2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Varaždinska županija                                          
Općina Cestica 5.744 5.678 5.678 4.785 893 165 44 74 - 3 44 728 596 95 10 - - 19 8 - -
Naselja                                          
Babinec 436 428 428 358 70 10 4 1 - 2 3 60 49 11 - - - - - - -
Brezje Dravsko 231 231 231 196 35 4 2 2 - - - 31 28 1 - - - 2 - - -
Cestica 496 491 491 427 64 17 7 10 - - - 47 42 4 - - - - 1 - -
Dubrava Križovljanska 307 297 297 203 94 8 3 2 - - 3 86 60 18 - - - 7 1 - -
Falinić Breg 107 106 106 86 20 3 1 1 - - 1 17 17 - - - - - - - -
Gornje Vratno 1.139 1.132 1.132 1.031 101 30 6 15 - 1 8 71 59 10 - - - - 2 - -
Jarki 148 148 148 121 27 4 - 3 - - 1 23 21 1 - - - - 1 - -
Kolarovec 284 278 278 240 38 4 1 - - - 3 34 31 3 - - - - - - -
Križanče 153 150 150 116 34 7 - 5 - - 2 27 20 7 - - - - - - -
Križovljan Radovečki 319 319 319 272 47 6 3 1 - - 2 41 30 4 7 - - - - - -
Mali Lovrečan 67 67 67 56 11 2 1 1 - - - 9 9 - - - - - - - -
Malo Gradišće 105 105 105 90 15 7 1 5 - - 1 8 7 1 - - - - - - -
Natkrižovljan 313 313 313 262 51 10 1 8 - - 1 41 41 - - - - - - - -
Otok Virje 264 261 261 188 73 14 3 3 - - 8 59 41 11 - - - 6 1 - -
Radovec 323 315 315 245 70 12 4 3 - - 5 58 37 13 3 - - 4 1 - -
Radovec Polje 157 157 157 146 11 5 - 5 - - - 6 6 - - - - - - - -
Selci Križovljanski 175 174 174 148 26 7 1 5 - - 1 19 18 1 - - - - - - -
Veliki Lovrečan 375 372 372 312 60 6 5 1 - - - 54 45 9 - - - - - - -
Virje Križovljansko 273 262 262 230 32 5 - 2 - - 3 27 25 1 - - - - 1 - -
Vratno Otok 72 72 72 58 14 4 1 1 - - 2 10 10 - - - - - - - -