29. 3. 2020. - 4. 4. 2020.
30.03.2020. Pr 4.1.1/2. Trgovina na malo u 2020. Potraži slične publikacije
Baze podataka Trgovina na malo Potraži slične publikacije
STS baze podataka Indeksi nominalnog prometa u trgovini na malo Potraži slične publikacije
STS baze podataka Indeksi realnog prometa u trgovini na malo Potraži slične publikacije
STS baze podataka Indeksi cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga Potraži slične publikacije
31.03.2020. Pr 1.1.28. Proizvodnja povrća, voća i grožđa u 2019. - privremeni podaci Potraži slične publikacije
Pr 2.1.3/2. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2020. Potraži slične publikacije
Baze podataka Indeks obujma industrijske proizvodnje Potraži slične publikacije
STS baze podataka Indeks obujma industrijske proizvodnje Potraži slične publikacije
SI 1635 Industrijska proizvodnja u 2018. Godišnji izvještaj - rezultati PRODCOM-a PDF Format Potraži slične publikacije
Pr 3.1.1/1. Indeksi građevinskih radova u 2020. - privremeni podaci i konačni podaci za 2019. Potraži slične publikacije
Statistika u nizu Indeksi obujma građevinskih radova Potraži slične publikacije
STS baze podataka Indeksi obujma građevinskih radova Potraži slične publikacije
Baze podataka Robna razmjena s inozemstvom prema Kombiniranoj nomenklaturi i zemljama partnerima - privremeni podaci Potraži slične publikacije
Statistika u nizu Gradovi u statistici - Turizam Potraži slične publikacije
SI 1647 Kultura i umjetnost u 2018. PDF Format Potraži slične publikacije