2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Primorsko-goranska županija                                          
Općina Dobrinj 2.119 1.970 1.961 1.767 194 95 48 24 - 9 14 99 53 29 1 - 3 4 9 5 4
Naselja                                          
Čižići 102 92 92 78 14 6 2 1 - 2 1 8 6 2 - - - - - - -
Dobrinj 125 122 122 110 12 5 4 - - - 1 7 6 1 - - - - - - -
Dolovo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gabonjin 187 177 177 169 8 4 - 2 - - 2 4 - - - - 2 1 1 - -
Gostinjac 83 81 77 70 7 4 3 - - - 1 3 1 2 - - - - - 4 -
Hlapa 63 62 62 61 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Klanice 42 42 42 42 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Klimno 119 115 115 108 7 3 1 - - 1 1 4 3 - - - - 1 - - -
Kras 188 184 184 164 20 12 5 5 - 1 1 8 3 4 - - - - 1 - -
Polje 344 295 294 253 41 12 8 - - 1 3 29 14 8 1 - 1 - 5 1 -
Rasopasno 92 85 85 80 5 5 2 2 - 1 - - - - - - - - - - -
Rudine 5 5 5 4 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Soline 45 43 43 38 5 3 1 2 - - - 2 1 - - - - 1 - - -
Sužan 77 76 76 73 3 1 - - - - 1 2 2 - - - - - - - -
Sveti Ivan Dobrinjski 36 34 34 33 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Sveti Vid Dobrinjski 81 81 81 72 9 4 3 1 - - - 5 2 2 - - - 1 - - -
Šilo 400 381 381 331 50 31 19 7 - 3 2 19 11 6 - - - - 2 - -
Tribulje 57 56 52 48 4 1 - 1 - - - 3 1 2 - - - - - - 4
Žestilac 42 8 8 4 4 - - - - - - 4 2 2 - - - - - - -
Županje 31 31 31 29 2 2 - 1 - - 1 - - - - - - - - - -