2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Varaždinska županija                                          
Općina Breznica 2.391 2.304 2.303 2.143 160 108 24 38 - 17 29 52 30 16 - - - 1 5 - 1
Naselja                                          
Bisag 174 162 162 157 5 5 - 2 - 2 1 - - - - - - - - - -
Borenec 103 103 103 96 7 3 - 2 - - 1 4 2 2 - - - - - - -
Breznica 932 891 891 832 59 40 9 12 - 6 13 19 12 3 - - - 1 3 - -
Čret Bisaški 24 24 24 24 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drašković 455 446 446 397 49 32 9 17 - 1 5 17 11 5 - - - - 1 - -
Jales Breznički 145 137 137 120 17 10 3 - - 5 2 7 2 5 - - - - - - -
Jarek Bisaški 214 208 207 198 9 7 2 3 - 1 1 2 1 - - - - - 1 - 1
Mirkovec Breznički 102 99 99 97 2 2 - 1 - - 1 - - - - - - - - - -
Podvorec 123 123 123 117 6 5 1 - - 1 3 1 1 - - - - - - - -
Tkalec 119 111 111 105 6 4 - 1 - 1 2 2 1 1 - - - - - - -