2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zagrebačka županija                                          
Općina Pokupsko 2.524 2.492 2.488 2.384 104 58 3 19 7 13 16 46 32 14 - - - - - - 4
Naselja                                          
Auguštanovec 170 170 170 156 14 7 - 3 - 2 2 7 4 3 - - - - - - -
Cerje Pokupsko 99 99 99 94 5 1 - 1 - - - 4 3 1 - - - - - - -
Cvetnić Brdo 36 36 36 36 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gladovec Pokupski 187 182 178 177 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 4
Hotnja 255 252 252 241 11 7 - 3 - 1 3 4 3 1 - - - - - - -
Lijevi Degoj 67 67 67 67 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lijevi Štefanki 256 254 254 238 16 5 - 1 - 3 1 11 8 3 - - - - - - -
Lukinić Brdo 389 388 388 375 13 11 1 3 - 2 5 2 2 - - - - - - - -
Opatija 169 166 166 161 5 3 - 2 - - 1 2 2 - - - - - - - -
Pokupsko 273 259 259 242 17 16 1 4 7 3 1 1 1 - - - - - - - -
Roženica 317 314 314 306 8 1 - - - - 1 7 4 3 - - - - - - -
Strezojevo 159 158 158 153 5 3 1 1 - - 1 2 2 - - - - - - - -
Šestak Brdo 89 89 89 83 6 - - - - - - 6 3 3 - - - - - - -
Zgurić Brdo 58 58 58 55 3 3 - - - 2 1 - - - - - - - - - -