2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Krapinsko-zagorska županija                                          
Općina Sveti Križ Začretje 6.651 6.619 6.611 6.333 278 149 35 39 - 22 53 129 71 49 - - - - 9 8 -
Naselja                                          
Brezova 301 300 300 292 8 5 3 2 - - - 3 2 1 - - - - - - -
Ciglenica Zagorska 668 664 664 639 25 15 1 3 - 6 5 10 6 2 - - - - 2 - -
Donja Pačetina 810 803 803 757 46 20 3 6 - 3 8 26 11 12 - - - - 3 - -
Dukovec 262 259 259 251 8 6 3 - - 1 2 2 2 - - - - - - - -
Galovec Začretski 310 310 310 299 11 4 2 1 - - 1 7 5 2 - - - - - - -
Klupci Začretski 130 130 130 126 4 4 1 - - - 3 - - - - - - - - - -
Komor Začretski 217 217 217 197 20 12 2 5 - 3 2 8 6 2 - - - - - - -
Kotarice 141 137 137 136 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Kozjak Začretski 250 250 250 240 10 8 1 2 - 1 4 2 2 - - - - - - - -
Mirkovec 528 523 523 501 22 7 2 1 - 2 2 15 10 5 - - - - - - -
Pustodol Začretski 280 280 280 252 28 9 2 1 - 1 5 19 7 12 - - - - - - -
Sekirišće 439 439 439 433 6 5 1 1 - 1 2 1 1 - - - - - - - -
Sveti Križ Začretje 870 868 868 837 31 18 5 8 - - 5 13 7 2 - - - - 4 - -
Štrucljevo 395 395 387 364 23 14 2 4 - 3 5 9 5 4 - - - - - 8 -
Švaljkovec 335 332 332 315 17 11 2 3 - - 6 6 2 4 - - - - - - -
Temovec 236 236 236 234 2 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Vrankovec 267 267 267 254 13 6 3 2 - - 1 7 4 3 - - - - - - -
Završje Začretsko 42 39 39 38 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Zleć 170 170 170 168 2 2 1 - - - 1 - - - - - - - - - -