod Detaljne informacije o publikaciji
24.12.2019. Neplanirano! 24.12.2019. Pr 1.1.7. Prognoza indeksa cijena u poljoprivredi u 2019. Ispravak! Detaljne informacije o publikaciji
19.12.2019. Neplanirano! 19.12.2019. Pr 12.1.1/3. Prva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda u 2019. Ispravak! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 19.12.2019. Statistika u nizu Bruto domaći proizvod Ispravak! Detaljne informacije o publikaciji
10.12.2019. Neplanirano! 13.12.2019. Pr 12.1.5. Bruto domaći proizvod i stvarna individualna potrošnja u standardu kupovne moći u 2018. Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
27.11.2019. Neplanirano! 02.12.2019. Baze podataka Vitalna statistika - Brakovi Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 02.12.2019. Baze podataka Demografski pokazatelji Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 27.11.2019. Pr 12.1.1/3. Prva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda u 2019. Ispravak! Detaljne informacije o publikaciji
16.10.2019. 23.10.2019. 21.10.2019. Pr 12.1.2/2. Izvješće o Proceduri prekomjernoga proračunskog manjka i razini duga opće države, Republika Hrvatska, 2019. Ranije objavljivanje radi usklađivanja s datumom objavljivanja podataka u Eurostatu Detaljne informacije o publikaciji
23.05.2019. 21.10.2019. Pr 12.1.4. Godišnji bruto domaći proizvod za razdoblje 1995. - 2017., Revidirani podaci Ranije objavljivanje radi usklađivanja s datumom objavljivanja podataka o deficitu i dugu opće države Detaljne informacije o publikaciji
24.09.2019. 27.09.2019. 30.10.2019. Pr 8.3.1. Muzeji, galerije i zbirke u 2018. Odgođeno zbog promjene sadržaja obrasca i načina obrade podataka Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 27.09.2019. Statistika u nizu Završene zgrade i stanovi Neplanirano Detaljne informacije o publikaciji
10.09.2019. Neplanirano! 13.09.2019. Pr 9.2.8. Zaposleni od siječnja 2016. do srpnja 2019. - revidirani podaci Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
30.08.2019. 13.09.2019. SI 1648 Zaposlenost i plaće u 2018. Odgođeno zbog naknadne obrade podataka Detaljne informacije o publikaciji
30.08.2019. 13.09.2019. Statistika u nizu Gradovi u statistici - Zaposlenost Odgođeno zbog naknadne obrade podataka Detaljne informacije o publikaciji
01.08.2019. Neplanirano! 01.08.2019. Pr 8.1.9. Učenički i studentski domovi u šk./ak. g. 2018./2019. Ispravak! Detaljne informacije o publikaciji
16.07.2019. 19.07.2019. 24.07.2019. Pr 7.1.2. Migracija stanovništva Republike Hrvatske u 2018. Odgođeno zbog teškoća u obradi podataka Detaljne informacije o publikaciji
11.07.2019. Neplanirano! 15.07.2019. Pr 1.1.31. Zemljišne cijene u 2018. - privremeni podaci Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
21.06.2019. Neplanirano! 28.06.2019. Baze podataka Vitalna statistika - Brakovi Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 28.06.2019. Baze podataka Demografski pokazatelji Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 28.06.2019. Statistika u nizu Distribucija ekvivalentnog dohotka prema kvintilima, udio u ukupnome raspoloživom dohotku Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 28.06.2019. Statistika u nizu Gornja granica ekvivalentnog dohotka prema kvintilima Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 28.06.2019. Statistika u nizu Distribucija ekvivalentnog dohotka prema decilima, udio u ukupnome raspoloživom dohotku Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 28.06.2019. Statistika u nizu Gornja granica ekvivalentnog dohotka prema decilima Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
17.06.2019. Neplanirano! 21.06.2019. Statistika u nizu Radno sposobno stanovništvo prema aktivnosti, dobi i spolu Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 21.06.2019. Statistika u nizu Struktura zaposlenih osoba prema školskoj spremi Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 21.06.2019. Statistika u nizu Struktura nezaposlenih osoba prema školskoj spremi Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 21.06.2019. Statistika u nizu Struktura neaktivnih osoba prema školskoj spremi Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 21.06.2019. Statistika u nizu Prosječni sati rada na glavnom poslu u referentnom tjednu prema sektorima djelatnosti NKD-a 2007. i spolu Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 21.06.2019. Statistika u nizu Zaposleni prema sektorima djelatnosti NKD-a 2007. prema NKPJS-u 2. razina i u Republici Hrvatskoj Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 21.06.2019. Statistika u nizu Zaposleni prema područjima NKD-a 2007. Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 21.06.2019. Statistika u nizu Zaposleni muškarci prema područjima NKD-a 2007. Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 21.06.2019. Statistika u nizu Zaposlene žene prema područjima NKD-a 2007. Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 21.06.2019. Statistika u nizu Zaposleni prema glavnim rodovima zanimanja NKZ-a 2010. Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 21.06.2019. Statistika u nizu Zaposleni muškarci prema glavnim rodovima zanimanja NKZ-a 2010. Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 21.06.2019. Statistika u nizu Zaposlene žene prema glavnim rodovima zanimanja NKZ-a 2010. Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 21.06.2019. Statistika u nizu Nezaposleni prema duljini traženja posla Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 21.06.2019. Statistika u nizu Registrirani nezaposleni koji prema anketi nisu nezaposleni Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
24.05.2019. Neplanirano! 24.05.2019. Pr 8.1.8. Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja. Početak ped. g. 2018./2019. Ispravak! Detaljne informacije o publikaciji
09.05.2019. Neplanirano! 14.05.2019. Statistika u nizu Završene zgrade Neplanirano Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 14.05.2019. Statistika u nizu Završeni stanovi Neplanirano Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 14.05.2019. Statistika u nizu Završeni stanovi prema opremljenosti Neplanirano Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 14.05.2019. Statistika u nizu Prosječne cijene prodanih novih stanova po 1 m2 Neplanirano Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 14.05.2019. Statistika u nizu Prosječne cijene prodanih novih stanova i troškovi gradnje po 1 m2 koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez Pos-a Neplanirano Detaljne informacije o publikaciji
16.04.2019. 24.02.2020. 19.02.2020. Pr 9.1.1/12. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
24.02.2020. 19.02.2020. Statistika u nizu Plaće Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
24.02.2020. 19.02.2020. Pr 9.1.2/3. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.01.2020. 20.01.2020. Pr 9.1.1/11. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.01.2020. 20.01.2020. Statistika u nizu Plaće Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.01.2020. 20.01.2020. Statistika u nizu Zaposlenost Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.01.2020. 20.01.2020. Pr 9.2.1/12. Zaposleni prema djelatnostima u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
24.12.2019. 20.12.2019. Statistika u nizu Plaće Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
24.12.2019. 20.12.2019. Pr 9.1.1/10. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
24.12.2019. 20.12.2019. Pr 9.2.1/11. Zaposleni prema djelatnostima u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
24.12.2019. 20.12.2019. Statistika u nizu Zaposlenost Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.11.2019. 21.11.2019. Pr 9.1.1/9. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.11.2019. 21.11.2019. Statistika u nizu Plaće Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.11.2019. 21.11.2019. Pr 9.1.2/2. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.11.2019. 21.11.2019. Pr 9.2.1/10. Zaposleni prema djelatnostima u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.11.2019. 21.11.2019. Statistika u nizu Zaposlenost Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
25.10.2019. 21.10.2019. Pr 9.1.1/8. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
25.10.2019. 21.10.2019. Statistika u nizu Plaće Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
25.10.2019. 21.10.2019. Pr 9.2.1/9. Zaposleni prema djelatnostima u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
25.10.2019. 21.10.2019. Statistika u nizu Zaposlenost Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
26.09.2019. 20.09.2019. Pr 9.1.1/7. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
26.09.2019. 20.09.2019. Statistika u nizu Plaće Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
26.09.2019. 20.09.2019. Pr 9.2.1/8. Zaposleni prema djelatnostima u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
26.09.2019. 20.09.2019. Statistika u nizu Zaposlenost Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
22.08.2019. 19.08.2019. Pr 9.1.1/6. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
22.08.2019. 19.08.2019. Statistika u nizu Plaće Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
22.08.2019. 19.08.2019. Pr 9.1.2/1. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
22.08.2019. 19.08.2019. Pr 9.2.1/7. Zaposleni prema djelatnostima u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
22.08.2019. 19.08.2019. Statistika u nizu Zaposlenost Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
25.07.2019. 19.07.2019. Pr 9.1.1/5. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
25.07.2019. 19.07.2019. Statistika u nizu Plaće Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
25.07.2019. 19.07.2019. Pr 9.2.1/6. Zaposleni prema djelatnostima u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
25.07.2019. 19.07.2019. Statistika u nizu Zaposlenost Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.06.2019. 19.06.2019. Pr 9.1.1/4. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.06.2019. 19.06.2019. Statistika u nizu Plaće Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.06.2019. 19.06.2019. Pr 9.2.1/5. Zaposleni prema djelatnostima u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.06.2019. 19.06.2019. Statistika u nizu Zaposlenost Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.05.2019. 20.05.2019. Pr 9.1.1/3. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.05.2019. 20.05.2019. Statistika u nizu Plaće Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.05.2019. 20.05.2019. Statistika u nizu Zaposlenost Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
27.05.2019. 20.05.2019. Pr 9.2.1/4. Zaposleni prema djelatnostima u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
26.04.2019. 19.04.2019. Pr 9.1.1/2. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
26.04.2019. 19.04.2019. Statistika u nizu Plaće Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
26.04.2019. 19.04.2019. Pr 9.2.1/3. Zaposleni prema djelatnostima u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
26.04.2019. 19.04.2019. Statistika u nizu Zaposlenost Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
26.02.2019. Neplanirano! 01.03.2019. Geostat Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, prema NKPJS 2012. - 2. razina i županije, Revidirani podaci Neplanirano Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 01.03.2019. Geostat Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku po stanovniku, prema NKPJS 2012. - 2. razina i županije, Revidirani podaci Neplanirano Detaljne informacije o publikaciji
18.02.2019. 26.02.2019. 20.02.2019. Pr 9.2.1/1. Zaposleni prema djelatnostima u 2019. Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji
26.02.2019. 20.02.2019. Statistika u nizu Zaposlenost Ranije objavljivanje Detaljne informacije o publikaciji