2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Koprivničko-križevačka županija                                          
Grad Koprivnica 31.556 30.994 30.961 28.732 2.229 1.037 549 162 - 57 269 1.192 668 357 35 4 - 26 102 21 12
Naselja                                          
Bakovčica 338 337 337 323 14 7 3 2 - 1 1 7 5 1 - - - - 1 - -
Draganovec 429 422 422 409 13 8 2 2 - - 4 5 3 2 - - - - - - -
Herešin 670 666 666 646 20 14 6 2 - - 6 6 3 2 - - - - 1 - -
Jagnjedovec 351 347 347 330 17 4 2 1 - - 1 13 7 6 - - - - - - -
Koprivnica 25.296 24.809 24.785 22.892 1.893 904 490 135 - 53 226 989 553 284 33 4 - 23 92 14 10
Kunovec Breg 664 647 640 573 67 11 4 - - - 7 56 31 20 1 - - - 4 7 -
Reka 1.719 1.702 1.702 1.631 71 33 14 4 - 2 13 38 27 9 - - - 1 1 - -
Starigrad 1.584 1.573 1.571 1.467 104 38 16 11 - 1 10 66 33 27 1 - - 2 3 - 2
Štaglinec 505 491 491 461 30 18 12 5 - - 1 12 6 6 - - - - - - -