2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zagrebačka županija                                          
Općina Marija Gorica 2.115 2.089 2.089 1.925 164 41 5 12 - 3 21 123 73 45 1 - - 1 3 - -
Naselja                                          
Bijela Gorica 161 161 161 145 16 5 2 2 - - 1 11 8 3 - - - - - - -
Celine Goričke 106 106 106 99 7 7 - 3 - - 4 - - - - - - - - - -
Hrastina 157 157 157 153 4 - - - - - - 4 4 - - - - - - - -
Kraj Donji 498 497 497 465 32 3 - 1 - - 2 29 17 11 - - - 1 - - -
Kraj Gornji 167 157 157 148 9 2 - 1 - - 1 7 5 2 - - - - - - -
Marija Gorica 185 184 184 168 16 6 - - - 1 5 10 7 3 - - - - - - -
Oplaznik 55 53 53 53 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sveti Križ 399 387 387 348 39 10 2 3 - 2 3 29 16 10 - - - - 3 - -
Trstenik 311 311 311 271 40 8 1 2 - - 5 32 16 16 - - - - - - -
Žlebec Gorički 76 76 76 75 1 - - - - - - 1 - - 1 - - - - - -