2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Sisačko-moslavačka županija                                          
Općina Hrvatska Dubica 2.499 2.341 2.341 1.838 503 259 30 86 53 19 71 244 134 74 - - 1 9 26 - -
Naselja                                          
Baćin 330 321 321 218 103 60 1 7 24 3 25 43 20 21 - - - - 2 - -
Donji Cerovljani 97 90 90 59 31 23 - 5 11 2 5 8 4 1 - - - - 3 - -
Gornji Cerovljani 142 142 142 109 33 15 3 8 - - 4 18 12 3 - - - - 3 - -
Hrvatska Dubica 1.047 987 987 786 201 92 16 31 8 13 24 109 71 28 - - 1 2 7 - -
Slabinja 336 317 317 272 45 23 4 10 2 - 7 22 10 9 - - - 1 2 - -
Živaja 547 484 484 394 90 46 6 25 8 1 6 44 17 12 - - - 6 9 - -