2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zagrebačka županija                                          
Općina Kravarsko 2.023 1.983 1.982 1.878 104 40 2 10 - 3 25 64 39 21 - - - - 4 - 1
Naselja                                          
Barbarići Kravarski 190 181 181 173 8 - - - - - - 8 5 1 - - - - 2 - -
Čakanec 85 83 83 80 3 - - - - - - 3 3 - - - - - - - -
Donji Hruševec 353 350 349 343 6 1 - - - - 1 5 4 1 - - - - - - 1
Gladovec Kravarski 217 212 212 196 16 12 1 2 - 1 8 4 1 3 - - - - - - -
Gornji Hruševec 254 251 251 230 21 11 - 5 - - 6 10 5 5 - - - - - - -
Kravarsko 525 512 512 481 31 5 1 - - - 4 26 17 8 - - - - 1 - -
Novo Brdo 98 98 98 96 2 1 - 1 - - - 1 - - - - - - 1 - -
Podvornica 87 87 87 81 6 2 - - - - 2 4 2 2 - - - - - - -
Pustike 173 168 168 159 9 6 - - - 2 4 3 2 1 - - - - - - -
Žitkovčica 41 41 41 39 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - - -