2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Bjelovarsko-bilogorska županija                                          
Općina Nova Rača 4.196 4.077 4.074 3.762 312 147 35 70 - 13 29 165 99 50 2 - - 1 13 2 1
Naselja                                          
Bedenik 590 584 582 515 67 25 5 15 - 1 4 42 24 15 1 - - 1 1 2 -
Bulinac 405 388 388 368 20 9 3 1 - 1 4 11 9 2 - - - - - - -
Dautan 363 363 363 347 16 11 2 4 - 1 4 5 2 3 - - - - - - -
Drljanovac 299 285 285 259 26 10 3 3 - 1 3 16 12 3 - - - - 1 - -
Kozarevac Račanski 145 144 144 137 7 6 3 2 - - 1 1 1 - - - - - - - -
Međurača 373 368 368 347 21 8 3 1 - 2 2 13 8 2 - - - - 3 - -
Nevinac 240 239 239 222 17 10 - 7 - 1 2 7 7 - - - - - - - -
Nova Rača 565 534 533 496 37 27 8 12 - 4 3 10 4 3 - - - - 3 - 1
Orlovac 293 260 260 233 27 10 2 7 - - 1 17 9 5 - - - - 3 - -
Sasovac 247 244 244 231 13 6 1 3 - - 2 7 2 2 1 - - - 2 - -
Slovinska Kovačica 188 188 188 182 6 2 - 1 - 1 - 4 1 3 - - - - - - -
Stara Rača 386 379 379 332 47 21 3 14 - 1 3 26 16 10 - - - - - - -
Tociljevac 102 101 101 93 8 2 2 - - - - 6 4 2 - - - - - - -