Matični broj poslovnog subjekta: (8 znamenki s vodećim nulama)
Redni broj dijela poslovnog subjekta*: (odabrati iz izbornika)
* Redni broj je potrebno odabrati samo za prikaz podataka o dijelu poslovnog subjekta i to nakon što je pronađen poslovni subjekt.