2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zagrebačka županija                                          
Općina Križ 7.608 7.406 7.387 6.908 479 266 88 73 - 23 82 213 122 67 4 - 1 1 18 12 7
Naselja                                          
Bunjani 695 672 663 597 66 32 9 7 - 4 12 34 20 10 1 - 1 - 2 7 2
Donji Prnjarovec 74 66 65 58 7 5 2 2 - - 1 2 2 - - - - - - - 1
Gornji Prnjarovec 348 343 343 327 16 7 2 3 - - 2 9 4 4 1 - - - - - -
Johovec 141 141 141 124 17 11 8 1 - - 2 6 2 3 - - - - 1 - -
Konšćani 205 202 202 194 8 8 3 - - 2 3 - - - - - - - - - -
Križ 1.965 1.905 1.903 1.766 137 91 36 27 - 7 21 46 25 14 2 - - - 5 1 1
Mala Hrastilnica 93 93 93 92 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Novoselec 1.539 1.520 1.516 1.420 96 50 13 14 - 8 15 46 32 12 - - - - 2 4 -
Obedišće 707 684 684 641 43 22 8 4 - - 10 21 14 6 - - - - 1 - -
Okešinec 438 430 429 418 11 8 1 2 - 1 4 3 1 2 - - - - - - 1
Razljev 150 139 139 131 8 3 2 1 - - - 5 2 3 - - - - - - -
Rečica Kriška 358 344 343 312 31 9 2 2 - 1 4 22 7 12 - - - 1 2 - 1
Širinec 283 263 263 242 21 8 1 6 - - 1 13 8 1 - - - - 4 - -
Šušnjari 141 140 139 134 5 5 1 2 - - 2 - - - - - - - - - 1
Velika Hrastilnica 184 184 184 177 7 6 - 2 - - 4 1 1 - - - - - - - -
Vezišće 287 280 280 275 5 - - - - - - 5 4 - - - - - 1 - -