1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Zrinski Topolovac 283 209 55 25 37 37 28 11 16 157 265 87 143 26 9 74 70 4
Naselja                                    
Jakopovac 49 33 10 2 9 6 1 3 2 20 42 16 22 3 1 16 15 1
Križ Gornji 57 39 15 4 4 8 6 1 1 8 46 17 20 6 3 18 18 -
Zrinski Topolovac 177 137 30 19 24 23 21 7 13 129 177 54 101 17 5 40 37 3

1) Odnosi se na privatna kućanstva.