2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Bjelovarsko-bilogorska županija                                          
Grad Čazma 9.097 8.895 8.869 8.080 789 420 141 161 2 29 87 369 225 111 4 - - 4 25 22 4
Naselja                                          
Andigola 14 14 14 14 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bojana 186 182 182 166 16 11 1 7 - - 3 5 4 1 - - - - - - -
Bosiljevo 353 332 332 278 54 31 2 17 - 7 5 23 10 11 - - - - 2 - -
Cerina 125 117 116 101 15 10 2 4 - - 4 5 2 - - - - - 3 - 1
Čazma 2.932 2.878 2.876 2.581 295 168 77 47 - 8 36 127 86 32 3 - - - 6 2 -
Dapci 231 231 231 199 32 11 1 9 - - 1 21 12 7 - - - - 2 - -
Dereza 248 246 246 234 12 4 2 1 - - 1 8 3 5 - - - - - - -
Donji Draganec 154 154 154 139 15 6 4 1 - - 1 9 4 4 - - - - 1 - -
Donji Dragičevci 54 53 53 51 2 1 - - - - 1 1 - 1 - - - - - - -
Donji Lipovčani 95 94 94 86 8 8 - 2 - 1 5 - - - - - - - - - -
Donji Miklouš 264 261 260 243 17 12 5 5 - - 2 5 4 - - - - 1 - - 1
Gornji Draganec 406 393 393 374 19 12 3 4 - 1 4 7 6 - - - - - 1 - -
Gornji Dragičevci 122 121 120 110 10 4 1 1 - - 2 6 1 3 - - - - 2 - 1
Gornji Lipovčani 110 110 110 108 2 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - - -
Gornji Miklouš 121 114 114 101 13 8 3 3 - 1 1 5 5 - - - - - - - -
Grabik 72 71 71 69 2 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - - -
Grabovnica 422 413 412 370 42 14 3 6 2 1 2 28 18 10 - - - - - - 1
Komuševac 193 193 193 184 9 5 1 2 - 1 1 4 4 - - - - - - - -
Marčani 116 116 116 104 12 8 3 - - 4 1 4 3 1 - - - - - - -
Martinac 118 114 114 109 5 4 1 2 - - 1 1 1 - - - - - - - -
Milaševac 193 192 192 177 15 9 3 5 - 1 - 6 2 2 1 - - - 1 - -
Novo Selo 67 66 64 59 5 4 2 1 - - 1 1 - 1 - - - - - 2 -
Općevac 136 129 129 127 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
Palančani 221 217 201 182 19 5 - 5 - - - 14 8 5 - - - 1 - 16 -
Pavličani 97 97 97 89 8 6 4 1 - - 1 2 1 1 - - - - - - -
Pobjenik 279 259 259 231 28 11 5 4 - - 2 17 12 5 - - - - - - -
Pobrđani 31 29 29 28 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Prnjarovac 124 122 120 114 6 5 1 2 - - 2 1 1 - - - - - - 2 -
Prokljuvani 48 48 48 40 8 1 1 - - - - 7 3 4 - - - - - - -
Sišćani 349 345 345 326 19 9 - 7 - 1 1 10 3 4 - - - - 3 - -
Sovari 97 95 95 84 11 7 1 3 - - 3 4 3 1 - - - - - - -
Suhaja 218 210 210 195 15 9 3 6 - - - 6 2 1 - - - 1 2 - -
Vagovina 432 413 413 383 30 13 3 8 - - 2 17 10 6 - - - - 1 - -
Vrtlinska 225 222 222 209 13 6 4 - - 1 1 7 6 1 - - - - - - -
Vučani 114 114 114 87 27 10 2 5 - 1 2 17 10 5 - - - 1 1 - -
Zdenčec 130 130 130 128 2 2 1 1 - - - - - - - - - - - - -