1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Hercegovac 935 733 219 160 199 95 40 13 7 58 821 282 439 83 17 202 192 10
Naselja                                    
Hercegovac 456 353 119 82 105 31 11 4 1 8 379 136 202 34 7 103 100 3
Ilovski Klokočevac 59 42 13 8 10 7 2 2 - - 46 16 22 7 1 17 14 3
Ladislav 144 113 28 25 24 18 10 5 3 25 136 45 75 13 3 31 31 -
Palešnik 170 139 34 29 41 22 10 - 3 25 160 46 91 20 3 31 29 2
Velika Trnava 106 86 25 16 19 17 7 2 - - 100 39 49 9 3 20 18 2

1) Odnosi se na privatna kućanstva.