2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zagrebačka županija                                          
Općina Farkaševac 2.144 2.102 2.102 1.993 109 48 19 8 - 7 14 61 33 20 - 1 - - 7 - -
Naselja                                          
Bolč 482 460 460 440 20 11 2 - - 3 6 9 4 1 - - - - 4 - -
Brezine 240 240 240 215 25 3 1 1 - - 1 22 15 6 - 1 - - - - -
Donji Markovac 52 52 52 47 5 3 1 2 - - - 2 2 - - - - - - - -
Farkaševac 345 342 342 316 26 13 4 3 - 1 5 13 6 5 - - - - 2 - -
Ivančani 207 204 204 197 7 7 6 1 - - - - - - - - - - - - -
Kabal 180 172 172 170 2 1 - - - - 1 1 - 1 - - - - - - -
Mački 106 105 105 104 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Majur 112 112 112 106 6 - - - - - - 6 4 2 - - - - - - -
Praščevac 132 132 132 129 3 1 - - - - 1 2 - 1 - - - - 1 - -
Zvonik 93 93 93 87 6 2 2 - - - - 4 1 3 - - - - - - -
Žabnica 195 190 190 182 8 6 3 - - 3 - 2 1 1 - - - - - - -