2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Varaždinska županija                                          
Općina Bednja 4.840 4.765 4.758 4.153 605 279 81 118 - 26 54 326 257 37 4 1 - 11 16 - 7
Naselja                                          
Bednja 795 772 772 700 72 43 18 14 - 1 10 29 21 5 1 1 - 1 - - -
Benkovec 306 303 303 266 37 22 2 10 - 4 6 15 11 3 - - - - 1 - -
Brezova Gora 101 91 91 75 16 6 4 2 - - - 10 6 - - - - 3 1 - -
Cvetlin 356 348 348 250 98 22 3 9 - 1 9 76 59 9 - - - 1 7 - -
Jamno 128 128 128 108 20 3 - 3 - - - 17 16 - - - - 1 - - -
Jazbina Cvetlinska 380 374 373 300 73 27 12 9 - 1 5 46 40 4 - - - - 2 - 1
Ježovec 342 341 341 303 38 26 2 11 - 7 6 12 12 - - - - - - - -
Mali Gorenec 150 150 149 135 14 8 3 3 - 1 1 6 4 2 - - - - - - 1
Meljan 211 208 208 174 34 10 2 2 - 4 2 24 18 4 - - - 1 1 - -
Osonjak 62 60 60 57 3 2 - 1 - - 1 1 1 - - - - - - - -
Pašnik 95 95 95 84 11 7 2 5 - - - 4 2 - - - - 2 - - -
Pleš 306 301 301 276 25 17 8 8 - - 1 8 6 - - - - 1 1 - -
Podgorje Bednjansko 27 27 27 23 4 3 - 2 - - 1 1 1 - - - - - - - -
Prebukovje 160 160 160 135 25 15 7 6 - - 2 10 5 3 - - - - 2 - -
Purga Bednjanska 108 108 108 97 11 3 1 2 - - - 8 8 - - - - - - - -
Rinkovec 320 318 316 295 21 12 2 6 - - 4 9 8 - - - - 1 - - 2
Sveti Josip 5 5 5 4 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Šaša 140 140 138 122 16 6 2 4 - - - 10 8 1 - - - - 1 - 2
Šinkovica Bednjanska 130 129 129 110 19 13 3 5 - 4 1 6 6 - - - - - - - -
Šinkovica Šaška 146 145 145 130 15 3 2 - - - 1 12 10 2 - - - - - - -
Trakošćan 21 21 21 20 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Veliki Gorenec 51 51 51 50 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Vranojelje 165 156 155 132 23 8 3 3 - - 2 15 10 2 3 - - - - - 1
Vrbno 301 301 301 281 20 16 4 11 - - 1 4 3 1 - - - - - - -
Vrhovec Bednjanski 34 33 33 26 7 4 1 - - 3 - 3 2 1 - - - - - - -