1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Dubrovačko-neretvanska županija                                    
Općina Orebić 1.444 1.091 352 238 270 143 58 20 10 82 1.174 332 668 132 42 353 335 18
Naselja                                    
Donja Banda 64 48 22 8 8 8 2 - - - 49 21 23 5 - 16 15 1
Kučište 76 53 16 19 8 3 4 3 - - 59 15 36 6 2 23 23 -
Kuna Pelješka 88 66 19 15 20 7 4 - 1 8 68 19 45 2 2 22 20 2
Lovište 78 68 23 13 16 12 3 1 - - 75 23 41 8 3 10 10 -
Nakovanj 2 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 - - 1 1 -
Orebić 650 511 153 110 133 75 27 8 5 41 555 135 325 71 24 139 134 5
Oskorušno 43 33 11 7 10 1 3 1 - - 35 14 16 3 2 10 9 1
Pijavičino 60 41 17 13 8 2 - - 1 9 42 14 19 7 2 19 19 -
Podgorje 52 39 16 6 4 6 3 4 - - 43 15 23 4 1 13 13 -
Podobuče 11 8 1 3 - 3 1 - - - 9 2 6 - 1 3 3 -
Potomje 84 56 16 8 12 10 4 3 3 24 66 22 37 5 2 28 23 5
Stanković 75 50 15 10 14 6 5 - - - 52 13 31 8 - 25 25 -
Trstenik 41 29 15 6 5 2 1 - - - 30 15 12 3 - 12 11 1
Viganj 120 88 28 19 32 8 1 - - - 90 24 53 10 3 32 29 3

1) Odnosi se na privatna kućanstva.