2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Karlovačka županija                                          
Općina Barilovići 3.296 3.095 3.091 2.934 157 85 16 15 19 12 23 72 43 23 1 - - 1 4 - 4
Naselja                                          
Banjsko Selo 147 146 146 143 3 3 1 - - 2 - - - - - - - - - - -
Barilović 307 307 307 297 10 1 1 - - - - 9 4 5 - - - - - - -
Belaj 158 154 154 133 21 11 3 1 - 3 4 10 5 3 - - - 1 1 - -
Belajske Poljice 586 580 580 530 50 24 8 3 3 3 7 26 16 7 1 - - - 2 - -
Belajski Malinci 39 39 39 36 3 - - - - - - 3 2 1 - - - - - - -
Carevo Selo 44 42 42 41 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Cerovac Barilovićki 145 145 145 140 5 4 1 1 - - 2 1 1 - - - - - - - -
Donja Perjasica 16 14 14 14 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Donji Skrad 14 12 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Donji Velemerić 157 149 147 140 7 - - - - - - 7 4 3 - - - - - - 2
Gaćeško Selo 6 6 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gornji Poloj - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gornji Velemerić 110 109 108 106 2 2 - 1 - - 1 - - - - - - - - - 1
Kestenak 8 7 7 6 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Koranska Strana 13 13 13 13 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Koranski Brijeg 92 68 68 62 6 2 - - 2 - - 4 4 - - - - - - - -
Koransko Selo 35 33 33 33 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kosijersko Selo 61 33 33 33 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Križ Koranski 49 49 49 49 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Leskovac Barilovićki 148 147 147 146 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Lučica 40 40 40 40 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mala Kosa 7 6 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mali Kozinac 53 27 27 27 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marlovac 13 12 12 11 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
Maurovići 13 13 13 13 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Miloševac 21 14 14 13 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Mrežnica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Novi Dol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Novo Selo Perjasičko 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Orijevac 6 6 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Perjasica 52 34 34 33 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
Podvožić 283 279 278 266 12 12 1 2 6 - 3 - - - - - - - - - 1
Ponorac Perjasički 34 20 20 20 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Potplaninsko Selo 8 8 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Siča 175 171 171 165 6 6 - 1 - 1 4 - - - - - - - - - -
Srednji Poloj 19 14 14 10 4 4 - - 4 - - - - - - - - - - - -
Svojić 37 23 23 23 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Šćulac 156 152 152 146 6 4 - 1 - 2 1 2 1 - - - - - 1 - -
Štirkovac 7 7 7 4 3 3 - 1 2 - - - - - - - - - - - -
Točak Perjasički 8 8 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Veliki Kozinac 49 31 31 20 11 3 1 1 - 1 - 8 4 4 - - - - - - -
Vijenac Barilovićki 93 93 93 91 2 1 - 1 - - - 1 1 - - - - - - - -
Zinajevac 6 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Žabljak 79 79 79 79 - - - - - - - - - - - - - - - - -