2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Krapinsko-zagorska županija                                          
Općina Budinščina 2.891 2.793 2.789 2.611 178 130 21 66 - 23 20 48 29 19 - - - - - - 4
Naselja                                          
Budinšćina 600 583 583 550 33 23 3 11 - 3 6 10 7 3 - - - - - - -
Gotalovec 188 187 187 177 10 4 1 3 - - - 6 2 4 - - - - - - -
Grtovec 408 396 392 357 35 30 3 14 - 6 7 5 5 - - - - - - - 4
Krapinica 275 265 265 257 8 6 2 2 - 2 - 2 1 1 - - - - - - -
Marigutić 23 23 23 22 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Pažurovec 90 89 89 84 5 5 1 3 - - 1 - - - - - - - - - -
Pece 323 317 317 287 30 13 1 11 - - 1 17 7 10 - - - - - - -
Pokojec 12 12 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pomperovec 57 56 56 51 5 1 - 1 - - - 4 4 - - - - - - - -
Prepuštovec 82 82 82 80 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - - -
Sveti Križ 161 159 159 151 8 8 5 2 - 1 - - - - - - - - - - -
Topličica 177 161 161 149 12 11 - 2 - 7 2 1 - 1 - - - - - - -
Zajezda 495 463 463 434 29 26 5 15 - 4 2 3 3 - - - - - - - -