2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Bjelovarsko-bilogorska županija                                          
Općina Đulovac 3.686 3.640 3.635 3.158 477 361 37 127 121 16 60 116 42 34 3 - 2 5 30 - 5
Naselja                                          
Bastajski Brđani 2 2 2 - 2 2 - - 2 - - - - - - - - - - - -
Batinjani 274 273 273 222 51 27 5 6 8 2 6 24 6 6 1 - - 1 10 - -
Batinjska Rijeka 15 15 15 15 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Borova Kosa 100 99 99 96 3 - - - - - - 3 1 2 - - - - - - -
Dobra Kuća 19 19 19 15 4 4 - - 3 - 1 - - - - - - - - - -
Donja Vrijeska 125 121 121 108 13 3 - 2 - 1 - 10 1 5 - - - 2 2 - -
Donje Cjepidlake 10 10 10 - 10 10 - - 10 - - - - - - - - - - - -
Đulovac 921 915 910 839 71 51 7 27 4 2 11 20 10 5 2 - - - 3 - 5
Gornja Vrijeska 31 31 31 11 20 11 - - 10 - 1 9 4 3 - - - 1 1 - -
Gornje Cjepidlake 60 60 60 48 12 8 - 1 7 - - 4 2 1 - - - - 1 - -
Katinac 171 166 166 147 19 16 3 5 6 - 2 3 - - - - - - 3 - -
Koreničani 319 317 317 264 53 50 5 17 21 - 7 3 - - - - 2 - 1 - -
Kravljak 36 36 36 30 6 5 - 1 - 4 - 1 - - - - - - 1 - -
Mala Babina Gora 44 42 42 36 6 6 2 2 - 2 - - - - - - - - - - -
Mala Klisa 5 5 5 4 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
Mali Bastaji 129 129 129 103 26 26 1 11 8 - 6 - - - - - - - - - -
Mali Miletinac 25 25 25 24 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Maslenjača 219 212 212 191 21 16 4 9 - 2 1 5 4 1 - - - - - - -
Nova Krivaja 114 110 110 93 17 9 - 5 2 - 2 8 2 4 - - - - 2 - -
Potočani 47 47 47 39 8 4 - 1 2 - 1 4 1 - - - - - 3 - -
Puklica 158 155 155 137 18 16 3 2 9 - 2 2 2 - - - - - - - -
Removac 35 34 34 32 2 - - - - - - 2 1 1 - - - - - - -
Stara Krivaja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Škodinovac 18 14 14 12 2 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 1 - -
Velika Babina Gora 94 94 94 83 11 6 1 3 - - 2 5 3 2 - - - - - - -
Velika Klisa 11 11 11 - 11 11 - - 11 - - - - - - - - - - - -
Veliki Bastaji 544 538 538 453 85 74 6 31 16 3 18 11 4 4 - - - 1 2 - -
Veliki Miletinac 57 57 57 56 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Vukovije 103 103 103 100 3 2 - 2 - - - 1 1 - - - - - - - -