2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Karlovačka županija                                          
Općina Plaški 2.552 2.292 2.161 1.925 236 125 23 51 17 8 26 111 48 28 - - - 10 25 129 2
Naselja                                          
Janja Gora 137 118 113 95 18 10 - 1 - 2 7 8 2 - - - - - 6 5 -
Jezero I Dio 63 57 57 51 6 6 - 3 2 1 - - - - - - - - - - -
Kunić 44 35 33 27 6 5 - 1 3 1 - 1 - 1 - - - - - 2 -
Lapat 266 201 197 187 10 10 1 3 1 - 5 - - - - - - - - 4 -
Latin 225 192 163 145 18 11 1 - 1 4 5 7 3 - - - - - 4 27 2
Međeđak 133 124 103 94 9 8 5 1 2 - - 1 - - - - - 1 - 21 -
Plaški 1.572 1.469 1.401 1.245 156 72 15 41 8 - 8 84 40 26 - - - 6 12 68 -
Pothum Plaščanski 112 96 94 81 13 3 1 1 - - 1 10 3 1 - - - 3 3 2 -