Izbor po područjima iz programa publiciranja za određenu godinu
  
  
Pomoć
 Program publiciranja za
 Statističko područje:
 Statističko podpodručje:
 
 Naziv publikacije:


Publikacije prema odabranoj godini, području i podpodručju
09.07.2019. Pr 1.1.1. Indeksi poljoprivredne proizvodnje u 2018. Detaljne informacije o publikaciji Potraži slične publikacije