2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Koprivničko-križevačka županija                                          
Općina Sokolovac 4.042 3.964 3.955 3.699 256 113 38 40 - 7 28 143 91 38 - - - 5 9 8 1
Naselja                                          
Brđani Sokolovački 63 63 63 62 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
Domaji 188 182 182 167 15 8 1 3 - - 4 7 5 2 - - - - - - -
Donja Velika 110 109 109 108 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Donjara 29 29 29 27 2 1 - - - - 1 1 - - - - - 1 - - -
Donji Maslarac 83 83 83 77 6 6 4 2 - - - - - - - - - - - - -
Gornja Velika 110 110 110 107 3 3 - 2 - - 1 - - - - - - - - - -
Gornji Maslarac 51 51 51 44 7 - - - - - - 7 5 2 - - - - - - -
Grdak 98 98 98 94 4 2 2 - - - - 2 - - - - - - 2 - -
Hudovljani 153 150 150 144 6 3 2 - - - 1 3 2 1 - - - - - - -
Jankovac 56 56 56 53 3 2 - 2 - - - 1 1 - - - - - - - -
Kamenica 27 26 26 24 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - - -
Ladislav Sokolovački 136 131 131 125 6 5 - - - 3 2 1 1 - - - - - - - -
Lepavina 288 279 278 254 24 13 3 6 - 1 3 11 5 5 - - - 1 - 1 -
Mala Branjska 68 67 67 62 5 3 1 - - - 2 2 2 - - - - - - - -
Mala Mučna 111 111 111 110 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Mali Botinovac 28 26 26 24 2 1 - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - -
Mali Grabičani 212 208 208 182 26 4 2 1 - - 1 22 18 4 - - - - - - -
Mali Poganac 142 142 142 137 5 4 - 2 - - 2 1 - 1 - - - - - - -
Miličani 158 158 158 150 8 1 - 1 - - - 7 5 2 - - - - - - -
Paunovac 41 39 39 37 2 - - - - - - 2 1 - - - - - 1 - -
Peščenik 100 99 99 97 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
Prnjavor Lepavinski 74 67 66 66 - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Rijeka Koprivnička 88 83 83 82 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Rovištanci 71 71 71 63 8 4 2 1 - - 1 4 4 - - - - - - - -
Sokolovac 588 566 566 521 45 15 9 3 - 1 2 30 16 10 - - - 2 2 - -
Srijem 222 222 222 209 13 7 2 2 - 1 2 6 5 - - - - - 1 - -
Široko Selo 33 33 33 29 4 3 3 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Trnovac Sokolovački 120 119 119 109 10 5 1 4 - - - 5 4 1 - - - - - - -
Velika Branjska 64 64 64 46 18 8 1 6 - - 1 10 2 8 - - - - - - -
Velika Mučna 370 363 356 339 17 4 1 - - 1 2 13 10 1 - - - - 2 7 -
Veliki Botinovac 97 97 97 94 3 2 - 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - -
Vrhovac Sokolovački 63 62 62 56 6 2 1 - - - 1 4 3 - - - - - 1 - -