19. 3. 2019. - 25. 3. 2019.
19.03.2019. Pr 2.2.1/1. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2019. Potraži slične publikacije
20.03.2019. Statistika u nizu Klanje stoke i peradi u klaonicama Potraži slične publikacije
Geostat Turizam - smještajni kapaciteti Potraži slične publikacije
22.03.2019. Pr 4.3.9. Pristupačnost građevina turističkog smještaja osobama smanjene pokretljivosti u 2018. Potraži slične publikacije
Pr 8.1.1. Nastavnici i suradnici u nastavi na visokim učilištima u ak. g. 2018./2019. Potraži slične publikacije
Pr 8.2.4. Patenti u 2018. Potraži slične publikacije
Statistika u nizu Aktivno stanovništvo Potraži slične publikacije
25.03.2019. Baze podataka Bilance usjeva Potraži slične publikacije