2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zagrebačka županija                                          
Općina Bedenica 1.533 1.522 1.522 1.467 55 34 8 9 - 9 8 21 12 8 - - - - 1 - -
Naselja                                          
Bedenica 540 535 535 512 23 13 3 2 - 4 4 10 6 3 - - - - 1 - -
Beloslavec 300 295 295 284 11 6 1 2 - 3 - 5 3 2 - - - - - - -
Bosna 113 112 112 109 3 2 - - - - 2 1 - 1 - - - - - - -
Omamno 159 159 159 157 2 2 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
Otrčkovec 45 45 45 43 2 1 - 1 - - - 1 1 - - - - - - - -
Turkovčina 376 376 376 362 14 10 3 4 - 1 2 4 2 2 - - - - - - -