2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Sisačko-moslavačka županija                                          
Općina Gvozd 4.237 3.779 3.776 3.410 366 208 26 42 104 10 26 158 64 34 - 1 - 15 44 - 3
Naselja                                          
Blatuša 309 285 285 271 14 14 1 - 11 2 - - - - - - - - - - -
Bović 182 150 150 134 16 6 1 2 - 1 2 10 4 3 - - - - 3 - -
Brnjavac 103 87 87 68 19 14 4 1 7 1 1 5 - - - - - 2 3 - -
Crevarska Strana 302 262 260 217 43 12 2 3 5 - 2 31 8 14 - - - 4 5 - 2
Čremušnica 103 85 85 85 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dugo Selo Lasinjsko 133 64 64 55 9 4 - 1 3 - - 5 3 - - 1 - - 1 - -
Golinja 65 65 65 60 5 5 - 1 4 - - - - - - - - - - - -
Gornja Čemernica 234 232 232 208 24 12 2 3 4 - 3 12 8 4 - - - - - - -
Gornja Trstenica 104 102 102 100 2 2 - - 2 - - - - - - - - - - - -
Gvozd 1.375 1.303 1.303 1.147 156 89 14 27 32 6 10 67 27 7 - - - 5 28 - -
Kirin 58 56 56 40 16 12 - - 11 - 1 4 4 - - - - - - - -
Kozarac 166 166 166 161 5 4 - - 3 - 1 1 1 - - - - - - - -
Ostrožin 92 64 64 53 11 6 - 1 5 - - 5 2 1 - - - - 2 - -
Pješčanica 235 222 222 205 17 13 - - 12 - 1 4 1 2 - - - - 1 - -
Podgorje 211 178 178 168 10 8 1 1 3 - 3 2 - - - - - 2 - - -
Slavsko Polje 467 375 375 359 16 5 1 2 - - 2 11 6 3 - - - 2 - - -
Stipan 52 41 41 41 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Šljivovac 33 33 32 30 2 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 1 - 1
Trepča 13 9 9 8 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -