Evidencija promjena u Kalendaru 2021.: Pomoć
Ažurirano Planirano Objavljivanje
23.03.2021. Neplanirano! 26.03.2021. Pr 8.2.4. Patenti u 2020. Primjena nove Nacionalne klasifikacije statističkih regija Detaljne informacije o publikaciji
09.02.2021. Neplanirano! 16.02.2021. Pr 12.1.6. Mirovinska prava u Republici Hrvatskoj u 2018. Neplanirano! Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 15.02.2021. Geostat Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, prema NKPJS 2012. - 2. razina i županije Klasifikacija HR NUTS 2021. trenutačno se ne primjenjuje za podatke nacionalnih računa Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 15.02.2021. Geostat Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku po stanovniku, prema NKPJS 2012. - 2. razina i županije Klasifikacija HR NUTS 2021. trenutačno se ne primjenjuje za podatke nacionalnih računa Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 15.02.2021. Geostat Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku,prema NKPJS 2012. - 2. razina i županije, Revidirani podaci Klasifikacija HR NUTS 2021. trenutačno se ne primjenjuje za podatke nacionalnih računa Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 15.02.2021. Geostat Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku po stanovniku, prema NKPJS 2012. - 2. razina i županije, Revidirani podaci Klasifikacija HR NUTS 2021. trenutačno se ne primjenjuje za podatke nacionalnih računa Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 12.02.2021. Pr 12.1.3. Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, NKPJS 2012. - 2. razina i županije u 2018. Klasifikacija HR NUTS 2021. trenutačno se ne primjenjuje za podatke nacionalnih računa Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 12.02.2021. Statistika u nizu Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku po stanovniku, prema NKPJS 2012. - 2. razina i županije Klasifikacija HR NUTS 2021. trenutačno se ne primjenjuje za podatke nacionalnih računa Detaljne informacije o publikaciji
15.12.2020. Neplanirano! 08.10.2021. Pr 8.3.5. Arhivi u 2020. Promjena šifre priopćenja Detaljne informacije o publikaciji
Neplanirano! 15.02.2021. Pr 8.3.5. Internetski kulturni sadržaji dostupni tijekom koronakrize u 2020. Ukida se Detaljne informacije o publikaciji