2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zagrebačka županija                                          
Općina Bistra 6.173 6.098 6.097 5.665 432 77 2 23 - 4 48 355 203 116 4 2 - 7 23 - 1
Naselja                                          
Bukovje Bistransko 391 382 382 366 16 10 1 2 - 2 5 6 2 3 - - - - 1 - -
Donja Bistra 1.282 1.273 1.273 1.116 157 16 - 6 - - 10 141 78 49 2 1 - 3 8 - -
Gornja Bistra 1.643 1.629 1.628 1.555 73 16 1 4 - - 11 57 35 16 - - - - 6 - 1
Novaki Bistranski 787 777 777 717 60 10 - 1 - 1 8 50 31 12 - - - 3 4 - -
Oborovo Bistransko 941 938 938 887 51 7 - 4 - 1 2 44 27 17 - - - - - - -
Poljanica Bistranska 1.129 1.099 1.099 1.024 75 18 - 6 - - 12 57 30 19 2 1 - 1 4 - -