2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Krapinsko-zagorska županija                                          
Općina Petrovsko 3.037 3.022 3.018 2.825 193 135 48 50 - 6 31 58 42 13 1 - - - 2 - 4
Naselja                                          
Benkovec Petrovski 159 158 158 149 9 9 4 4 - - 1 - - - - - - - - - -
Brezovica Petrovska 149 146 146 134 12 7 4 2 - - 1 5 4 1 - - - - - - -
Gredenec 117 117 117 107 10 5 1 3 - - 1 5 3 1 - - - - 1 - -
Mala Pačetina 118 118 118 113 5 5 - 2 - - 3 - - - - - - - - - -
Petrovsko 251 247 247 236 11 9 2 3 - 3 1 2 2 - - - - - - - -
Podgaj Petrovski 301 297 297 278 19 11 4 3 - 1 3 8 5 2 1 - - - - - -
Preseka Petrovska 288 286 286 262 24 20 14 2 - - 4 4 4 - - - - - - - -
Rovno 140 139 139 132 7 4 2 1 - - 1 3 3 - - - - - - - -
Slatina Svedruška 418 418 418 395 23 12 5 5 - - 2 11 8 2 - - - - 1 - -
Stara Ves Petrovska 186 186 186 177 9 5 2 2 - - 1 4 4 - - - - - - - -
Svedruža 444 444 440 408 32 19 5 5 - 2 7 13 8 5 - - - - - - 4
Štuparje 466 466 466 434 32 29 5 18 - - 6 3 1 2 - - - - - - -