2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Bjelovarsko-bilogorska županija 135.915 133.084 132.887 121.373 11.514 6.493 2.467 2.057 312 354 1.303 5.021 2.936 1.454 25 3 6 120 477 137 60
Gradovi                                          
Bjelovar 42.753 41.869 41.832 38.441 3.391 1.895 887 523 2 112 371 1.496 877 446 9 2 1 42 119 20 17
Čazma 9.097 8.895 8.869 8.080 789 420 141 161 2 29 87 369 225 111 4 - - 4 25 22 4
Daruvar 13.529 13.243 13.231 11.760 1.471 803 333 258 53 40 119 668 363 214 2 - 2 31 56 5 7
Garešnica 11.933 11.630 11.623 10.584 1.039 591 301 134 - 27 129 448 269 131 1 - - 8 39 4 3
Grubišno Polje 7.745 7.523 7.508 6.774 734 478 187 146 55 15 75 256 144 48 - 1 - 12 51 9 6
Općine                                          
Berek 1.730 1.706 1.706 1.575 131 86 34 26 - 4 22 45 33 9 - - - - 3 - -
Dežanovac 3.395 3.355 3.355 3.008 347 206 39 103 - 10 54 141 80 38 - - 1 - 22 - -
Đulovac 3.686 3.640 3.635 3.158 477 361 37 127 121 16 60 116 42 34 3 - 2 5 30 - 5
Hercegovac 2.856 2.791 2.790 2.531 259 154 70 36 - 16 32 105 56 24 1 - - - 24 - 1
Ivanska 3.580 3.510 3.505 3.230 275 162 41 64 - 5 52 113 66 31 - - - 3 13 - 5
Kapela 3.556 3.516 3.516 3.267 249 92 25 35 2 3 27 157 100 46 - - - 2 9 - -
Končanica 2.832 2.824 2.821 2.611 210 132 57 42 - 5 28 78 51 23 - - - 1 3 3 -
Nova Rača 4.196 4.077 4.074 3.762 312 147 35 70 - 13 29 165 99 50 2 - - 1 13 2 1
Rovišće 5.468 5.262 5.259 4.808 451 172 42 83 - 6 41 279 186 79 - - - 2 12 - 3
Severin 1.046 1.038 1.035 963 72 36 13 9 - 4 10 36 23 13 - - - - - - 3
Sirač 2.591 2.546 2.543 2.274 269 184 45 43 51 9 36 85 48 19 - - - 7 11 1 2
Šandrovac 2.105 2.095 2.095 1.983 112 59 20 23 - 5 11 53 29 18 - - - 1 5 - -
Štefanje 2.402 2.347 2.346 2.215 131 76 22 25 - 4 25 55 35 12 - - - - 8 - 1
Velika Pisanica 2.215 2.151 2.150 1.984 166 83 25 30 - 8 20 83 51 24 1 - - - 7 1 -
Velika Trnovitica 1.701 1.661 1.661 1.511 150 81 31 25 - 4 21 69 35 26 - - - 1 7 - -
Veliki Grđevac 3.375 3.313 3.242 3.023 219 154 54 42 26 12 20 65 35 24 1 - - - 5 70 1
Veliko Trojstvo 3.118 3.092 3.091 2.872 219 96 22 40 - 6 28 123 79 31 1 - - - 12 - 1
Zrinski Topolovac 1.006 1.000 1.000 959 41 25 6 12 - 1 6 16 10 3 - - - - 3 - -