2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Krapinsko-zagorska županija                                          
Općina Stubičke Toplice 2.932 2.752 2.749 2.561 188 55 26 10 - 3 16 133 79 45 - - - 3 6 1 2
Naselja                                          
Pila 230 210 210 188 22 7 5 - - - 2 15 8 7 - - - - - - -
Sljeme 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strmec Stubički 824 753 753 706 47 13 7 - - 1 5 34 18 14 - - - - 2 - -
Stubičke Toplice 1.877 1.788 1.785 1.666 119 35 14 10 - 2 9 84 53 24 - - - 3 4 1 2