2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Koprivničko-križevačka županija                                          
Općina Rasinja 3.875 3.818 3.811 3.501 310 131 40 48 - 13 30 179 100 64 1 - - 1 13 3 4
Naselja                                          
Belanovo Selo 54 54 54 46 8 3 - 1 - 1 1 5 1 4 - - - - - - -
Cvetkovec 253 244 243 222 21 5 1 3 - 1 - 16 12 3 - - - - 1 1 -
Duga Rijeka 173 173 172 164 8 8 5 2 - - 1 - - - - - - - - - 1
Gorica 148 141 141 127 14 8 3 3 - - 2 6 5 1 - - - - - - -
Grbaševec 63 62 62 48 14 13 4 6 - 1 2 1 1 - - - - - - - -
Ivančec 69 66 66 64 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
Koledinec 220 220 220 197 23 3 3 - - - - 20 12 8 - - - - - - -
Kuzminec 332 326 325 294 31 17 6 3 - 2 6 14 6 7 - - - - 1 - 1
Ludbreški Ivanac 87 81 81 75 6 4 - 4 - - - 2 2 - - - - - - - -
Lukovec 49 48 47 47 - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Mala Rasinjica 42 42 42 41 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Mala Rijeka 29 29 29 29 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Prkos 73 72 72 70 2 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - - -
Radeljevo Selo 126 126 126 111 15 1 1 - - - - 14 7 6 - - - - 1 - -
Rasinja 977 959 958 887 71 30 6 10 - 5 9 41 20 11 1 - - - 9 - 1
Ribnjak 63 63 63 59 4 4 1 - - - 3 - - - - - - - - - -
Subotica Podravska 641 637 637 559 78 24 3 14 - 3 4 54 31 21 - - - 1 1 - -
Velika Rasinjica 30 30 29 28 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - 1 -
Veliki Grabičani 113 113 113 113 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Veliki Poganac 277 276 275 265 10 6 5 1 - - - 4 2 2 - - - - - 1 -
Vojvodinec 56 56 56 55 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - -