2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Sisačko-moslavačka županija                                          
Općina Martinska Ves 4.062 4.026 4.023 3.817 206 73 22 22 - 4 25 133 92 36 - - 4 - 1 3 -
Naselja                                          
Bok Palanječki 160 160 160 155 5 4 1 1 - - 2 1 - 1 - - - - - - -
Desna Martinska Ves 382 381 381 366 15 2 - 1 - - 1 13 9 4 - - - - - - -
Desni Dubrovčak 141 141 141 126 15 5 3 1 - - 1 10 4 6 - - - - - - -
Desno Trebarjevo 401 396 396 355 41 9 4 1 - 2 2 32 28 4 - - - - - - -
Desno Željezno 237 231 229 217 12 3 1 2 - - - 9 7 2 - - - - - 2 -
Jezero Posavsko 104 104 104 96 8 3 1 1 - - 1 5 2 3 - - - - - - -
Lijeva Luka 283 278 278 269 9 5 1 3 - - 1 4 4 - - - - - - - -
Lijeva Martinska Ves 419 419 419 407 12 4 - 3 - - 1 8 5 3 - - - - - - -
Lijevo Trebarjevo 70 70 70 69 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Lijevo Željezno 18 18 18 14 4 - - - - - - 4 1 3 - - - - - - -
Ljubljanica 42 42 42 41 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Mahovo 331 328 328 323 5 5 2 - - - 3 - - - - - - - - - -
Setuš 206 206 206 200 6 5 3 2 - - - 1 1 - - - - - - - -
Strelečko 523 511 510 469 41 15 4 2 - 2 7 26 15 6 - - 4 - 1 1 -
Tišina Erdedska 321 320 320 309 11 6 1 2 - - 3 5 3 2 - - - - - - -
Tišina Kaptolska 292 289 289 272 17 3 1 1 - - 1 14 12 2 - - - - - - -
Zirčica 132 132 132 129 3 3 - 1 - - 2 - - - - - - - - - -