2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zagrebačka županija                                          
Općina Pušća 2.511 2.484 2.483 2.394 89 39 9 6 - 15 9 50 32 14 - - - 1 3 - 1
Naselja                                          
Bregovljana 84 84 84 80 4 3 - - - 1 2 1 - - - - - - 1 - -
Donja Pušća 767 763 763 729 34 9 5 1 - 1 2 25 17 7 - - - 1 - - -
Dubrava Pušćanska 173 167 167 158 9 2 - - - 2 - 7 2 5 - - - - - - -
Gornja Pušća 557 549 548 527 21 14 3 - - 7 4 7 5 1 - - - - 1 - 1
Hrebine 326 321 321 313 8 4 - 2 - 1 1 4 3 1 - - - - - - -
Hruševec Pušćanski 264 260 260 248 12 7 1 3 - 3 - 5 5 - - - - - - - -
Marija Magdalena 244 244 244 243 1 - - - - - - 1 - - - - - - 1 - -
Žlebec Pušćanski 96 96 96 96 - - - - - - - - - - - - - - - - -