2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Krapinsko-zagorska županija                                          
Grad Zabok 9.485 9.365 9.352 8.978 374 194 48 50 - 21 75 180 103 57 - - - 4 16 7 6
Naselja                                          
Bračak 37 36 36 32 4 2 - - - 1 1 2 - - - - - 1 1 - -
Bregi Zabočki 229 229 229 223 6 5 1 - - 1 3 1 1 - - - - - - - -
Dubrava Zabočka 609 595 595 570 25 11 3 2 - 1 5 14 5 2 - - - - 7 - -
Grabrovec 658 655 655 638 17 13 2 5 - - 6 4 3 - - - - - 1 - -
Grdenci 480 479 479 454 25 8 2 1 - 2 3 17 10 7 - - - - - - -
Gubaševo 255 253 253 234 19 5 1 1 - - 3 14 10 3 - - - 1 - - -
Hum Zabočki 458 457 457 439 18 12 5 2 - 1 4 6 3 3 - - - - - - -
Jakuševec Zabočki 383 383 383 367 16 11 - 4 - - 7 5 4 1 - - - - - - -
Lug Zabočki 543 535 534 513 21 15 4 2 - 2 7 6 4 2 - - - - - - 1
Martinišće 363 360 360 352 8 2 1 - - 1 - 6 2 - - - - - 4 - -
Pavlovec Zabočki 627 618 618 588 30 12 4 - - - 8 18 11 6 - - - - 1 - -
Prosenik Gubaševski 175 175 175 175 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Prosenik Začretski 192 191 191 182 9 9 2 3 - 2 2 - - - - - - - - - -
Repovec 343 340 340 318 22 5 3 1 - - 1 17 9 8 - - - - - - -
Špičkovina 880 858 858 836 22 14 3 5 - 3 3 8 5 2 - - - - 1 - -
Tisanić Jarek 355 342 342 328 14 8 2 2 - - 4 6 3 3 - - - - - - -
Zabok 2.898 2.859 2.847 2.729 118 62 15 22 - 7 18 56 33 20 - - - 2 1 7 5