2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Bjelovarsko-bilogorska županija                                          
Općina Dežanovac 3.395 3.355 3.355 3.008 347 206 39 103 - 10 54 141 80 38 - - 1 - 22 - -
Naselja                                          
Blagorodovac 333 331 331 264 67 35 1 22 - - 12 32 14 10 - - - - 8 - -
Dežanovac 1.064 1.053 1.053 924 129 78 16 41 - 5 16 51 31 15 - - - - 5 - -
Donji Sređani 233 228 228 205 23 11 1 4 - 2 4 12 10 2 - - - - - - -
Drlež 24 23 23 19 4 4 - 2 - - 2 - - - - - - - - - -
Golubinjak 220 218 218 203 15 11 4 4 - - 3 4 1 1 - - - - 2 - -
Gornji Sređani 296 295 295 281 14 5 2 2 - 1 - 9 7 2 - - - - - - -
Goveđe Polje 143 140 140 131 9 3 - 3 - - - 6 - - - - 1 - 5 - -
Ivanovo Polje 301 298 298 263 35 26 10 13 - - 3 9 3 6 - - - - - - -
Kaštel Dežanovački 57 57 57 54 3 3 1 2 - - - - - - - - - - - - -
Kreštelovac 157 153 153 136 17 9 1 2 - - 6 8 7 1 - - - - - - -
Sokolovac 259 255 255 240 15 12 2 7 - - 3 3 2 - - - - - 1 - -
Trojeglava 308 304 304 288 16 9 1 1 - 2 5 7 5 1 - - - - 1 - -