14. 10. 2017. - 20. 10. 2017.
16.10.2017. Pr 13.1.1/9. Indeksi potrošačkih cijena u 2017. Potraži slične publikacije
Statistika u nizu Indeksi potrošačkih cijena Potraži slične publikacije
Baze podataka Indeksi potrošačkih cijena Potraži slične publikacije
17.10.2017. Pr 2.2.1/8. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2017. Potraži slične publikacije
20.10.2017. Statistika u nizu Klanje stoke i peradi u klaonicama Potraži slične publikacije
Pr 1.2.1. Lovstvo u 2016. Potraži slične publikacije
Prvi rezultati Prosječna neto i bruto plaća u 2017. Potraži slične publikacije
Prvi rezultati Stopa registrirane nezaposlenosti u 2017. Potraži slične publikacije
Pr 12.1.2/2. Izvješće o prekomjernome proračunskom manjku i razini duga opće države, Republika Hrvatska, 2017. listopad 2017. Potraži slične publikacije