2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Bjelovarsko-bilogorska županija                                          
Općina Ivanska 3.580 3.510 3.505 3.230 275 162 41 64 - 5 52 113 66 31 - - - 3 13 - 5
Naselja                                          
Babinac 159 157 157 148 9 7 3 3 - 1 - 2 - 2 - - - - - - -
Donja Petrička 229 227 227 200 27 17 2 7 - - 8 10 3 2 - - - - 5 - -
Đurđic 263 258 258 237 21 14 3 7 - - 4 7 7 - - - - - - - -
Gornja Petrička 136 136 135 127 8 4 2 1 - - 1 4 2 2 - - - - - - 1
Ivanska 864 848 848 795 53 28 9 12 - - 7 25 17 8 - - - - - - -
Kolarevo Selo 201 198 197 180 17 2 - - - 1 1 15 8 4 - - - - 3 - 1
Križic 229 227 227 215 12 12 - 6 - 1 5 - - - - - - - - - -
Paljevine 289 285 285 259 26 24 5 6 - 1 12 2 - 1 - - - - 1 - -
Rastovac 57 54 54 46 8 5 1 2 - 1 1 3 2 - - - - 1 - - -
Samarica 254 253 253 245 8 7 3 1 - - 3 1 - - - - - - 1 - -
Srijedska 360 338 338 299 39 21 4 10 - - 7 18 13 3 - - - - 2 - -
Stara Plošćica 330 326 326 303 23 11 3 7 - - 1 12 8 1 - - - 2 1 - -
Utiskani 209 203 200 176 24 10 6 2 - - 2 14 6 8 - - - - - - 3