2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Varaždinska županija                                          
Općina Klenovnik 2.296 2.278 2.278 2.114 164 85 33 36 - 2 14 79 68 8 1 - - - 2 - -
Naselja                                          
Dubravec 477 470 470 456 14 7 3 2 - - 2 7 5 1 - - - - 1 - -
Goranec 40 40 40 40 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Klenovnik 1.056 1.051 1.051 970 81 59 26 27 - 1 5 22 21 1 - - - - - - -
Lipovnik 424 418 418 375 43 10 4 4 - 1 1 33 27 4 1 - - - 1 - -
Plemenšćina 141 141 141 130 11 5 - 2 - - 3 6 6 - - - - - - - -
Vukovoj 158 158 158 143 15 4 - 1 - - 3 11 9 2 - - - - - - -